Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Typ danych    Data

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis Pole Data ograniczenia zawiera określoną datę skojarzoną z określonymi typami ograniczenie, takimi jak Musi rozpocząć się, Musi zakończyć się, Rozpocznij nie wcześniej niż, Rozpocznij nie później niż, Zakończ nie wcześniej niż i Zakończ nie później niż.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Data ograniczenia do widoku zadania, aby przejrzeć daty ograniczeń zadań. Pomocne może okazać się również dodanie pola Typ ograniczenia, aby można było zobaczyć typ ograniczenia, do jakiego odwołuje się data.

Przykład    Masz zadanie, które musi się rozpocząć w określonym dniu, dlatego należy ustawić ograniczenie Musi rozpocząć się od. Następnie należy określić datę rozpoczęcia zadania (na przykład 14 listopada). Ta data ograniczenia jest przechowywana w polu Data ograniczenia.

W przypadku innego zadania należy wprowadzić datę w polu Rozpoczęcie. W programie Project jest przypisywane ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż i data rozpoczęcia jest używana jako data ograniczenia.

Uwagi    Ograniczenia Jak najwcześniej i Jak najpóźniej nie wymagają dat. W polu Data ograniczenia jest wyświetlana wartość "BRAK" dla zadań z tymi ograniczeniami.

Jeśli chcesz wskazać datę terminu ostatecznego bez ustawiania ograniczenia, możesz użyć pola Termin ostateczny. Ustawienie terminu ostatecznego nie ma wpływu na sposób planowania zadań. Jeśli jednak data zakończenia zadania jest zaplanowana na później niż data terminu ostatecznego, w polu Wskaźniki jest wyświetlany wskaźnik (czerwony romb z wykrzyknikiem). Termin ostateczny można ustawić za pomocą pola Termin ostateczny lub na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Informacje o zadaniu .

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×