Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Masz komputer z systemem Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2008.

 • Komputer ma zintegrowaną kartą graficzną i karta graficzna.

 • Podczas uruchamiania komputera, używany jest karta graficzna dla wyświetlania danych wyjściowych.

 • Przełączanie wyświetlania obrazu na podstawie karta graficzna karta zintegrowana karta graficzna.

 • Występuje zdarzenie zasilania. Na przykład gdy przewód zasilający jest odłączony, system zasilania energią awaryjnie do zasilania prądem Stałym.

W tym scenariuszu może zostać wyświetlony następujący błąd zatrzymania:

Stop: 0x00000018 (parametr1, parametr2,
parameter3,
parameter4)
REFERENCE_BY_POINTER

Uwaga Ten problem występuje tylko na komputerach, które mają niektóre zainstalowany sprzęt.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, na komputerze z systemem Windows Vista, musi mieć zainstalowany na komputerze dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista

Nie określono wymagań wstępnych dla komputerów z systemem Windows Server 2008.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.0.6001. 22 xxx

  Dodatek SP1 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1

  SP1

  LDR

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM, które są instalowane w poszczególnych środowiskach zostały wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki te i ich pliki cat skojarzonego (wykazu zabezpieczeń) są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Atrybuty tych plików zabezpieczeń nie zostały wymienione.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Cdd.dll

6.0.6001.22258

36864

05-Sep-2008

05:01

x86

Dxgkrnl.sys

6.0.6001.22258

625,152

05-Sep-2008

02:40

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista z x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Cdd.dll

6.0.6001.22258

47104

05-Sep-2008

05:21

x64

Dxgkrnl.sys

6.0.6001.22258

883,200

05-Sep-2008

02:58

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 opartych na procesorach Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Cdd.dll

6.0.6001.22258

105,472

05-Sep-2008

05:58

IA-64

Dxgkrnl.sys

6.0.6001.22258

1,981,440

05-Sep-2008

03:38

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista x86

Nazwa pliku

Package_1_for_kb957463~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1943

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb957463~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,781

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb957463~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,781

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,367

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 430

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 421

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,422

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 425

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 430

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_5ef73c87dccdbd2fae55523410828a6a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_991f832082891732.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

696

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_ac242a03fccbb8da.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

8,417

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

05:41

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Amd64_2fd56c6c44199a3c9680fa0f40797746_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_6a48ed5db57598b4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

700

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_0842c587b5292a10.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

8,679

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

06:03

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb957463~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,955

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb957463~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 791

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb957463~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 791

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 375

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 438

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1429

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 430

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1433

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 438

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008

Nazwa pliku

Ia64_a6c354b50bc4cb52d4e0b0d542ab360b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_fe8b0a78908002fd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

698

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22258_none_ac25cdf9fcc9c1d6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

8,672

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

07:41

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb957463~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.786

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb957463~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.786

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 425

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,426

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1429

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957463_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,434

Data (UTC)

05-Sep-2008

Godzina (UTC)

17:45

Platforma

Nie dotyczy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×