Czcionki znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC), który został utworzony w systemie Windows XP nie można wdrożyć na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Używasz komputera z systemem Windows XP.

  • Tworzenie czcionki znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC).

  • Wdrażanie EUDC czcionki na komputerze z systemem Windows 7 lub do komputera z systemem Windows Server 2008 R2.

W tym scenariuszu znaki EUDC można wprowadzić za pomocą fonetyczny Input Method Editor (IME), takich jak Pinyin IME. Nie można jednak wprowadzić znaki EUDC za pomocą Changjie IME.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ format plików związanych z EUDC w systemie Windows XP różni się od formatu plików związanych z EUDC w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2. W związku z tym związanych z EUDC pliki, które zostały utworzone w systemie Windows XP nie rozpoznaje systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Istnieją żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×