Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Dokumentowanie i drukowanie projektu bazy danych

Program Microsoft Access może ułatwić przygotowanie drukowanej dokumentacji projektu bazy danych, której można używać do przeglądu w trybie offline i planowania. W szczególności program Access umożliwia wydrukowanie relacji między tabelami przedstawionych w oknie Relacje oraz wydrukowanie informacji o cechach projektu elementów obiekty bazy danych, na przykład właściwości obiektów.

Uwaga: Okno Relacje nie jest dostępne w bazach danych sieci Web ani w aplikacjach sieci Web.

Co chcesz zrobić?

Przygotowywanie okna Relacje do drukowania

W oknie Relacje można przeglądać, tworzyć i edytować relacje między tabelami i kwerendami. W oknie Relacje mogą być wyświetlane tylko niektóre relacje w bazie danych — w zależności od tego, jak to okno zostało skonfigurowane. Przed wydrukowaniem relacji między tabelami należy określić, które relacje mają być dokumentowane i odpowiednio przygotować okno Relacje. W oknie Relacje można pokazywać lub ukrywać tabele, a także zmieniać ich rozmieszczenie.

Pokazywanie lub ukrywanie tabeli w oknie Relacje

 1. Na karcie Narzędzie bazy danych kliknij przycisk Relacje.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić tabelę, na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij pozycję Dodaj tabele (Pokaż tabelę w programie Access), aby dodać odpowiednią tabelę.

  • Aby ukryć tabelę, w oknie Relacje kliknij tabelę, którą chcesz ukryć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 3. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze CTRL+S.

Ponowne rozmieszczanie tabel w oknie Relacje

 1. Aby ponownie rozmieścić tabele, w oknie Relacje przeciągnij je do odpowiednich położeń.

 2. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze CTRL+S.

Drukowanie okna Relacje

Można utworzyć raport pokazujący relacje w bazie danych tak samo jak są one widoczne w oknie Relacje. Raport ten ma nazwę domyślną Relacje dla nazwa bazy danych. Domyślnie nagłówek raportu zawiera nazwę raportu i datę jego utworzenia.

Uwaga: Okno Podgląd wydruku nie udostępnia dobrej metody edytowania raportu relacji. Przed wygenerowaniem raportu należy upewnić się, że okno Relacje ma odpowiedni wygląd.

 1. Otwórz bazę danych programu Access, której relacje chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Narzędzie bazy danych kliknij przycisk Relacje.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Raport relacji.

  Raport przedstawiający okno Relacje zostanie otwarty w trybie Podgląd wydruku.

 4. Aby dostosować sposób drukowania raportu, użyj poleceń na karcie Podgląd wydruku.

 5. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Drukowanie kliknij pozycję Drukuj.

Drukowanie cech projektu obiektów bazy danych

W celu wydrukowania cech projektu obiektów bazy danych można użyć narzędzia Dokumentator bazy danych.

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz udokumentować.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Analizowanie kliknij pozycję Dokumentator bazy danych.

 3. W oknie dialogowym Dokumentator kliknij kartę odpowiednią dla typu obiektu bazy danych, który chcesz udokumentować. Aby utworzyć raport uwzględniający wszystkie obiekty w bazie danych, kliknij kartę Wszystkie typy obiektów.

 4. Zaznacz dowolną liczbę obiektów wymienionych na karcie. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na karcie, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Dokumentator bazy danych utworzy raport zawierający szczegółowe dane dla każdego wybranego obiektu, a następnie otworzy ten raport w widoku Podgląd wydruku. Jeśli na przykład Dokumentator bazy danych zostanie uruchomiony dla formularza służącego do wprowadzania danych, raport utworzony przez Dokumentatora bazy danych będzie zawierać listę właściwości formularza jako całości, właściwości każdej sekcji formularza oraz właściwości wszystkich przycisków, etykiet, pól tekstowych i innych kontrolek w formularzu, a także wszelkich modułów kodu i uprawnień użytkowników powiązanych z tym formularzem.

 6. Aby wydrukować raport, na karcie Podgląd wydruku w grupie Drukowanie kliknij pozycję Drukuj.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×