Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Wdrażanie lasem kont i lasem zasobów w środowisku Microsoft Exchange Server 2013.

  • Skonfigurować skrzynkę pocztową połączonych w lesie zasobów dla użytkownika w lesie kont.

  • Atrybut sAMAccountName konta połączone skrzynki pocztowej różni się od atrybutu sAMAccountName użytkownika w lesie kont.

  • Użytkownik próbuje uzyskać dostęp do skrzynki połączone za pośrednictwem POP3.

W tym scenariuszu użytkownik nie ma dostępu połączone skrzynki pocztowej.

Na przykład możesz utworzyć konto użytkownika w lesie kont o nazwie Contoso\Pop i utworzyć połączonych skrzynki pocztowej w lesie zasobów o nazwie Fabrikam\Pop_Fab. W tej sytuacji użytkownik nie ma dostępu połączone skrzynki pocztowej przy użyciu POP3. Jednakże jeśli połączone skrzynki pocztowej o nazwie Fabrikam\Pop, użytkownik ma dostęp połączone skrzynki pocztowej przy użyciu POP3.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ 2013 Exchange Server przeszukuje usługi Active Directory przez właściwość name określonego konta. 2013 Exchange Server nie może odnaleźć połączonych skrzynki pocztowej, jeśli właściwość połączonych skrzynki pocztowej różni się od właściwości użytkownika.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący dodatek service pack:

2926248 Opis dodatku Service Pack 1 dla Exchange Server 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zarządzania skrzynkami pocztowymi połączone przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Jak zarządzać połączonych skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2013Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wdrażania 2013 Exchange Server w topologii lasu zasobów programu Exchange przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Jak wdrożyć 2013 Exchange Server w topologii lasu zasobów programu ExchangeAby uzyskać więcej informacji na temat POP3 w programie Exchange Server 2013 przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje o POP3 i IMAP4

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×