Symptomy

W przypadku wyszukania zakresu dat, który nie jest powtarzany, program Microsoft Excel może wypełnić brakujące daty, aby nadać zakresowi następujące dane.

Rozwiązanie

Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 i Microsoft Office Excel 2003

Aby wyeliminować to zachowanie, sformatuj oś jako oś kategorii zamiast osi skali czasu. Aby to zrobić, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1

Jeśli w arkuszu wprowadzono dane, ale nie utworzono jeszcze wykresu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz w arkuszu dane, które mają być danymi źródłowymi wykresu.

 2. Kliknij pozycję Kreator wykresów na pasku narzędzi Standardowy .

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w krokach 1 i 2 Kreatora wykresów.

 4. W kroku 3 Kreatora wykresów kliknij kartę osie .

 5. Kliknij pozycję Kategoria w obszarze oś kategorii (X).

 6. Wykonuj kolejne działania Kreatora wykresów do momentu utworzenia wykresu.

Metoda 2

Jeśli wykres został już utworzony, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij wykres, aby go zaznaczyć.

 2. W menu Wykres kliknij polecenie Opcje wykresu.

 3. Kliknij kartę osie .

 4. Kliknij pozycję Kategoria w obszarze osie kategorii (X) i kliknij przycisk OK.

Microsoft Office Excel 2007

Aby wyeliminować to zachowanie, sformatuj oś jako oś tekstową zamiast osi daty. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatuj oś.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie osi kliknij pozycję Opcje osi.

 3. W obszarze Typ osikliknij pozycję oś tekstu, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Więcej informacji

Program Excel automatycznie używa osi skali czasu, jeśli wykryje, że dane w arkuszu, które zawierają dane liczbowe, są wyświetlane w pierwszej kolumnie lub pierwszym wierszu danych źródłowych wykresu, w zależności od wymiarów danych źródłowych. Oś skali czasu jest szczególnym typem osi kategorii zorganizowanym według dat. Oś skali czasu na wykresie wyświetla daty w kolejności chronologicznej, nawet jeśli daty nie znajdują się w tej kolejności w arkuszu. Skala osi skali czasu jest określana przez algorytm używany w programie Excel w zakresie dat na osi. Jednostkę bazową oblicza się przez przeszukanie serii punktów i najmniejszą różnicę czasu między dwiema wartościami daty w zakresie. Ta różnica czasu staje się jednostką bazową dla osi skali czasu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×