Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ta zbiorcza aktualizacja eliminuje listę problemówna serwerze Microsoft Skype dla firm Server 2015 Web Components. Numer wersji tej aktualizacji to 6.0.9319.55.

Problemy rozwiązywane przez aktualizację zbiorczą

Zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

Jak zainstalować aktualizację

Aby zainstalować zbiorczą aktualizację dla serwera składników sieci Web programu Skype dla firm Server 2015, należy wykonać czynności opisane w artykule aktualizacje dla programu Skype dla firm server 2015 (KB3061064).UwagaInstalator zbiorczej aktualizacji serwera stosuje wszystkie aktualizacje dla odpowiedniej roli serwera w ramach jednej operacji.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z aktualizacji skumulowanych w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej zbiorczej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla programu Skype dla firm Server 2015.

Informacje o instalacji pakietu aktualizacji

Aby zastosować tę aktualizację zbiorczą, należy wykonać czynności opisane w artykule aktualizacje dla programu Skype dla firm Server 2015 (KB3061064) na komputerach, na których działają następujące role serwera:

  • Program Skype dla firm Server 2015 — Standard Edition Server

  • Skype dla firm Server 2015-Enterprise Edition — serwer frontonu i serwer zaplecza

  • Program Skype dla firm Server 2015 — serwer Director

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć ten zbiorczy pakiet aktualizacji, użyj apletu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania. Czasami podczas próby odinstalowania tej zbiorczej aktualizacji zostanie wyświetlony monit o włożenie źródłowego dysku CD. Jeśli to zachowanie wystąpi, włóż źródłowy dysk CD lub podaj ścieżkę, w której można znaleźć pliki źródłowe.

Globalna wersja tej aktualizacji zbiorczej wykorzystuje pakiet Instalatora systemu Microsoft Windows do zainstalowania aktualizacji zbiorczej. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji o pliku Data jest konwertowana na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.Po zainstalowaniu aktualizacji globalna wersja tej aktualizacji ma atrybuty plików lub nowszą wersję atrybutów pliku, które są wymienione w poniższej tabeli:

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

6.0.9319.0

63 760

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

6.0.9319.0

63 760

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

6.0.9319.0

64 272

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

6.0.9319.0

63 248

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

6.0.9319.0

64 784

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

6.0.9319.0

63 248

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

6.0.9319.0

63 248

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

6.0.9319.0

65 808

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

6.0.9319.0

62 736

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

6.0.9319.0

62 736

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Nie dotyczy

737 073

11-Jun-2015

4:29

Nie dotyczy

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Nie dotyczy

2 400 939

11-Jun-2015

4:36

Nie dotyczy

File_ext_default.aspx

Nie dotyczy

48 658

11-Jun-2015

4:08

Nie dotyczy

File_ext_launch.js

Nie dotyczy

57 979

11-Jun-2015

3:55

Nie dotyczy

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.55

1 051 936

11-Jun-2015

5:56

x86

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:02

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23 344

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23 856

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22 320

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22 320

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:02

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23 344

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23 856

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22 320

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22 320

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Nie dotyczy

737 073

11-Jun-2015

4:29

Nie dotyczy

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Nie dotyczy

2 400 939

11-Jun-2015

4:36

Nie dotyczy

File_int_default.aspx

Nie dotyczy

48 658

11-Jun-2015

4:08

Nie dotyczy

File_int_launch.js

Nie dotyczy

57 979

11-Jun-2015

3:55

Nie dotyczy

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.55

1 051 936

11-Jun-2015

5:56

x86

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.55

130 296

11-Jun-2015

6:03

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.55

130 296

11-Jun-2015

6:03

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.de_de

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.es_es

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.it_it

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ja_jp

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.pt_br

6.0.9319.0

22 832

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23 344

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22 320

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22 320

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25 920

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25 408

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26 944

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24 896

11-Jun-2015

6:03

Nie dotyczy

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24 384

11-Jun-2015

6:01

Nie dotyczy

Informacje

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami na temat standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania. Pobierz najnowszą zbiorczą aktualizację dla programu Skype dla firm Server 2015.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×