Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2019 r.

PROBLEM

W programie Excel dla komputerów Mac w październiku 2017 r. wprowadzono nowy edytor Visual Basic. W tym nowym edytorze VB występuje problem z tworzeniem deklaracji obiektu przez wybranie z menu rozwijanego w górnej części okna kodu.

Jeśli klikniesz menu rozwijane z lewej i wybierzesz pozycję z listy, dla zdarzenia wybranego z listy rozwijanej po prawej powinien zostać pobrany kod. Możesz dokonać kolejnych wyborów z listy rozwijanej po prawej, aby utworzyć dodatkowy kod do obsługi wybranego zdarzenia.

Edytor VBE z pokazaną listą rozwijaną wyboru obiektu

Zamiast tego występuje błąd z informacją, że kod nie został utworzony.

Błąd języka Microsoft Visual Basic: zmienna używa typu automatyzacji, który nie jest obsługiwany przez język Visual Basic.

STAN: OBEJŚCIE

W przypadku tego problemu wybierz jedno z tych obejść:

OBEJŚCIE NR 1

Możesz wykonać podobną czynność na komputerze z programem Excel dla systemu Windows, a następnie skopiować kod do programu Excel dla komputerów Mac.

OBEJŚCIE NR 2

Możesz przejść do witryny MSDN i znaleźć składnię dla zdarzenia, którego chcesz użyć, a następnie ręcznie wpisać kod do projektu języka VBA. W tym artykule opisano zdarzenia „skoroszytu” programu Microsoft Excel — Zdarzenia skoroszytu.

OBEJŚCIE NR 3

Skopiuj kod odpowiedniego zdarzenia z przykładów poniżej i wklej go do projektu VBA. Dla każdego zdarzenia upewnij się, że kopiujesz zawartość od fragmentu „Private Sub...” do fragmentu „End Sub” włącznie.

Private Sub Workbook_Activate()
End Sub

Private Sub Workbook_AddinInstall()
End Sub

Private Sub Workbook_AddinUninstall()
End Sub

Private Sub Workbook_AfterRemoteChange()
End Sub

Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_BeforeRemoteChange()
End Sub

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_Deactivate()
End Sub

Private Sub Workbook_NewChart(ByVal Ch As Chart)
End Sub

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_Open()
End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableCloseConnection(ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableOpenConnection(ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_RowsetComplete(ByVal Description As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDelete(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableAfterValueChange(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal TargetRange As Range)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeAllocateChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeCommitChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeDiscardChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableChangeSync(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As TableObject)
End Sub

Private Sub Workbook_Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsoSyncEventType)
End Sub

Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window)
End Sub

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window)
End Sub

Private Sub Workbook_WindowResize(ByVal Wn As Window)
End Sub

Private Sub Worksheet_Activate()

End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeDelete()

End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()

End Sub

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Worksheet_Deactivate()

End Sub

Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)

End Sub

Private Sub Worksheet_LensGalleryRenderComplete()

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableAfterValueChange(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal TargetRange As Range)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableBeforeAllocateChanges(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableBeforeCommitChanges(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableBeforeDiscardChanges(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableChangeSync(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Worksheet_TableUpdate(ByVal Target As TableObject)

End Sub

Więcej zasobów

Ikona ekspertów (mózg, koła zębate)

Zapytaj ekspertów

Nawiązuj kontakty z ekspertami, omawiaj najnowsze wiadomości, aktualizacje i najlepsze rozwiązania dotyczące programu Excel oraz czytaj naszego bloga.

Społeczność techniczna poświęcona programowi Excel

Ikona społeczności

Uzyskaj pomoc społeczności

Zadaj pytanie i poznaj rozwiązanie dzięki przedstawicielom obsługi technicznej, specjalistom MVP, inżynierom i innym użytkownikom programu Excel.

Forum poświęcone programowi Excel w witrynie Answers

Ikona sugestii dotyczącej funkcji (żarówka, pomysł)

Zasugeruj nową funkcję

Czekamy na sugestie i opinie! Przekazuj je! Chętnie Cię wysłuchamy.

Przekazywanie opinii

Zobacz też

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Excel dla komputerów Mac

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×