You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ostrzeżenie: Wycofana, nieobserwowana aplikacja klasyczna Internet Explorer 11 (IE11) zostanie trwale wyłączona w niektórych wersjach Windows 10 w ramach aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows (B) z lutego 2023 r. zaplanowanej na 14 lutego 2023 r. Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie trybu IE w przeglądarce Microsoft Edge i wyłączenie IE11 przed tą datą, aby twoja organizacja nie doświadczała zakłóceń w działalności.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz aka.ms/iemodefaq.

Oznaki

Po otwarciu dokumentu XML używającego ścieżki XSL lub XSLT, która zawiera znaki wielobajtowe, dokument może być renderowany jako pusty w programie Windows Internet Explorer 9.

Ścieżkę XSL lub XSLT można wyrazić w połączeniu znaków jednobajtowych (SBCS), zestawu znaków dwubajtowych (DBCS) lub zestawu znaków wielobajtowych (MBCS). Z powodu problemu z alokacją pamięci w analizatorze XML używanego w trybie dokumentu Standard programu Internet Explorer 9 dokument XML nie jest renderowany.
 

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby to zrobić, przejdź do witryny Microsoft Update.

Aby uzyskać informacje techniczne dotyczące najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, przejdź do następującej witryny internetowej firmy Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspxUwaga Ta aktualizacja została po raz pierwszy uwzględniona w 2898785 aktualizacji zabezpieczeń.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2898785 MS13-097: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 10 grudnia 2013 r.

Status

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Obejście

Jeśli zawartość jest hostowana na serwerze sieci Web i zawiera znaki wielobajtowe w ścieżce XSLT, możesz zakodować znaki wielobajtowe, aby obejść ten problem.

Uwaga Nie można obejść tego problemu, jeśli zawartość jest otwierana z komputera lokalnego, a zawartość zawiera znaki wielobajtowe w ścieżce XSLT.

Informacje pomocnicze

Zobacz terminologię używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×