Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Tworzenie przypisania roli zarządzania w środowisku Microsoft Exchange Server 2010.

  • Możesz przypisać rolę Katalogów wirtualnych programu Exchange cesjonariusza roli.

  • Określić zakres przypisania roli do jednostki organizacyjnej.

  • Cesjonariusza roli próbuje uruchomić polecenie Aktualizacja FileDistributionService na serwerze Exchange Server 2010, który wykracza poza zakres przypisania roli.

W tym scenariuszu cesjonariusza roli nieoczekiwanie można uruchomić polecenia FileDistributionService aktualizacji na serwerze.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ ma niepoprawny weryfikacji zakresu kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC) po uruchomieniu Exchange Server 2010 Aktualizacja FileDistributionService polecenia.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kontroli dostępu opartych na rolach odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania przypisaniami ról odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu FileDistributionService aktualizacji odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji na temat roli Katalogów wirtualnych programu Exchange odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×