We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Podsumowanie

Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji zabezpieczeń pakietu Microsoft Office wymienionych w typowych lukach w zabezpieczeniach i zagrożeniach firmy Microsoft CVE-2020-0760można zauważyć, że niektóre typy odwołań języka Visual Basic for Applications (VBA) są blokowane i jest wyświetlany komunikat o błędzie.

W tym artykule zamieszczono niektóre często zadawane pytania dotyczące użytkowników i administratorów INFORMATYCZNych, co zrobić, jeśli ich istniejące rozwiązanie VBA jest przerywane.

Uwaga Ta zmiana zachowania jest spowodowana zmianą projektu w pakiecie Office. Nowe zachowanie to według projektu. Dlatego poprawka nie jest wymagana i nie zostanie zapewnione ograniczenie zagrożenia.

Jakich typów odwołań VBA dotyczy problem?

Może to mieć wpływ na następujące typy odwołań VBA:

  • TypeLibs (*. olb, *. tlb, *. dll)

  • Pliki wykonywalne (*. exe)

  • Kontrolki ActiveX (*. ocx)

Pliki te mogą być blokowane, jeśli znajdują się na serwerach internetowych lub intranetowych albo są pobrane z Internetu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odwołania do biblioteki obiektów VBA, zobacz Sprawdzanie lub Dodawanie odwołania do biblioteki obiektów.

Jaki komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy biblioteki obiektów VBA są zablokowane?

Jeśli istniejące rozwiązania VBA zawierają Niektóre biblioteki obiektów VBA lub odwołania, które są blokowane, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie.

Błąd kompilacji: Nie można znaleźć projektu lub biblioteki

Komunikat o błędzie po zablokowaniu libs VBA

Jest to standardowy komunikat wskazujący brakującą bibliotekę obiektów VBA. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, ponownie odwiedzasz bieżące rozwiązanie VBA i zamienisz zablokowane biblioteki na lokalne.

Co zrobić, aby odblokować biblioteki obiektów VBA?

Biblioteki obiektów VBA w Internecie: Zalecamy zablokowanie tych danych, ponieważ są one zagrożone.

Biblioteki obiektów VBA w intranecie: można je włączyć za pośrednictwem ustawienia obiektu zasad grupy, jak pokazano na poniższym obrazie. Ustawienie jest zlokalizowane w obszarze Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > pakiet Microsoft Office 2016 > Ustawienia zabezpieczeń.

Ustawienia obiektu zasad grupy

Uwaga

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×