Podczas wysyłania ciągu json duże do DeployR do przetworzenia, wydaje się że przetwarzanie działa poprawnie na R, sam. Jednak podczas pobierania dużych wyników (przykład: przechowywane w zmiennej o nazwie json_out) za pośrednictwem biblioteki DeployR java klient może wyświetlone następujące ostrzeżenie:

"ostrzeżenia: [R pobieranie obiektu wyjątek: nie można pobrać obiektu session R (json_out), ex = R sesji żądania pobrania obiektu (json_out) (1669352.0b) przekracza rozmiar maksymalny obsługiwany pobierania (524288.0b).]".


Limit rozmiaru 512K wynik uderzenia jest przepustnica limit ustawiony dla Rserve na każdym węźle siatki. Zobacz, gdzie ta właściwość jest ustawiona w konsoli administracyjnej w zrzucie ekranu dołączonych. Wynosi ona zachować żądania danych dużych rozmiarów obiektów z nadmierne obciążenie serwera.

Na pomieszczenie duże wyniki należy zwiększyć limit, ale zmiana nie jest ustawieniem globalnym. Musi być zwiększony w każdym węźle w siatce.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×