Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Program Lync Microsoft 365 udostępnia użytkownikom funkcje wiadomości błyskawicznych, spotkań online, informacji o dostępności oraz połączeń audio i wideo w pracy i w podróży. Najnowsza wersja programu Lync ma nowy, przejrzysty wygląd, ułatwiający szybką i łatwą komunikację.

Oferuje też nowe funkcje, takie jak notatki udostępniane i mobilność, które pozwalają na dostosowanie tego programu do własnych metod pracy: w biurze, w domu i w podróży.

Z tego artykułu dowiesz się więcej o pasku Szybka komunikacja, grupie Ulubione, konwersacjach na kartach, funkcjach wideo czy kontrolkach do obsługi spotkań.

Najważniejsze funkcje

PRZEJRZYSTY WYGLĄD I PASEK SZYBKIEJ KOMUNIKACJI

Program Lync ma teraz pasek szybkiej komunikacji, który zapewnia więcej funkcji, zajmując mniej miejsca na ekranie. Pasek szybkiej komunikacji zawiera przyciski wyświetlane po zatrzymaniu kursora na obrazie kontaktu. Pozwala to na rozpoczęcie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, połączenia, połączenia wideo lub wyświetlenie wizytówki kontaktu jednym kliknięciem.

Przesuń kursor myszy na wielokropek po prawej stronie, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

Zrzut ekranu przedstawiający pasek Szybka komunikacja

Nowa ikona Pełny ekran Przycisk Pełny ekran pozwala powiększać okno programu Lync do pełnego ekranu.

Przycisk Dodaj kontakt Dodawanie kontaktu pozwala szybko utworzyć listę kontaktów.

ULUBIONE ZAWSZE BLISKO

Nowa grupa Ulubione pozwala na utworzenie listy osób, z którymi najczęściej się kontaktujesz, zapewniając Ci szybszy dostęp. Po prostu kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Dodaj do ulubionych na liście rozwijanej.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Dodaj do ulubionych

ZDJĘCIA W WIADOMOŚCIACH BŁYSKAWICZNYCH

Aby wiadomości błyskawiczne sprawiały lepsze wrażenie, można w nich teraz umieszczać zdjęcia. Ta funkcja działa zarówno w przypadku spotkań, jak i konwersacji między dwiema osobami.

NOWE OPCJE WYŚWIETLANIA

Pozycje w widoku kontaktów zapewniają kilka nowych opcji wyświetlania:

  • Kliknij pozycję Grupy, aby wyświetlić kontakty zorganizowane według zdefiniowanych przez siebie grup.

  • Kliknij pozycję Status, aby wyświetlić kontakty zorganizowane według dostępności (dostępny, z dala od komputera, niedostępny lub nieznany).

  • Kliknij pozycję Relacje, aby wyświetlić kontakty pogrupowane według zdefiniowanych dla nich relacji określających poziom prywatności.

  • Kliknij pozycję Nowy, aby wyświetlić listę osób, które poprosiły o dołączenie ich do Twojej listy kontaktów.

Sortowanie według relacji

Na nowej stronie opcji Lista kontaktów możesz wybrać sposób sortowania i wyświetlania kontaktów. Możesz wybrać rozwinięty, dwuwierszowy widok zawierający zdjęcia kontaktów lub skondensowany widok jednowierszowy. Możesz też sortować kontakty alfabetycznie lub według dostępności.

KONWERSACJE NA KARTACH

Nowa funkcja konwersacji na kartach pozwala na wyświetlanie wszystkich połączeń i wiadomości błyskawicznych w jednym oknie konwersacji. Karty po lewej stronie okna konwersacji umożliwiają łatwą nawigację między wszystkimi aktywnymi konwersacjami. Jeśli jednak wolisz, aby wszystkie konwersacje były otwierane w osobnych oknach, możesz wybrać taką opcję na stronie opcji Lista kontaktów.

Zrzut ekranu: konwersacja na karcie

Kliknij przycisk wyświetlania w nowym oknie Zrzut ekranu przedstawiający przycisk wyświetlania w nowym oknie, aby wyświetlić jedną z konwersacji w osobnym oknie, którego rozmiar możesz zmieniać. Następnie możesz kliknąć przycisk wyświetlania w tym samym oknie Zrzut ekranu przedstawiający przycisk wyświetlania w tym samym oknie, aby przywrócić okno do okna głównego konwersacji. Tej funkcji możesz też używać w trakcie spotkań programu Lync, na których jest prezentowane wideo lub inna zawartość.

Program Lync zapamiętuje status konwersacji nawet po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu.

Ikony w dolnej części okna konwersacji umożliwiają szybkie dodawanie innych osób do konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych i szybką jej zmianę na połączenie audio, połączenie wideo lub prezentację z udostępnianiem plików i narzędziami spotkań programu Lync (takimi jak tablica, notatki ze spotkań, notesy udostępnione i załączniki). Przesunięcie kursora na ikonę powoduje wyświetlenie trybu komunikacji i dostępnych opcji, a kliknięcie jednej z ikon powoduje przełączenie wiadomości błyskawicznych na ten tryb.

Zrzut ekranu: ikony u dołu okna konwersacji

NOWE FUNKCJE WIDEO

Pasek Szybka komunikacja pozwala na rozpoczęcie połączenia wideo z kontaktem jednym kliknięciem.

Przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia wideo w zaproszeniu możesz zobaczyć podgląd swojego strumienia wideo.

Podgląd wideo

Nowy Widok galerii umożliwia automatyczne wyświetlanie wszystkich uczestników konferencji wideo. Jeśli wideo nie jest dostępne, wyświetlany jest obraz osoby mówiącej. Kontrolki galerii umożliwiają wyświetlanie nazw uczestników i identyfikację aktywnych mówców. W galerii najistotniejsze osoby na spotkaniu są wyświetlane przez cały czas: wideo głównego mówcy jest wyświetlane „w centrum uwagi” na górze, a obrazy mniej aktywnych uczestników poniżej.

Konferencja wideo

Gdy w konferencji wideo bierze udział więcej niż pięć osób, okna wideo pięciu najbardziej aktywnych uczestników są wyświetlane w górnym wierszu, a obrazy pozostałych uczestników poniżej. Możesz także wybrać co najmniej jednego uczestnika, który będzie wyświetlany cały czas.

WBUDOWANE UŁATWIENIA DOSTĘPU

Program Lync obsługuje teraz wyświetlanie dużej liczby punktów na cal, co pozwala skalować tekst i grafikę do wartości 125% i 150% punktów na cal. Dzięki obsłudze dużego kontrastu program Lync wygląda doskonale, nawet gdy używa się go z różnymi kompozycjami systemu Windows o dużym kontraście.

Zrzut ekranu: wyświetlanie w skali 100%

Zrzut ekranu: wyświetlanie w skali 150%

Dodatkowo program Lync udostępnia teraz ponad 100 skrótów klawiaturowych dla ważnych funkcji, zapewniając do nich bezpośredni dostęp bez użycia myszy. Na przykład połączenie można teraz odebrać, naciskając klawisze ALT+C, a zignorować, naciskając klawisze ALT+I — nie trzeba przechodzić między elementami interfejsu ani ustawiać fokusu na odpowiednich obiektach. Za pomocą klawiatury można też zakończyć połączenie (ALT+Q), uruchomić program OneNote (CTRL+N) i otworzyć menu Narzędzia (ALT+T).

Rozległa obsługa czytników ekranu gwarantuje, że nie przegapisz żadnych powiadomień, przychodzących wezwań ani wiadomości błyskawicznych — zawsze zostaną odczytane na głos.

Nowe funkcje spotkań

DOŁĄCZANIE DO SPOTKANIA W PROGRAMIE LYNC JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży, do spotkania w programie Lync możesz dołączyć jednym kliknięciem lub dotknięciem. Nie musisz już zapisywać ani zapamiętywać numerów telefonów ani kodów dostępu. Po prostu kliknij pozycję Dołącz do spotkania programu Lync w przypomnieniu o spotkaniu w programie Outlook na komputerze albo w kalendarzu lub w okienku spotkania na urządzeniu z systemem Windows Phone, iOS lub Android.

Pozycja Dołącz do spotkania programu Lync

Aby dołączyć do spotkania z poziomu widoku spotkań w oknie głównym programu Lync, kliknij ikonę Spotkania.

Widok Spotkania w oknie głównym programu Lync

Uwaga:  Jeśli nie widzisz karty Spotkania, potrzebujesz najnowszej aktualizacji programu Lync. Przejdź do usługi Windows Update i zainstaluj dostępne w niej aktualizacje lub skontaktuj się z pomocą techniczną w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, kiedy Twoje oprogramowanie zostanie zaktualizowane.

Porada:  Dzięki aplikacji Lync Web App do spotkań programu Lync możesz dołączać nawet wtedy, gdy nie masz zainstalowanego programu Lync. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz informacje o aplikacji Lync Web App w dalszej części tej sekcji.

FUNKCJE STEROWANIA UCZESTNIKAMI

W zależności od typu spotkania podczas jego planowania przy użyciu programu Outlook możesz zdecydować się na wyłączenie wiadomości błyskawicznych, wyciszenie słuchaczy oraz dopuszczenie lub zablokowanie udostępniania obrazu wideo. Te opcje są dostępne na stronie Opcje spotkania i są zalecane, gdy planujesz spotkanie dla ponad 20 osób.

Porada:  Jeśli nie korzystasz z programu Outlook, spotkania programu Lync możesz skonfigurować przy użyciu narzędzia Lync Web Scheduler. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Lync Web Scheduler.

ROZSZERZONE FUNKCJE STEROWANIA SPOTKANIEM

Łatwe w obsłudze kontrolki audio w pokoju spotkań pozwalają na wyciszanie i anulowanie wyciszenia własnego głosu, zmianę urządzeń audio, a nawet bezproblemowe przełączenie na inny numer, o ile dla danego konta zostało włączone przełączanie połączeń.

Urządzenia

W menu Prezentuj masz dostęp do całej możliwej do zaprezentowania zawartości, takiej jak pulpit, prezentacje programu PowerPoint, ankiety, tablica i notesy programu OneNote, w jednym miejscu.

Za każdym razem, gdy udostępniasz zawartość, otrzymujesz powiadomienie w łatwo dostrzegalnym oknie wyskakującym w obszarze spotkania.

Zrzut ekranu przedstawiający prezentowanie pulpitu

Możesz nawet wybrać kilka programów do udostępnienia, jeśli musisz pracować z więcej niż jednym programem.

Jeśli masz program PowerPoint, możesz przekazywać prezentacje zawierające klipy wideo. Po prostu przekaż plik programu PowerPoint i wskaż slajd kursorem myszy, aby wyświetlić kontrolki wideo do odtwarzania i wstrzymywania oraz do regulowania dźwięku.

Gdy inny uczestnik prezentuje slajdy programu PowerPoint, możesz wyświetlić slajdy prywatnie, wrócić do widoku tej osoby prowadzącej lub przejąć prezentowanie, jeśli to konieczne.

Wyświetlanie prywatnie

Jako osoba prowadząca spotkanie możesz wyłączyć wiadomości błyskawiczne za pomocą opcji Brak obsługi wiadomości błyskawicznych na spotkaniu, aby ułatwić użytkownikom skoncentrowanie się na spotkaniu. Możesz również zezwolić na przesyłanie wideo lub zablokować tę funkcję. Opcja Bez wideo od uczestników umożliwia ograniczenie udostępniania wideo do osób prowadzących. Jest ona przydatna, gdy prowadzisz duże spotkanie i musisz ograniczyć dostęp wyłącznie do osób prowadzących.

Opcje na karcie Akcje

Ukryj nazwy osób pod ich obrazami lub strumieniami wideo w galerii, klikając pozycję Ukryj nazwy.

Kliknij pozycję Nadaj wszystkim status uczestnika, aby natychmiast zmienić wszystkie pozostałe osoby prowadzące w uczestników.

WYBIERZ UKŁAD... DOWOLNY UKŁAD

W zależności od typu spotkania możesz wybrać konkretny widok zawartości, osoby prowadzącej lub uczestników spotkania przy użyciu przycisku Wybierz układ Wybierz układ.

Widok galerii zawiera obrazy lub strumienie wideo wszystkich uczestników. Widok prezentera przedstawia w prawym dolnym rogu okna spotkania zawartość spotkania z wideo lub obrazem prezentera. Widok zawartości obejmuje tylko zawartość spotkania. Widzisz całą zawartość, ale nie widzisz uczestników. Widok kompaktowy zawiera tylko obrazy uczestników. umieść wskaźnik myszy na obrazie, aby wyświetlić jego informacje kontaktowe.

Podczas nagrywania spotkania nagranie jest zapisywane automatycznie w formacie MP4 odtwarzanym przez program Windows Media Player. Możesz opublikować nagranie w lokalizacji udostępnionej, aby inni mogli je wyświetlać.

ŁATWA WSPÓŁPRACA DZIĘKI NOTATKOM UDOSTĘPNIONYM

Program OneNote oferuje nowe metody współpracy podczas spotkania. Jeśli masz program OneNote, możesz używać notesów udostępnionych i edytować je wspólnie z innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym w trakcie spotkania lub też sporządzać notatki do użytku osobistego po spotkaniu. Funkcja udostępniania programu OneNote upraszcza komunikację i ogranicza liczbę błędów spowodowanych przez późniejszą transkrypcję.

OneNote

Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do notatek udostępnionych i mogą dołączać informacje, omawiać pomysły i używać stron notesu jako wirtualnej tablicy. Okno programu OneNote jest automatycznie dokowane w oknie spotkania, a informacje o osobach uczestniczących w spotkaniu i jego zawartość są automatycznie dodawane do notatek.

Za pomocą menu Zarządzaj zawartością do prezentowania możesz zmieniać uprawnienia i nazwy zawartości oraz usuwać ją.

Gdy program Lync wykryje, że prezentujesz prezentację, automatycznie przypisuje Ci status Nie przeszkadzać prezentowanie statusu obecności. Blokuje to pojawianie się wiadomości błyskawicznych i innych zakłóceń komunikacji.

OPCJE ROZDZIELCZOŚCI NAGRYWANIA

Teraz możesz zmienić rozdzielczość nagrań, która domyślnie wynosi 720 pikseli HD. Pamiętaj, że im wyższą rozdzielczość wybierzesz, tym większy będzie rozmiar pliku nagrania. Zatem jeśli wolisz, aby rozmiary plików były mniejsze, wybierz mniejszą rozdzielczość.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje audio

APLIKACJA LYNC WEB APP

Aplikacja Lync Web App pozwala użytkownikom komputerów PC i Mac na dołączanie do spotkań programu Lync przy użyciu przeglądarki sieci Web — teraz ta aplikacja zapewnia pełną obsługę spotkań programu Lync, w tym:

  • Wideo w jakości HD, zapewniające żywą i wyraźną komunikację w programie Lync, pozwalającą swobodnie komunikować się niewerbalnie.

  • Protokół Voice over IP (VoIP), pozwalający łączyć się ze spotkaniami z dowolnego miejsca bez ponoszenia wysokich kosztów rozmów międzynarodowych.

  • Wiadomości błyskawiczne, zapewniające bezgłośną komunikację, gdy tego potrzebujesz, na przykład w kawiarni lub pociągu.

  • Udostępnianie pulpitu, programu i prezentacji programu PowerPoint, dzięki czemu możesz pokazywać swoją zawartość innym uczestnikom spotkania i współpracować z nimi bez przeszkód.

Lync Web App

Uniwersalny dostęp

Program Lync ułatwia komunikację z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu lub sieci komórkowej, pozwalając na kontaktowanie się z Tobą przy użyciu Twojej nazwy niezależnie od tego, gdzie przebywasz. Możesz dowolnie przełączać się między urządzeniami, korzystając ze znajomego i spójnego interfejsu na komputerze, telefonie i tablecie oraz w przeglądarce.

PROGRAM LYNC DLA KLIENTÓW PRZENOŚNYCH

Program Lync dla klientów przenośnych pozwala na zachowanie dostępności niezależnie od lokalizacji, przy użyciu urządzenia z systemem Windows Phone lub Android, telefonu iPhone lub tabletu iPad. Będziesz lepiej zarządzać swoim czasem, kontrolując swoją dostępność i przerwy w pracy spowodowane komunikacją przychodzącą. Możesz wysyłać wiadomości e-mail i wiadomości błyskawiczne, nawiązywać połączenia, a nawet dołączać do konferencji audio jednym dotknięciem ekranu.

Zrzut ekranu: numer telefonu połączenia przychodzącego i przycisk „odbierz” w kliencie programu Lync dla urządzeń przenośnych

Program Lync dla klientów przenośnych zapewnia najwyższą produktywność na różnych urządzeniach. Możesz sprawdzać obecność swoich współpracowników w czasie rzeczywistym i wybierać najlepszą metodę komunikacji — wiadomości błyskawiczne, pocztę e-mail lub połączenie.

Zrzut ekranu: numer telefonu połączenia przychodzącego i przycisk „odbierz” w kliencie programu Lync dla urządzeń przenośnych

Dostępna jest łączność za pośrednictwem programu Lync (o ile została na nim skonfigurowana obsługa połączeń przychodzących i wychodzących dla standardowych numerów telefonu), a także na kanale danych operatora sieci komórkowej bez konieczności korzystania z sieci VPN. Możesz dołączyć do konferencji audio jednym dotknięciem bez konieczności pamiętania kodów dostępu i numerów PIN.

Zrzut ekranu: numer telefonu połączenia przychodzącego i przycisk „odbierz” w kliencie programu Lync dla urządzeń przenośnych

Program Lync dla klientów przenośnych pozwala także na przeszukiwanie katalogu firmowego i łączność z kontaktami federacyjnymi w innych sieciach (o ile jest to dozwolone w Twojej firmie).

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×