Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten dodatek dla notesu zajęć w programie OneNote po otwarciu go w programie OneNote 2021, 2019, 2016, 2013 lub OneNote dla platformy Microsoft 365 umożliwia nauczycielom oszczędzanie czasu i wydajniejszą pracę z notesami zajęć.

Aby pobrać dodatek, przejdź do http://www.onenote.com/classnotebook.

Aby uzyskać pomoc i obsługę techniczną, odwiedź stronę pomocy technicznej dodatku Notes zajęćlub zdejmij zgłoszenie do pomocy technicznej w witrynie https://aka.ms/EDUSupport.

Jego funkcje obejmują:

 • Szybkie rozpowszechnianie nowych stron, sekcji lub grup sekcji wśród uczniów na co najmniej jednej klasie.

 • Łatwe udostępnianie zaznaczenia tekstu, obrazu lub pisma odręcznego wszystkim uczniom w notesie zajęć.

 • Indywidualne uczenie się z możliwością rozpowszechniania materiałów wśród konkretnych uczniów lub grup uczniów.

 • Zwiększono wydajność, kopiując biblioteki zawartości do wielu notesów zajęć.

 • Możliwość sekwencyjnego sprawdzania pracy uczniów (zadań, testów itp.) w co najmniej jednej klasie.

 • Dostępna i wygodna funkcja aplikacji Notes zajęć.

 • Połączenie notesu zajęć programu OneNote z systemem LMS (Learning Management System) lub systemem informacji o uczniach (SIS)

 • Integracja zadań i ocen z notesu zajęć z systemem LMS lub powiązanym systemem.

 • Przydatne zasoby na potrzeby rozwoju zawodowego i społeczności.

 • Instrukcje instalacji Administracja IT

Notes zajęć

Po zainstalowaniu dodatku Notes zajęć karta Notes zajęć znajduje się w programie OneNote 2021, 2019, 2016, 2013 lub OneNote dla platformy Microsoft 365.

Karta Notes zajęć.

Zainstaluj notes zajęć dla programu OneNote 2021, 2019, 2016, 2013 lub OneNote dla platformy Microsoft 365.

Za pomocą dodatku Notes zajęć możesz łatwo wykonywać następujące czynności:

Rozpowszechnianie stron i zawartości

Sprawdzanie pracy ucznia

Łączenie programu OneNote z systemem zarządzania szkoleniami

Tworzenie zadań

Publikowanie wyników zadania ucznia

Zarządzanie

Każdy z tych przycisków otwiera przeglądarkę w celu uzyskania dostępu do aplikacji Notes zajęć w Microsoft 365. Zarządzaj poszczególnymi funkcjami w notesie zajęć w trybie online.

Grupa Zarządzanie na karcie Notes zajęć.

Zasoby

Grupa Zasoby na karcie Notes zajęć.

Rozwój zawodowy

Ta karta zawiera przydatne zasoby, informacje i porady.

Zasoby dodatku Notes zajęć.

Send Feedback (Wyślij opinię)

Karta Wyślij opinię umożliwia wysyłanie opinii bezpośrednio do zespołu programistów. Zaznacz go, a zostanie otwarty domyślny klient poczty gotowy do wysłania wiadomości e-mail.

Wdrażanie dodatku Notes zajęć

Administratorzy IT mogą wdrażać dodatek Notes zajęć wśród szerokiej grupy odbiorców w szkole lub okręgu. Instrukcje dotyczące wykonywania tych czynności można znaleźć w Centrum pobierania w witrynie https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51934.

Aby wdrożyć dodatek Notes zajęć z określonymi informacjami z systemu LMS lub systemu SIS wstępnie skonfigurowanymi dla nauczycieli, odwiedź stronę zasady grupy w witrynie https://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Rozwiązywanie problemów

Firma Microsoft dołożyła wszelkich starań, aby ta prywatna wersja Alfa zapewniała najlepsze możliwe rezultaty. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek problemy, oto kilka obejść.

Informacje o wersji

Wersja 0.3.14.0 (wersja pierwotna)

» Wyświetl wpis w blogu poświęcony tej wersji

Funkcje:

 • Rozpowszechnianie stron

 • Rozpowszechnianie zawartości

 • Rozpowszechnianie indywidualne i grupowe

 • Rozpowszechnianie nowych sekcji

 • Rozpowszechnianie bibliotek zawartości

 • Przeglądanie pracy ucznia

 • Sortowanie uczniów według nazwisk

 • Szybkie rozpoczynanie pracy z aplikacją Notes zajęć (tworzenie notesów zajęć, dodawanie i usuwanie uczniów, dodawanie i usuwanie nauczycieli, uzyskiwanie listy notesów)

 • Linki związane z rozwojem zawodowym do szkoleń dotyczących programu OneNote w edukacji

Wersja 0.3.18.0 (marzec 2016 r.)

» Wyświetl wpis w blogu poświęcony tej wersji

Funkcje:

 • Obsługa notesów dla personelu

 • Obsługa wydruków związanych z rozpowszechnianiem stron

Wersja 0.4.0.0 (kwiecień 2016 r.)

» Wyświetl wpis w blogu poświęcony tej wersji

Funkcje:

 • Integracja zadań i ocen systemów LMS i SIS (https://www.onenote.com/edupartners)

 • Możliwość cofnięcia („odwołania”) strony omyłkowo rozpowszechnionej wśród uczniów

 • Możliwość rozpowszechniania nowych grup sekcji wśród uczniów w scenariuszach, takich jak rozpoczynanie nowej części materiału podczas zajęć

 • Możliwość rozpowszechniania nowych sekcji w grupach sekcji uczniów w przypadku nowego projektu lub lekcji w tej nowej części materiału

 • Możliwość wdrażania przez administratorów IT instalacji MSI dodatku w szkole lub okręgu, a nie poszczególni nauczyciele muszą zainstalować dodatek

 • Szybsze i wydajniejsze rozpowszechnianie nowych sekcji

 • Więcej ikon (małe ikony sekcji, notesu i osób)

 • Różne poprawki błędów oraz ulepszenia dotyczące stabilności i konfiguracji

Wersja 0.4.5.0 (maj 2016 r.)

Funkcje:

 • Integracja zadań i ocen na platformie School Bytes

 • Integracja zadań i ocen na platformie WinjiGo

 • Obsługa ocen dziesiętnych we wszystkich systemach LMS

 • Obsługa samodzielnie hostowanych systemów LMS

 • Obsługa mapowania uczniów w celu obsługi przypadków, w których uczniowie mają różne imiona i nazwiska w Microsoft 365 i ich systemie LMS

 • Obsługa instalacji za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy dla administratorów informatycznych

 • [Usterka] Identyfikator notesu nie był stały, co powodowało losowe znikanie istniejących mapowań notesów. Usterkę naprawiono, jednak wszystkie istniejące mapowania notesów zostaną jednorazowo zresetowane.

 • [Usterka] Okno dialogowe Mapowanie notesów zajęć nie było wyświetlane prawidłowo przy oknie zeskalowanym do wartości 125%. Usterkę naprawiono.

Wersja 0.5.0.0 (czerwiec 2016 r.)

 • Integracja zadań i ocen na platformie Aeries

 • Integracja zadań i ocen na platformie Firefly Learning

 • Integracja zadań i ocen na platformie PowerSchool

 • Integracja zadań i ocen na platformie Rediker

 • Integracja zadań i ocen na platformie Skyward

 • Integracja zadań i ocen na platformie SunGard

 • Integracja zadań i ocen na platformie WinjiGo

Wersja 0.5.1.0 (lipiec 2016 r.)

 • Integracja zadań i ocen na platformie Google Classroom

Wersja 1.0.0.0 (sierpień 2016 r.)

Wersja 1.2.0.0 (wrzesień 2016 r.)

 • Integracja zadań i ocen na platformie SEQTA

 • Automatyczne mapowanie notesów zajęć

 • Automatyczne mapowanie uczniów według nazwisk i imion

 • Odświeżanie tokenów, aby nauczyciele mogli logować się do systemu LMS/SIS tylko raz

 • Wyświetlanie ostrzeżenia przy rozpowszechnianiu stron zawierających załączniki

 • [Usterka] Apostrofy w nazwach sekcji nie były poprawnie zachowywane podczas rozpowszechniania stron

Wersja 1.3.0.0 (wrzesień 2016 r.)

 • Rozwiązano problem z ocenami na kursach środowiska MS Classroom z dużą liczbą zadań

Wersja 1.3.1.0 (październik 2016 r.)

 • Rozwiązano problem wpływający na logowanie się do aplikacji Schoology

Wersja 1.3.2.0 (październik 2016 r.)

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający zapisanie mapowań uczniów

Wersja 1.4.0.0 (listopad 2016 r.)

 • Dodano obsługę usługi LMS SEQTA

 • Rozwiązano niektóre błędy, które wystąpiły w przypadku niektórych typów zawartości na potrzeby rozpowszechniania strony

Wersja 1.4.5.0 (grudzień 2016 r.)

 • Wyróżnianie nieprzeczytanych stron w obszarze Sprawdzanie prac uczniów

 • Ulepszenia dotyczące wydajności dystrybucji stron

 • Automatyczne mapowanie notesu zajęć w usłudze Microsoft Classroom
   

Wersja 1.5.0 (luty 2017 r.)

 • Obsługa nalepek, w tym naklejek dostosowywalnych

 • Obsługa skali ocen dla systemów Canvas i Skooler — np. oceny liter, punkty niestandardowe, procent,

 • Poprawki dla różnych systemów LMS — Firefly i Rediker itp.

 • Poprawki

Wersja 1.5.5 (marzec 2017 r.)

 • Firefly: Mapowanie pól opisu zadania na zadania w systemie LMS firefly jest teraz dostępne

 • Zaktualizowane etykiety elementów menu w obszarze Pomoc i opinia, przycisk

 • Sprawdzanie prac uczniów: ulepszono użyteczność notesów i ocen uczniów mapowania

 • Poprawki błędów

Wersja 1.5.6 (marzec 2017 r.)

 • Stabilności

Wersja 1.5.7 (kwiecień 2017 r.)

Poprawki usprawnienia integracji zadań i ocen w szkole

Stabilności

Wersja 1.5.8 (maj 2017 r.)

Poprawki zwiększające integrację zadań i ocen w usłudze Skooler

Stabilności

Wersja 1.5.9 (maj 2017 r.)

Poprawki błędów i ulepszenia dotyczące stabilności

Ulepszenia integracji z programem Skyward  

Wersja 1.6.0 (maj 2017 r.)

Integracja nowych zadań i ocen dla blackbaud onCampus

Integracja nowych zadań i ocen dla danych eSchoolData

Zaktualizowano integrację zadań i ocen w celu dopasowania do ostatnich zmian w usłudze Google Classroom

Stabilności

Wersja 1.6.1 (czerwiec 2017 r.)

Zadanie Skooler i poprawka ocen

Poprawka dotycząca poprawy limitu czasu dla integracji zadań i ocen Blackbaud


Wersja 1.7.0 (lipiec 2017 r.)

 • Dwa nowe pakiety naklejek ("Silly Supplies" i "Cacti Friends")

 • Obsługa zadań i ocen dla Edsby'ego

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen w programie Schoology

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen w programie Skooler

 • Poprawki błędów

Wersja 1.8.0 (sierpień 2017 r.)

 • Integracja zadań i ocen z infinite campus

 • Integracja zadań i ocen z programem LiveGrades

 • Integracja zadań i ocen z EduPoint Synergy

Wersja 1.8.2.0 (sierpień 2017 r.)

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla systemu Canvas

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla Edmodo

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla firmy Skooler

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla sungarda

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla aplikacji Rediker

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla WinjoGo
   

Wersja 1.8.3.0 (wrzesień)

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla firmy Skooler

 • Poprawka mapowania uczniów umożliwiająca większych zajęć

 • Różne poprawki błędów

Wersja 1.8.4.0 (październik)

 • Integracja z usługą Microsoft Education Resources z menu "Wstaw" w klasycznej wersji programu OneNote

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen dla usługi Skyward

 • Ulepszenia integracji zadań i ocen w usłudze Skooler

 • Różne poprawki błędów

Wersja 2.0.0.0 (listopad)

 • Obsługa zadań i ocen w Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych notesach zajęć

 • Poprawki Schoology i Blackbaud dotyczące sprawdzania prac uczniów

 • Poprawka błędu zadania i ocen Skoolera

 • Twórca rozmiar pola opisu zadania został zwiększony, aby obsługiwać więcej znaków (1000)

 • Poprawka układu nalepek

 • Różne poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Wersja 2.1.0.0 (styczeń)

 • Pomoc techniczna dla zadań i ocen w PowerSchool — PowerTeacher Pro

 • 4 nowe pakiety nalepek

 • Różne poprawki błędów i ulepszenia wydajności
   

Wersja 2.2.0.0 (marzec)

 • Klasyfikacja dziesiętna i punkty niestandardowe w aplikacji Microsoft Teams

 • Szkolne punkty niestandardowe i kategorie zadań

 • Synergia wielu typów ocen

Wersja 2.3.0.0 (kwiecień)

 • Pomoc techniczna dotycząca zadań i ocen w oprogramowaniu focus school

 • Obsługa zadań i ocen w funkcji IST

 • Różne poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Wersja 2.4.0.0 (maj)

 • Zaktualizowany adres URL pomocy technicznej dla usługi Helpshift

Wersja 2.5.0.0 (czerwiec)

 • Obsługa blokowania stron, aby umożliwić nauczycielom tworzenie strony lub zestawu stron uczniów tylko do odczytu

 • Ulepszenia w zakresie poprawek błędów i wydajności

Wersja 2.6.0.0 (czerwiec)

 • Integracja zadań i ocen z Capita SIMS

 • Możliwość automatycznego wykrywania przez dodatek nowych systemów LMS i SIS

 • Ulepszenia w zakresie poprawek błędów i wydajności

Wersja 2.7.0.0 (sierpień)

 • Poprawki błędów dla moodle i Edmodo

 • Poprawki błędów dotyczące przycisków zarządzania

 • Inne ogólne poprawki błędów

Wersja 2.8.0.0 (wrzesień)

 • Poprawki błędów i ulepszenia w zasobach edukacyjnych

Wersja 2.9.0.0 (grudzień 2018 r.)

 • Poprawki błędów i ulepszenia w zasobach edukacyjnych
   

Wersja 3.0.0.0 (marzec 2019 r.)

 • Poprawki błędów i wycofywanie zasobów edukacyjnych


Wersja 3.1.0.0 (wrzesień 2019 r.)

 • Poprawka dotycząca uwierzytelniania systemu Canvas na potrzeby integracji zadań i ocen


Wersja 3.2.0.0 (kwiecień 2020 r.)

 • Poprawiliśmy wydajność, niezawodność i ogólne środowisko dystrybucji stron.  Wprowadziliśmy też kilka istotnych poprawek.

Wersja 3.3.0.0 (listopad 2020 r.)

 • Usunęliśmy przyciski Connections dla Connections LMS oraz kilka poprawek błędów.

Wersja 3.4.0.0 (maj 2021 r.)

 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Najnowsze wydanie

Wersja 3.5.0.0 (sierpień 2022 r.)

 • Ważne poprawki zabezpieczeń i ulepszenia wydajności

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×