Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Poczta dla systemu Windows 10 ułatwia szybkie czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie. Narrator odczytuje wiadomości i przyciski poleceń na głos i możesz odpowiedzieć nadawcom lub przesłać wiadomość dalej za pomocą skrótu klawiaturowego. Aby zakończyć ten moduł, odtwórz klip wideo i wypróbuj przedstawione czynności.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie

  1. Uruchom Narratora (klawisz logo systemu Windows + Ctrl + Enter) i aplikację Poczta (klawisz systemu Windows do wyszukiwania Cortany).

  2. Za pomocą klawisza strzałki w dół możesz przeglądać wiadomości i wprowadzać je w celu wybrania jednej z nich.

  3. Odpowiedz nadawcy, naciskając klawisze Ctrl+R.

  4. Wpisz odpowiedź.

  5. Wyślij wiadomość, naciskając klawisze Alt+S.

Chcesz wiedzieć więcej?

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Poczta

Skróty klawiaturowe w aplikacji Poczta

Sprawdźmy, jak można obsługiwać aplikację Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą Narratora. Przedstawimy po kolei poszczególne etapy i będziemy często się zatrzymywać, aby je objaśnić.

Pamiętaj, że możesz wstrzymać Narratora, naciskając klawisz Control.

Zacznijmy od uruchomienia Narratora, przytrzymując naciśnięty klawisz systemu Windows i naciskając klawisz Enter.

Następnie uruchomię aplikację Poczta. Jest ona wbudowana w system Windows 10, więc nie trzeba nic instalować.

Nacisnę klawisz systemu Windows, aby otworzyć pole wyszukiwania...

Wpisz wyraz "Poczta"... I naciśnij klawisz Enter.

Po uruchomieniu aplikacji Poczta usłyszymy Narratora:

To oznacza, że jesteśmy w skrzynce odbiorczej...

...nasze konto pocztowe nazywa się Contoso93...

...a aplikacja nazywa się Poczta.

Następnie Narrator natychmiast rozpocznie odczytywanie informacji podglądu pierwszej wiadomości w skrzynce odbiorczej. Obejmują one nazwę nadawcy, temat i podgląd wiadomości.

Brzmi to następująco:

Narrator mówi też, czy dana wiadomość jest oflagowana jako ważna lub czy jest to zaproszenie.

Jeśli chcę przejść do następnej wiadomości w skrzynce odbiorczej, mogę nacisnąć klawisz Strzałka w dół.

Każde naciśnięcie klawisza strzałki w dół powoduje przejście do następnej wiadomości w skrzynce odbiorczej.

Aby usunąć wiadomość, wystarczy nacisnąć klawisz Delete, gdy znajduje się na niej fokus.

W tej chwili Narrator nie mówi, że wiadomość została usunięta. Kiedy usuwam wiadomość, Narrator natychmiast zaczyna czytać następną wiadomość w skrzynce odbiorczej.

Jeśli zechcę przeczytać całą wiadomość e-mail, umieszczam fokus na tej wiadomości i naciskam klawisz Enter.

Wiadomość zostaje otwarta w okienku odczytu, a fokus znajdzie się na treści wiadomości e-mail.

Jak słyszysz, Narrator informuje o zmianie fokusu.

Czytniki zawartości ekranu nie odczytują automatycznie wiadomości. Za pomocą poleceń odczytu Narratora możesz odczytywać zawartość wiadomości w dowolnym momencie:

Caps Lock i M odczytuje wszystko...

Caps Lock i I odczytuje następny akapit

Caps Lock i O odczytuje następny wiersz

Natomiast Caps Lock i P odczytuje pojedynczy znak.

Użyjemy klawiszy CapsLock i M...

ALT: Aby odczytać wiadomość, użyj odpowiednich poleceń odczytu czytnika zawartości ekranu. W przypadku Narratora użyję klawiszy Caps Lock i M.

ALT: Aby odczytać wiadomość, użyj odpowiednich poleceń klawiaturowych czytnika zawartości ekranu. W przypadku Narratora użyję klawiszy Caps Lock i M.

Po przeczytaniu wiadomości naciskam klawisz Escape, aby wrócić do listy wiadomości. Narrator ponownie przeczyta tekst podglądu.

Teraz zobaczmy, jak przy użyciu Narratora odpowiedzieć na wiadomość e-mail.

Przejdę do następnej wiadomości z listy i nacisnę klawisz Enter, aby ją otworzyć.

W aplikacji Poczta przyciski Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej znajdują się na pasku narzędzi nad okienkiem odczytu.

Naciśnij klawisz Alt, aby umieścić fokus na pasku narzędzi, a następnie klawisz Tab, aby przejść do następnego przycisku.

Narrator odczytuje nazwy wybieranych przycisków.

W zależności od rozmiaru okna inne akcje mogą znajdować się na pasku narzędzi i w menu Akcje po prawej stronie.

Mogę otwierać menu Akcje, naciskając klawisz Enter. Naciskając klawisz Tab, poruszam się po przyciskach menu...

...a naciskając klawisz Escape, mogę zamknąć menu.

Aby umieścić fokus z powrotem na okienku odczytu, naciskam klawisz Alt.

Jeszcze raz Narrator informuje o przeniesieniu fokusu z powrotem na wiadomość.

Najszybszym sposobem na odpowiedzenie na wiadomość jest naciśnięcie klawiszy Control i R. Spowoduje to otwarcie wiadomości adresowanej tylko do nadawcy i umieszczenie fokusu w treści odpowiedzi, aby można było pisać.

Narrator informuje o tym, że fokus znajduje się na wiadomości i że edytuję wiadomość.

Wpisuję szybką odpowiedź, podpisuję ją i wysyłam, naciskając klawisze Alt i S.

Aplikacja Poczta wyśle wiadomość, a następnie przeniesie fokus z powrotem na listę wiadomości. Zostanie zaznaczona ta sama wiadomość, na którą właśnie odpowiedzieliśmy, i zostanie odczytany tekst podglądu.

W następnym klipie wideo w tej serii pokażemy, jak wyszukiwać w aplikacji Poczta za pomocą Narratora.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×