WPROWADZENIE

Struktura usług danych programu Microsoft ADO.NET składa się z wzorów i bibliotek, które umożliwiają obsługiwanie danych usług sieci Web zgodnych z niekonfekcjonowanym transferem Stanów (nazywanym także semantyką usługi w spoczynku). Ta aktualizacja zawiera dodatkowe funkcje, które rozszerzają funkcje, które znajdują się w wersji 1,0 programu ADO.NET Data Services Framework. Aktualizacja jest przeznaczona dla programu Microsoft .NET Framework 3,5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Więcej informacji

Ta aktualizacja usług danych ADO.NET obejmuje następujące funkcje i ulepszenia:

  • ADO.NET usługi danych integrują się z pakietem Microsoft Office 2010. Wbudowana integracja ułatwia udostępnienie danych programu Microsoft Office SharePoint Server jako usługi danych. Wbudowana integracja umożliwia również dostęp do danych za pomocą biblioteki klienta usług danych ADO.NET.

  • Zaktualizowano obsługę dostawców usług danych niestandardowych. Aktualizacja ułatwia tworzenie usługi danych ADO.NET w dowolnym źródle danych.

  • Klasa DataServiceCollection została dodana do obsługi dwukierunkowego wiązania danych. W tej klasie kolekcji są automatycznie śledzone zmiany wprowadzane w obiektach po stronie klienta. Zmiany są śledzone dla obiektów po stronie klienta utworzonych za pomocą biblioteki klienta usług danych ADO.NET.

  • Podano nową funkcję dostosowywania kanału informacyjnego. Dostosowywanie kanałów informacyjnych umożliwia kształtowanie i zmienianie struktury kanałów informacyjnych Atom, które są tworzone przez usługę danych ADO.NET. Po zmianie struktury kanału informacyjnego Atom, klienci innych firm mogą korzystać ze źródeł danych z usługi ADO.NET Data Service. Klienci to osoby korzystające z kanału Atom o niestandardowym formacie.

  • Ulepszono obsługę dużych obiektów binarnych (BLOB). Obsługa obiektów BLOB ułatwia przesyłanie strumieniowe obiektów BLOB do usługi danych lub z usługi danych. Obsługa obiektów BLOB jest również dodawana do biblioteki klienta usług danych ADO.NET. Ta funkcja umożliwia przekazywanie i pobieranie obiektów binarnych z aplikacji utworzonej za pomocą biblioteki.

  • Stronicowanie sterowane przez serwer (SDP) umożliwia autorom usług ograniczenie rozmiaru wyników zapytania. Ta funkcja umożliwia autorom usług kontrolowanie przepustowości sieci i czasu wymaganego do przetworzenia żądań.

  • Nowa opcja kwerendy wybierającej umożliwia projekcję wyników kwerendy w dowolnym typie danych. Ta funkcja umożliwia klientom żądanie określonego zestawu właściwości encji w zapytaniu. Zmniejszenie liczby właściwości w kwerendzie powoduje skrócenie czasu i przepustowości sieci wymaganej do przetworzenia żądań.

  • Nowa opcja umożliwia określenie liczby jednostek zwracanych przez zapytanie. Gdy opcja zawiera łączną liczbę jednostek, które znajdują się w zestawie jednostek, zapytanie zwraca część wyniku.

  • Rurociąg przetwarzania żądania jest zoptymalizowany. Optymalizacja zapewnia autorom usług większe możliwości kontrolowania i dostosowywania na różnych etapach przetwarzania zapytań.

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w centrum pobierania Microsoft: Aktualizacja dla programu .NET Framework 3,5 SP1 Download Download the update package now.Pobierz pakiet aktualizacji teraz. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dotyczących instalowania aktualizacji.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera, jeśli nie jest używane żadne wystąpienie platformy .NET Framework.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Ta poprawka nie zastępuje innych poprawek.

Aktualizowanie informacji o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7,0 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Datasvcutil.exe

3.5.30729.5000

71 512

23-Nov-2009

23:22

Datasvcutil.exe.config

Nie dotyczy

156

10-Jun-2009

21:14

System.data.services.client.dll

3.5.30729.5000

462 848

23-Nov-2009

23:22

System.data.services.design.dll

3.5.30729.5000

163 840

25-Nov-2009

00:19

System.data.services.dll

3.5.30729.5000

692 224

23-Nov-2009

23:22

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7,0 i systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Datasvcutil.exe

3.5.30729.5000

71 512

01-Dec-2009

03:15

Datasvcutil.exe.config

Nie dotyczy

156

10-Jun-2009

20:31

System.data.services.client.dll

3.5.30729.5000

462 848

23-Nov-2009

23:23

System.data.services.design.dll

3.5.30729.5000

163 840

25-Nov-2009

00:24

System.data.services.dll

3.5.30729.5000

692 224

23-Nov-2009

23:23

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Datasvcutil.exe

3.5.30729.5000

71 512

01-Dec-2009

03:13

Datasvcutil.exe.config

Nie dotyczy

156

10-Jun-2009

20:36

System.data.services.client.dll

3.5.30729.5000

462 848

23-Nov-2009

23:21

System.data.services.design.dll

3.5.30729.5000

163 840

25-Nov-2009

00:23

System.data.services.dll

3.5.30729.5000

692 224

23-Nov-2009

23:21

Znany problem

Po zastosowaniu aktualizacji w ustawieniach regionalnych, w których zastosowano znaki w języku chińskim tradycyjnym, ciągi błędów w tych ustawieniach regionalnych mogą być wyświetlane w języku angielskim.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług danych ADO.NET, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/bb931106.aspx

http://blogs.msdn.com/astoriateam/

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×