Streszczenie

Ta aktualizacja zgodności ulepsza działanie zgodności w Windows RT 8.1 Preview i Windows 8.1 Preview. Firma Microsoft regularnie wydaje aktualizacje zgodności systemu Windows w celu poprawy użyteczności funkcji dostępnych dla użytkownika. Ta aktualizacja zgodności jest dnia czerwca 2013.For więcej informacji dotyczących ulepszeń, zobacz sekcja "aplikacje lub urządzenia, które występują zmiany w zachowaniu po zainstalowaniu tej aktualizacji" i "aplikacji i urządzeń, które są uwzględnione w tej aktualizacji"sekcji.

Więcej informacji

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie zastosowana po uaktualnieniu do programu Windows 8.1 Preview lub Windows RT 8.1 Preview. Nie została wykorzystana w celu zastosowania tej aktualizacji.

Typy problemów rozwiązanych przy użyciu aktualizacji zgodności aplikacji

Podczas próby zainstalowania i uruchomienia niektórych gier lub aplikacji w Windows RT 8.1 Preview lub Windows 8.1 Preview, może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:

 • Gra, aplikacja lub sterownik jest niepoprawnie zainstalowany.

 • Gra, aplikacja lub sterownik powoduje niestabilność systemu.

 • Podstawowe funkcje gry, aplikacji lub oprogramowania układowego nie działają poprawnie.

Aplikacje lub urządzenia, w których występują zmiany w zachowaniu po zainstalowaniu tej aktualizacji

Poniższa tabela zawiera listę aplikacji i urządzeń, które zostały uwzględnione w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej. W tej tabeli opisano również zachowanie tych aplikacji i urządzeń po zainstalowaniu aktualizacji update.Compatibility powodują kilka zmian w Windows RT 8.1 Preview i Windows 8.1 Preview. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane.

Twarda blokada

Twarda blokada uniemożliwia uruchomienie aplikacji, która jest niezgodna z Windows RT 8.1 Preview lub Windows 8.1 Preview z uruchomionych w systemie.Uwaga Microsoft umożliwia systemowi Windows umieszcza twardą blokadę aplikacji innej firmy niż Microsoft tylko wtedy, gdy producent jest powiadamiany.

Miękka blokada

Miękka blokada powiadomi Cię, gdy podstawowa funkcjonalność aplikacji jest uszkodzony lub doświadczenie aplikacji jest niestabilny w Windows RT 8.1 Preview lub Windows 8.1 Preview.

Blokada sterownika

Ta akcja filtru blokuje istniejący sterownik na komputerze. Gdy sterownik zostanie zmigrowany podczas uaktualniania systemu, sterownik jest zainstalowany.

Blok migracji

Ta akcja filtru blokuje aplikacja niezgodna z migrowanego całkowicie lub częściowo podczas uaktualniania z systemu Windows 8, Windows 8.1 Preview.

Aplikacje i urządzenia, które są uwzględnione w tej aktualizacji

Nazwa aplikacji

Wersja

Zachowanie po zainstalowaniu aktualizacji

Atheros Bluetooth

Niedostępne

Poprawia interfejs użytkownika przez nie migrację aplikacji Windows 8.1 Preview.

Dr.Web Security Space Pro

7.0, 8.0

Poprawia interfejs użytkownika przez nie migrację aplikacji Windows 8.1 Preview, blokowanie instalacji aplikacji na podglądzie Windows 8.1 i podając adres URL, aby uzyskać więcej informacji o produkcie.

Uaktualnienia

4.*

Poprawia interfejs użytkownika przez nie migrację aplikacji Windows 8.1 Preview, blokowanie instalacji aplikacji na podglądzie Windows 8.1 i podając adres URL, aby uzyskać więcej informacji o produkcie.

Qihoo 360 ochronne

9.0.0.1095

Poprawia interfejs użytkownika przez nie migrację aplikacji Windows 8.1 Preview.

Rising Personal Firewall

24.00.11.31

Poprawia interfejs użytkownika przez nie migrację aplikacji Windows 8.1 Preview.

BitDefender Internet Security 2013

Niedostępne

Poprawia interfejs użytkownika przez nie migrację aplikacji Windows 8.1 Preview.

Produktów zabezpieczających Norton

Niedostępne

Umożliwia korzystanie z funkcji aplikacji.

NECBatt.sys

Niedostępne

Umożliwia korzystanie z funkcji aplikacji.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, zostanie uruchomiony Windows RT 8.1 Preview lub Windows 8.1 Preview.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Wersja globalna tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w Windows RT 8.1 Preview i Windows 8.1 Preview

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Składnik usługi

  6.3.9431.16xxx

  Windows RT 8.1 Preview i Windows 8.1 Preview

  GDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Dla Windows RT 8.1 Podgląd

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Drvmainarm.sdb

Nie dotyczy

54,548

21-Jun-2013

11:52

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 Podgląd x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Drvmain32.sdb

Nie dotyczy

122,138

21-Jun-2013

11:57

Nie dotyczy

Sysmain32.sdb

Nie dotyczy

914,384

21-Jun-2013

11:57

Nie dotyczy

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 8.1 Podgląd x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Drvmain64.sdb

Nie dotyczy

119,474

21-Jun-2013

11:54

Nie dotyczy

Sysmain32.sdb

Nie dotyczy

914,384

21-Jun-2013

11:54

Nie dotyczy

Sysmain64.sdb

Nie dotyczy

1,133,476

21-Jun-2013

11:54

Nie dotyczy

Odwołanie

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×