Dostępna jest aktualizacja dla programu Internet Explorer: 14 grudnia 2010

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate
Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

WPROWADZENIE

Ta aktualizacja dotyczy problemu opisanego w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2416400MS 10-090: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Internet Explorer
Artykuł KB2416400 zawiera poprawkę wyłączającą autowykrywanie kodowania JIS (Japanese Industrial Standard). Jednak niektóre programy korzystają ze składnika programu Internet Explorer do interpretowania japońskich wiadomości e-mail w formacie HTML. W związku z tym wyświetlana zawartość wiadomości e-mail ma postać nieczytelnego kodu, ponieważ kodowanie JIS nie jest automatycznie wykrywane.

UwagaUżytkownikom, którzy zainstalowali aktualizację KB2416400 z Centrum pobierania Microsoft, ale nie zainstalowali tej aktualizacji (KB2467659), usługa Windows Update zaoferuje aktualizację zabezpieczeń KB2416400. Aby obejść ten problem, należy zainstalować aktualizację KB2467659 z Centrum pobierania Microsoft lub po zaoferowaniu jej przez usługę Windows Update.

Uwaga
Te problemy zostały rozwiązane w aktualizacji zabezpieczeń 2482017. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2482017 MS11-003: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Więcej informacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows 7 (KB2360131)

Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2467659-x86.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2467659-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2467659-ia64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 x64 Edition (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2467659-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2467659-x86.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2467659-ia64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows XP (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB2467659-x86-ENU.exe.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows XP x64 Edition (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows Server 2003 (KB2360131)

Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB2467659-x86-ENU.exe.

Aktualizacja programu Internet Explorer w 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2003 Itanium Edition (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB2467659-ia64-ENU.exe.

Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows Server 2003 x64 Edition (KB2467659)

Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe.

Data wydania: 14 grudnia 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Wersja tej aktualizacji dotycząca systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zawiera też pliki manifestu. Wymieniono je w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

980195 MS10-034: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla funkcji Killbit formantów ActiveX

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w następującej witrynie Microsoft Update w sieci Web:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany program Internet Explorer w jednym z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2

 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Instrukcje dotyczące konfigurowania rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


W przypadku zrezygnowania z zainstalowania aktualizacji 2467659 można ręcznie zastosować ustawienia rejestru konfigurowane przez tę aktualizację. W tym celu wykonaj następujące czynności:

W przypadku wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x86 i x64 należy utworzyć podklucz rejestru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControlW tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.

 4. Wpisz FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING jako nazwę nowego podklucza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 6. Wpisz Iexplore.exe jako nazwę nowego wpisu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 8. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 10. Wpisz * jako nazwę nowego wpisu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 11. Wpisz wartość 0, kliknij przycisk OK, a następnie zakończ działanie Edytora rejestru.

Uwaga Jeśli w systemie jest zainstalowany program Windows Internet Explorer 6, należy utworzyć dodatkowy wpis rejestru Explorer.exe w podkluczu rejestru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 4. Wpisz Explore.exe jako nazwę nowego wpisu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. Wpisz wartość 1, kliknij przycisk OK, a następnie zakończ działanie Edytora rejestru.

Ponadto w przypadku wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows dla systemów opartych na procesorach x64 należy utworzyć podklucz rejestru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControlW tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.

 4. Wpisz FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING jako nazwę nowego podklucza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 6. Wpisz Iexplore.exe jako nazwę nowego wpisu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 8. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 10. Wpisz * jako nazwę nowego wpisu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 11. Wpisz wartość 0, kliknij przycisk OK, a następnie zakończ działanie Edytora rejestru.

Uwaga Jeśli w systemie jest zainstalowany program Windows Internet Explorer 6, należy utworzyć dodatkowy wpis rejestru Explorer.exe w podkluczu rejestru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 4. Wpisz Explore.exe jako nazwę nowego wpisu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. Wpisz wartość 1, kliknij przycisk OK, a następnie zakończ działanie Edytora rejestru.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×