Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Urzędowy urząd skarbowy RF powiadomił o tym, że od 1 stycznia 2018 r. KLADR nie będzie już obsługiwany. Zamiast KLADR należy użyć formatu FIAS. Interfejs sieci Web, który otrzymuje informacje ze FIAS, znajduje się pod następującym linkiem:

http://fias.nalog.ru/NewsViewPage.aspx?id=10020

Pliki z danymi z FIAS w formacie DBF, formaty XML i pliki z danymi w formacie CLADR są zlokalizowane za pomocą następującego linku:

http://fias.nalog.ru/

Ta funkcja zapewnia wzajemne relacje między rekordami z CLADR i FIAS w słowniku adresów w systemie. Wszystkie rekordy z CLADR powinny być aktualizowane przy użyciu pierwszego importu.

Uwaga dotycząca systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i R2:

/// <summary>

Tworzy nowe rekordy w tabeli FIASOperationStatuses_RU

/// </summary>

To zadanie umożliwia tworzenie nowych rekordów w tabeli FIASOperationStatuses_RU w celu uzyskania poprawki (4052196).

Przed rozpoczęciem wykonywania zadania należy upewnić się, że:

jedno. Opisana powyżej poprawka jest zainstalowana.

static void createFIASOperationStatuses (argumenty _args)

{

FIASOperationStatuses_RU fIASOperationStatuses_RU;

;

fIASOperationStatuses_RU. OperationDescription = "Удаление";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = "30";

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::DeleteOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

fIASOperationStatuses_RU. OperationDescription = "Удаление вследствие удаления вышестоящего объекта";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = ' 31 ';

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::DeleteOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

fIASOperationStatuses_RU. OperationDescription = "Переподчинение вследствие слияния вышестоящего объекта";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = ' 41 ';

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::ResubordinationOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

fIASOperationStatuses_ru.OperationDescription= "Прекращение существования вследствие присоединения к другому адресному объекту";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = ' 42 ';

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::DeleteOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

fIASOperationStatuses_RU. OperationDescription = "Переподчинение";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = ' 50 ';

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::ResubordinationOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

fIASOperationStatuses_RU. OperationDescription = "Переподчинение вследствие переподчинения вышестоящего объекта";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = ' 51 ';

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::ResubordinationOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

fIASOperationStatuses_ru.OperationDescription = "Прекращение существования вследствие переподчинения вышестоящего объекта";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = ' 52 ';

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::DeleteOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

fIASOperationStatuses_RU. OperationDescription = "Прекращение существования вследствие дробления";

fIASOperationStatuses_RU. OperationStatus = ' 60 ';

fIASOperationStatuses_RU.FIASOperationType_RU = FIASOperationType_RU::DeleteOperation;

fIASOperationStatuses_RU.insert();

}

Wskazówki dotyczące użytkowników

 1. Zaimportuj ostatnią istniejącą wersję programu CLADR.

 2. Konfigurowanie formatu adresu rosyjskiego. (Administrowanie organizacją \ Konfiguracja \ adresy)

Configure address

 1. Operacje konfiguracji w celu potwierdzenia legalności braku rekordów w FIAS (usunięcie, przeniesienie, zakończenie istnienia) (Administracja organizacją \ Konfiguracja \Addresses FIAS stan operacji). Jeśli funkcja importowania nie znajdzie aktywnego odpowiedniego rekordu dla CLADR w FIAS, ale istnieje rekord z zainstalowaną operacją, oznacza to, że rekord w CLADR może zostać usunięty.

Operacja FIAS do usunięcia

 1. Importowanie z FIAS.

Archiwum FIAS należy przekazywać z następującej urzędowej witryny:

http://fias.nalog.ru/ExtendedSearchPage.aspx

Zaleca się przechowywanie Archiwum na tym samym serwerze, na którym znajduje się serwer AOS.

4,1 skróty importowe (Administrowanie organizacją \ Konfiguracja \ adresy \ skróty). Analizowanie tego dziennika użytkownik może wybrać wiersze potrzebne do zaimportowania w systemie.

Nazwa pliku skrótów wygląda następująco: AS_SOCRBASE_ *. XML.

Aby odzwierciedlić różnice między skrótami w CLADR w FIAS, należy wybrać przekazany plik w formularzu importu skrótów . Naciśnij przycisk Załaduj skróty .

Przycisk zaznacz wszystkie porównania/Usuń zaznaczenie pola wyboru różnica lub usunięcie oznaczenia nierównych rekordów.

Wybrany przycisk Importuj powoduje zmianę istniejących skrótów w systemie.

FIAS skróty

4,2 Importowanie adresów FIAS (Administracja organizacją \ Konfiguracja \ adresy \ import z FIAS).

Celem tej funkcji jest ustalenie zgodności między rekordami z CLADR i FIAS w słowniku adresów w systemie. Wszystkie rekordy z CLADR powinny być aktualizowane przy użyciu pierwszego importu. Poniższe aktualizacje mogą być wykonywane w różnych systemach.

W wyniku importu adresów formaty adresów będą aktualizowane zgodnie z ustawieniami formatów, a same adresy nie są wartościami rzeczywistymi w adresach CLADR. (Na przykład, gdy obiekt nadrzędny został zmieniony dla obiektu dependent ).

 • Jeśli flaga pełnego importu jest włączona, dodatkowe Stany mogą zostać wybrane do zaimportowania.

Jeśli Stany istniejące w systemie muszą być również w pełni aktualizowane, użytkownik musi je również wystawić. Jeśli istniejące Stany nie są widoczne na liście, Stany te będą aktualizowane tylko na podstawie ostatnich zmian z FIAS.

Uwagaużytkownik powinien postępować zgodnie z ostatnimi danymi, które są zależne od aktualizacji od FIAS. Ważne jest zaktualizowanie wszystkich istniejących aktualizacji doensure the completeness.

Importuj pełne adresy z FIAS

 • Jeśli flaga pełne Importowanie jest wyłączona, tylko ostatnie zmiany będą aktualizowane dla Stanów istniejących w systemie.

Uwaga Częściowe aktualizacje muszą być wykonywane systematycznie we wszystkich istniejących aktualizacjach w programie FIAS. Jeśli jakieś nie zostaną odebrane, wymagana jest pełna aktualizacja.

 • Importowanie domów i pomieszczeń może być wykonywane fakultatywnie.

 1. Dziennik nie został znaleziony w FIAS. (Administracja organizacją \ Konfiguracja \ Addresses\Log nie została znaleziona w FIAS).

Rekordy są uważane za identyczne, jeśli:

 • W przypadku pierwszego przekazania rekordy w AX bazie danych AX i FIAS mają ten sam zestaw pól (region, Dystrykt, miasto, miasto lub rozliczenie, ulica) (StateID, CountyId, miasto, Dystrykt, ulica).

 • Ponowne załadowanie FIAS lub daty w zależności odczęści FIAS, w systemie znajduje się kod FIAS (AOGUID).

Jeśli żadne rekordy z CLADR nie zostaną odnalezione w FIAS, system znajdzie je w dzienniku. Analiza użytkownika dziennika może podjąć decyzję o usunięciu tych rekordów również z systemu.

Adresy nie założona w FIAS

 1. Importowanie adresów (Administracja organizacji \ Konfiguracja \ adresy\Logych adresów) zawiera statystyki dotyczące operacji importowania adresów.

Importowanie z FIAS - dziennik statystyk

 1. Utwórz adres.

Pola uzupełniania, budowanie, mieszkaniasą wypełniane automatycznie. Ręczne edytowanie tych pól jest również dostępne.

Informacje dotyczące poprawki

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany dowolny z następujących produktów:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę AOS (Application Object Server).

Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Innymi

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Powinni

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.

Uwaga to jest artykuł "szybkie publikowanie" utworzony bezpośrednio w organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku szybkości udostępniania materiały mogą zawierać błędy drukarskie i mogą być w każdej chwili korygowane bez powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami użytkowaniainnych kwestii.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×