Objawy

Podczas drukowania dokumentu w programie Microsoft Word 2000, Microsoft Word 2002, Microsoft Office Word 2003 lub Microsoft Office Word 2007 dodatkowa strona jest drukowana zawierający informacje o dokumencie.

Przyczyna

To zachowanie występuje, jeśli zaznaczono pole wyboru właściwości dokumentu na karcie drukowanie z okna dialogowego Opcje.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wyczyść pole wyboru właściwości dokumentu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Program Word 2007

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  2. W polu Obszar opcje drukowania kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Drukuj właściwości dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Word 2000, 2002 i 2003

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Drukowanie.

  2. W polu Dołącz z obszaru dokumentu kliknij, aby wyczyścić pole wyboru właściwości dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji

Jeśli to jedyna strona, która drukuje jest dodatkowe strony, która zawiera właściwości dokumentu, może w ustawienia wydruku zaznaczono pole wyboru właściwości dokumentu. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

Program Word 2000, 2002 i 2003

  1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

  2. W oknie dialogowym Drukowanie co listy, kliknij dokument, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Word 2007

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  2. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk dokument, a następnie kliknij przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×