Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Dodawanie lub usuwanie członków personelu w notesie personelu dla programu OneNote

Każdy członek personelu dodany do zespołu personelu udostępnia dostęp do notesu programu OneNote dla personelu tego zespołu oraz jego biblioteki zawartości i obszaru współpracy. Notes tej osoby będzie zawierał tylko grupę sekcji widoczną dla jej właścicieli i właścicieli notesu.

Aby można było dodać pracowników, członkowie personelu potrzebują kontaMicrosoft 365 ze swojej szkoły lub okręgu. Dodana członkowie personelu otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do notesu. 

Usunięci członkowie personelu nie będą już mieli dostępu do tego notesu dla personelu. Aby usunąć grupę sekcji z notesu dla personelu, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę i wybierz pozycję Usuń. Usunięcie grupy sekcji spowoduje również usunięcie jej pracy.

Uwagi: 

 • Możesz dodawać członków personelu tylko do utworzonego lub należącego do Ciebie notesu personelu.

 • Jeśli Notes dla personelu został utworzony w aplikacji Microsoft Teams, nie możesz dodawać ani usuwać innych osób z Kreatora notesów online. Członkowie muszą zostać dodana lub usunięta w aplikacji Teams.

Dodawanie członka personelu do notesu programu OneNote dla personelu

 1. Zaloguj się, aby Microsoft365.com przy użyciu szkolnego adresu e-mail i hasła.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji, a następnie wybierz pozycję Wszystkie aplikacje , aby wyświetlić pełną listę aplikacji.

 3. Wybierz pozycję Notes dla personelu. Kreator notesu dla personelu zostanie automatycznie otwarty w przeglądarce internetowej.

 4. Wybierz pozycję Dodaj lub usuń członków personelu, a następnie wybierz notes, który chcesz zaktualizować.

 5. Dodaj członków personelu według imienia i nazwiska lub adresu e-mail.

  Wpisz imiona i nazwiska członków personelu, aby dodać ich do notesu personelu. Usuń członków personelu, wybierając ich imiona i nazwiska. 
  Usuwanie członka personelu z notesu personelu

 6. Potwierdź listę członków personelu mających dostęp do notesu dla personelu. 

 7. Wybierz pozycję Aktualizuj

Dodawanie lub usuwanie członków zespołu personelu w usłudze Microsoft Teams

Jeśli Notes dla personelu został utworzony w aplikacji Microsoft Teams, możesz tylko zmienić osoby mające dostęp, dodając lub usuwając członków zespołu w aplikacji Teams. 

Aby dodać lub usunąć członków:

 1. Przejdź do zespołu personelu, w który chcesz dodać lub usunąć członków.

 2. Wybierz wielokropek Ikona Więcej obok nazwy zespołu personelu.

 3. Jeśli dodajesz nowego członka personelu:

  1. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Dodaj członka.

  2. Wprowadź imię i nazwisko członków personelu, które chcesz dodać.

  3. Aby wyznaczyć członka jako współwłaściciela zespołu personelu, zmień jego rolę z Członek na Właściciel.

 4. Jeśli usuwasz istniejącego członka personelu,

  1. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Zarządzaj zespołem.

  2. Jeśli usuwasz współwłaściciela, najpierw zmień jego rolę na Członek.

  3. W obszarze Członkowie i goście znajdź członków personelu, które chcesz usunąć. Wybierz pozycję X.

Dowiedz się więcej

Tworzenie notesu dla personelu w programie OneNote

Dodawanie lub usuwanie współwłaścicieli w notesie personelu dla programu OneNote

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×