Compatibility update dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: 2014 maja

Streszczenie

Ta aktualizacja zgodności jest aktualizacją oprogramowania, która ulepsza działanie zgodności w Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2. Firma Microsoft regularnie wydaje aktualizacje zgodności systemu Windows w celu poprawy użyteczności funkcji dostępnych dla użytkownika.

Ta aktualizacja zgodności wydanych 2014 maja.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń zobacz sekcję "aplikacje lub urządzenia, które występują zmiany w zachowaniu po zainstalowaniu tej aktualizacji" a "aplikacjami i urządzeniami, które są uwzględnione w tej aktualizacji" sekcja.

Więcej informacji

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zgodności jest oferowana podczas uaktualniania do wersji Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2.

Typy problemów rozwiązanych przy użyciu aktualizacji zgodności aplikacji

Podczas próby zainstalowania i uruchomienia niektórych gier lub aplikacji w Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2, może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:

  • Gra, aplikacja lub sterownik jest niepoprawnie zainstalowany.

  • Gra, aplikacja lub sterownik powoduje niestabilność systemu.

  • Podstawowe funkcje gry, aplikacji lub oprogramowania układowego działa niepoprawnie.

Aplikacje lub urządzenia, w których występują zmiany w zachowaniu po zainstalowaniu tej aktualizacji

Poniższa tabela zawiera listę aplikacji i urządzeń, które zostały uwzględnione w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej. W tej tabeli opisano również zachowanie tych aplikacji i urządzeń po zainstalowaniu aktualizacji.

Aktualizacje zgodności powodują kilka zmian w Windows RT 8.1, Windows 8.1 oraz systemie Windows Server 2012 R2. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane.

Twarda blokada

Zapobiega to przed uruchomieniem się w systemie aplikacji, która jest niezgodna z Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemem Windows Server 2012 R2.

Uwaga: Microsoft umożliwia systemowi Windows umieszcza twardą blokadę aplikacji innej firmy niż Microsoft tylko wtedy, gdy producent jest powiadamiany.

Miękka blokada

Otrzymasz powiadomienie, gdy podstawowa funkcja aplikacji nie będzie działać lub będzie powodować niestabilność aplikacji.

Blokada sterownika

Może to zablokować istniejący sterownik na komputerze. Gdy sterownik zostanie zmigrowany podczas uaktualniania systemu, zostanie zainstalowany sterownik wewnętrzny.

Aplikacje i urządzenia, które są uwzględnione w tej aktualizacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×