Błąd przywracania systemu za pomocą opcji odzyskiwania Windows 7

Symptomy

Przykładowy scenariusz:

 • Na komputerze z systemem Windows 7 utworzono punkt przywracania systemu przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu.

 • Zainstalowano aktualizację 2572077, a następnie zainstalowano aktualizację 2446710 lub 2518869.

 • Uruchomiono komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 lub w środowisku odzyskiwania systemu Windows (Windows RE).

 • Użytkownik próbuje przywrócić system do utworzonego punktu przywracania systemu przy użyciu menu Opcje odzyskiwania systemu.

W tym scenariuszu działanie narzędzia Przywracanie systemu kończy się niepowodzeniem. Ponadto zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)

Rozwiązanie

Aby uniknąć tego problemu, zainstaluj poprawkę opisaną w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft KB w pliku WIM (Windows Imaging Format) w środowisku Windows RE. W tym celu wykonaj następujące czynności.

Uwaga Jeśli komputer to środowisko oparte na produkcie OEM, skontaktuj się z dostawcą OEM, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Zainstaluj na komputerze zestaw zautomatyzowanej instalacji systemu Windows (Windows Automated Installation Kit, Windows AIK) dla systemu Windows 7. Aby pobrać zestaw Windows AIK, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

 2. Utwórz obraz środowiska Windows RE (Winre.wim). W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows AIK.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia narzędzi wdrażania, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  3. Skopiuj plik Install.wim z nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 do folderu. W tym celu uruchom następujące polecenia:

   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image

  4. Zainstaluj plik Install.wim przy użyciu narzędzia ImageX. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount

  5. Skopiuj obraz środowiska Windows RE (Winre.wim) z zainstalowanego obrazu systemu Windows 7 do folderu. W tym celu uruchom następujące polecenia:

   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\

  6. Po skopiowaniu obrazu środowiska Windows RE (Winre.wim) odinstaluj zainstalowany obraz systemu Windows 7. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount

 3. Zainstaluj poprawkę w obrazie środowiska Windows RE (Winre.wim). W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Zainstaluj plik Winre.wim utworzony w kroku 2. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount

  2. Zainstaluj poprawkę w zainstalowanym obrazie środowiska Windows RE. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu

  3. Sprawdź, czy poprawka została zainstalowana pomyślnie. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages

  4. Zatwierdź zmiany w pliku Winre.wim. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount

 4. Utwórz nośnik dostosowanego środowiska Windows RE przy użyciu pliku Winre.wim. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz plik w celu utworzenia obrazu środowiska Windows RE. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   copype.cmd amd64 C:\WinREx64

  2. Skopiuj plik Winre.wim do folderu ISO\sources, a następnie zmień nazwę pliku na Boot.wim. W tym celu uruchom następujące polecenie:

   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim

  3. Wdróż obraz dostosowanego środowiska Windows RE na dowolnym nośniku.


Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update w sieci Web:

Centrum pobierania Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×