Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Poczta

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Windows Narrator, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak tworzyć i wysyłać nowe wiadomości e-mail, czytać, rozmieszczać otrzymane wiadomości e-mail i odpowiadać na nie, wyszukiwać i filtrować wiadomości e-mail oraz pracować z załącznikami i priorytetową skrzynką odbiorczą.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail

Czytnik zawartości ekranu ułatwia tworzenie nowej wiadomości e-mail i dostarczanie jej do właściwych odbiorców.

 1. W skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Ctrl+N. Usłyszysz: "Adresowanie". Zostanie otwarte nowe okno z pustą wiadomością e-mail z fokusem na polu Do adresu e-mail.

 2. Wpisz nazwy lub adresy e-mail adresatów. W trakcie pisania lista zgodnych kontaktów będzie aktualizowana. Aby wybrać kontakt, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią nazwę kontaktu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli chcesz wysłać kopię lub kopię ukrytą wiadomości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "DW, przycisk UDW", a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus znajdzie się na polu DW . Następnie wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Aby wysłać kopię, dodaj adresatów kopii.

  • Aby wysłać kopię ukrytą, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "UDW", a następnie dodaj adresatów.

 4. Aby dodać temat wiadomości e-mail, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Temat". Wpisz temat wiadomości.

 5. Aby wpisać wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Wiadomość". Wpisz wiadomość.

 6. Po zakończeniu redagowania wiadomości naciśnij klawisze Alt+S, aby ją wysłać.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nią lub przesyłanie jej dalej

Otwieranie i odczytywanie wiadomości e-mail

Domyślnie wiadomości e-mail są wyświetlane na liście w kolejności od najnowszej.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszą wiadomość na liście wiadomości.

 2. Na liście wiadomości naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przeglądać wiadomości. Usłyszysz informacje o każdej wiadomości e-mail, w tym nazwę nadawcy i temat.

 3. Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Enter. Jeśli czytnik zawartości ekranu nie odczytuje automatycznie zawartości wiadomości e-mail, naciśnij klawisze SR+Strzałka w dół, aby rozpocząć czytanie.

 4. Aby po zakończeniu czytania wiadomości wrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz Esc.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

 1. W otwartej wiadomości e-mail wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odpowiedzieć tylko pierwotnemu nadawcy, naciśnij klawisze Ctrl+R.

  • Jeśli wiadomość ma wielu adresatów i chcesz odpowiedzieć im wszystkim, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+R.

  Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie i zaadresowana do nadawcy lub do wszystkich odbiorców oryginalnej wiadomości e-mail. Usłyszysz: „Okienko odczytu, wiadomość”. Fokus znajdzie się w treści wiadomości.

 2. Wpisz wiadomość.

 3. Po zakończeniu redagowania wiadomości naciśnij klawisze Alt+S, aby ją wysłać.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

 1. Po otwarciu wiadomości e-mail naciśnij klawisze Ctrl+F. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail o tym samym temacie. Fokus znajdzie się na polu Na adres e-mail.

 2. Wpisz nazwy poszczególnych adresatów.

 3. Aby wpisać wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Wiadomość", a następnie wpisz wiadomość.

 4. Po zakończeniu redagowania wiadomości naciśnij klawisze Alt+S, aby ją wysłać.

Rozmieszczanie wiadomości

Domyślnie Poczta grupuje wiadomości według konwersacji. Jeśli wolisz zamiast tego wymieniać wiadomości e-mail pojedynczo w kolejności chronologicznej, możesz zmienić sposób rozmieszczenia wiadomości.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: "Ustawienia".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Lista wiadomości", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Pogrupowane według konwersacji".

 4. Aby wyświetlić listę wiadomości e-mail pojedynczo, naciskaj klawisz Strzałka w górę jeden raz. Opcja Poszczególne wiadomości jest teraz zaznaczona.

 5. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu wyszukiwania i filtrowania

Nie marnuj czasu na przeglądanie list i archiwów na ważne wiadomości e-mail. Użyj wyszukiwania i filtrowania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

 1. W skrzynce odbiorczej naciśnij klawisze Ctrl+E. Usłyszysz: "Wyszukaj". Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego wyszukiwania.

 2. Wpisz wyszukiwane wyrazy i naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Narrator odczyta wyniki wyszukiwania.

 4. Po znalezieniu odpowiedniej wiadomości e-mail naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

 5. Aby powrócić do normalnej listy wiadomości i wyczyścić pole tekstowe wyszukiwania, naciśnij klawisz Esc.

Znajdowanie wiadomości e-mail przy użyciu filtru

 1. W skrzynce odbiorczej naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Filtruj, wszystko, przycisk zwinięty", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji filtrowania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejrzeć wiadomości e-mail spełniające kryteria filtrowania, zobacz Otwieranie i odczytywanie wiadomości e-mail.

 4. Aby usunąć opcję filtrowania i wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail na liście wiadomości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Filtr", a następnie bieżący filtr, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz "Wszystkie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie i dodawanie załączników

Możesz otwierać i dodawać załączniki w wiadomościach e-mail.

Otwieranie załącznika

Czytnik zawartości ekranu poinformuje, czy odebrana wiadomość e-mail ma załączniki podczas przeglądania listy wiadomości.

 1. Na liście wiadomości przejdź do wiadomości e-mail z co najmniej jednym załącznikiem i naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat "Otwórz", nazwę i rozmiar pliku oraz komunikat "Załącznik".

 3. Aby otworzyć załącznik, naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

Możesz wysyłać pliki, takie jak życiorysy lub zdjęcia.

 1. Podczas redagowania wiadomości naciśnij klawisze Alt+I. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows.

 2. Przejdź do pliku, który chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie dołączony do wiadomości e-mail.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień

Możesz włączyć lub wyłączyć wszystkie lub tylko powiadomienia dźwiękowe.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: "Ustawienia".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby włączyć lub wyłączyć wszystkie powiadomienia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Pokaż transparent powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby włączyć lub wyłączyć tylko powiadomienie dźwiękowe, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Odtwórz dźwięk", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

Praca ze skrzynką odbiorczą Priorytetowe

Skoncentruj się na wiadomościach e-mail, które są dla Ciebie najważniejsze. Dla wszystkich kontMicrosoft 365Poczta tworzy dwie skrzynki odbiorcze: Priorytetowe i Inne. Najważniejsze wiadomości e-mail są sortowane do skrzynki odbiorczej Priorytetowe , podczas gdy pozostałe pozostają łatwo dostępne, ale nie tak, w skrzynce odbiorczej Inne .

Przełączanie między widokiem skrzynki odbiorczej Priorytetowe i Inne

Domyślnie Poczta otwiera priorytetową skrzynkę odbiorczą.

 1. Aby przejść do skrzynki odbiorczej Inne, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Inne", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej Priorytetowe , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Priorytetowe", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej Inne do skrzynki odbiorczej Priorytetowe

 1. W skrzynce odbiorczej Inne przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz przenieść do skrzynki odbiorczej Priorytetowe.

 2. Po przejściu do wiadomości e-mail naciśnij klawisze Shift+F10 lub klawisz menu Windows. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Przenieś do folderu Priorytetowe", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wiadomość e-mail zostanie przeniesiona, a fokus wróci do skrzynki odbiorczej Inne .

Łączenie skrzynki odbiorczej Priorytetowe i Inne

Możesz połączyć skrzynki odbiorcze i pracować z jedną listą wiadomości.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: "okienko Ustawienia".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Priorytetowa skrzynka odbiorcza", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Sortuj wiadomości do folderów Priorytetowe i Inne".

 4. Aby połączyć skrzynki odbiorcze, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

Połączenie skrzynek odbiorczych może chwilę potrwać.

Zobacz też

Obsługa czytnika zawartości ekranu w aplikacjach Poczta i Kalendarz dla Windows 10

Używanie programu Poczta dla systemu Windows 10 z funkcją Narratora

Praca z folderami w aplikacji Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Kalendarz

Skróty klawiaturowe w programie Poczta

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×