Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla ustawień regionalnych języka Holandia (nl).

Objawy

Plik nie jest zapisany przez ustawienie protokołu eksportu dla raportu SEPA ISO20022 ból 01.01.03 (11000012) lub w raporcie SEPA ISO20022 ból 008.001.02 (11000013) w klienta dostosowanego do roli użytkownika (RTC). Ten problem występuje w następujących produktach:

 • Holenderskiej wersji programu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Holenderskiej wersji dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.


Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta Microsoft Navision są wylogowani systemu. Dotyczy to również użytkowników klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i dla obiektu 9015 identyfikator obiektu systemu .Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmień kod strony żądanie w raporcie SEPA ISO20022 ból 01.01.03 (11000012) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...  }
  CONTROLS
  {
  }
  }
  CODE
  ...

  Kod zastępczy

  ...  }
  CONTROLS
  {
  { 1900000001;0;Container;
  ContainerType=ContentArea }

  { 1900000002;1;Group ;
  CaptionML=ENU=Options }

  { 1000002;2;Field ;
  CaptionML=ENU=Always Create New File;
  SourceExpr=AlwaysNewFileName }

  }
  }
  CODE
  ...

 2. Zmień kod w funkcji ExportSEPAFile w raporcie SEPA ISO20022 ból 01.01.03 (11000012) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1000005 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1000005 : Text[250];
  ClientTempFileName@1000004 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Istniejący kod 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  DOWNLOAD(ServerTempFileName,'','','XML (*.xml)|*.xml',ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  ClientTempFileName := FileMgt.DownloadTempFile(ServerTempFileName);
  COPY(ClientTempFileName,ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

 3. Zmień kod strony żądanie w raporcie SEPA ISO20022 ból 008.001.02 (11000013) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...  }
  CONTROLS
  {
  }
  }
  CODE
  ...

  Kod zastępczy

  ...  }
  CONTROLS
  {
  { 1900000001;0;Container;
  ContainerType=ContentArea }

  { 1900000002;1;Group ;
  CaptionML=ENU=Options }

  { 1000002;2;Field ;
  CaptionML=ENU=Always Create New File;
  SourceExpr=AlwaysNewFileName }

  }
  }
  CODE
  ...

 4. Zmień kod w funkcji ExportSEPAFile w raporcie SEPA ISO20022 ból 008.001.02 (11000013) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1170000001 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...   XMLNodeCurr@1000001 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  XMLNewChild@1000000 : Automation "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221} 3.0:{2933BF80-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}:'Microsoft XML, v3.0'.IXMLDOMNode";
  ServerTempFileName@1170000001 : Text[250];
  ClientTempFileName@1000004 : Text[250];
  BEGIN
  CREATE(XMLDomDoc,TRUE,FALSE);
  XMLDomDoc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Document></Document>');
  ...

  Istniejący kod 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  DOWNLOAD(ServerTempFileName,'','','XML (*.xml)|*.xml',ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...   IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  ServerTempFileName := FileMgt.EnvironFileName('','xml');
  XMLDomDoc.save(ServerTempFileName);
  ClientTempFileName := FileMgt.DownloadTempFile(ServerTempFileName);
  COPY(ClientTempFileName,ExportFileName);
  END ELSE
  XMLDomDoc.save(ExportFileName);
  ...

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Holenderskiej wersji programu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Holenderskiej wersji dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×