Wprowadzenie

W tym artykule opisano aktualizację platformy ochrony przed złośliwym kodem dla programu Windows Defender dostępną w systemie Windows 8. Ta aktualizacja platformy ochrony przed złośliwym kodem dla programu Windows Defender służy do zaktualizowania jego usług, sterowników i elementów interfejsu użytkownika.

Firma Microsoft regularnie publikuje aktualizacje platformy ochrony przed złośliwym kodem, aby zagwarantować spójność ochrony, wydajności, niezawodności i użyteczności w obliczu stale zmieniającej się panoramy zagrożeń ze strony złośliwego kodu.

Więcej informacji

Ta aktualizacja platformy ochrony przed złośliwym kodem zawiera następujące ulepszenia:

 • Dodaje do platformy ochrony przed złośliwym kodem nowe funkcje korygowania na potrzeby zwalczania złośliwego kodu.

 • Dodaje do platformy ochrony przed złośliwym kodem ulepszenia zapobiegające naruszaniu zawartości.

 • Ulepsza ogólną wydajność platformy ochrony przed złośliwym kodem.

Znany problem

Zastosowanie tej aktualizacji na komputerze z ustawionym językiem systemu koreańskim powoduje przywrócenie części angielskich ciągów w programie Windows Defender.

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update.

Centrum pobierania Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

System operacyjny

Aktualizacja

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać system Windows RT lub Windows 8.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

W poniższych tabelach wymieniono atrybuty plików instalowanych przez tę aktualizację w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows RT i Windows 8

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0,16xxx

  Windows 8

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20xxx

  Windows 8

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Windows RT

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wdboot.sys

4.2.223.0

28,584

16-Feb-2013

04:04

Not applicable

Wdfilter.sys

4.2.223.0

170,880

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

43,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,552

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

39,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

44,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

28,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

27,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,016

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,120

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll

4.2.223.0

111,488

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpuxhostproxy.dll

4.2.223.0

18,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpuxsrv.exe

4.2.223.0

42,368

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Windows.defender.lnk

Not applicable

1,139

25-Jul-2012

20:18

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,160

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

49,744

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

62,032

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,696

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

48,208

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

42,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

32,312

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

31,824

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

56,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

55,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

50,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

23,608

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,144

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll

4.2.223.0

152,448

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpclient.dll

4.2.223.0

665,984

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpcmdrun.exe

4.2.223.0

255,528

16-Feb-2013

04:03

Not applicable

Mpcommu.dll

4.2.223.0

251,776

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpoav.dll

4.2.223.0

67,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mprtp.dll

4.2.223.0

361,856

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpsvc.dll

4.2.223.0

1,160,576

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mptpmatt.dll

4.2.223.0

43,904

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpcom.dll

4.2.223.0

63,488

16-Feb-2013

03:49

Not applicable

Msmpeng.exe

4.2.223.0

14,408

16-Feb-2013

04:03

Not applicable

Msmplics.dll

4.2.223.0

12,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

91,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,408

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,136

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

114,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

96,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,384

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,648

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

85,560

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,576

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

70,200

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

68,688

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,872

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

107,600

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,240

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

59,448

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Eppmanifest.dll

4.2.223.1

155,008

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msascui.exe

4.2.223.0

1,037,184

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll

4.2.223.0

440,704

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wdboot.sys

4.2.223.0

29,088

29-Jan-2013

00:02

x86

Wdfilter.sys

4.2.223.0

193,936

28-Jan-2013

23:07

x86

Wdboot.sys

4.2.223.0

29,088

29-Jan-2013

06:14

x86

Wdfilter.sys

4.2.223.0

193,936

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

43,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,552

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

39,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

44,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

28,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

27,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,016

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,120

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

43,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,552

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

39,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

44,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

28,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

27,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,016

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,120

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll

4.2.223.0

109,624

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpevmsg.dll

4.2.223.0

109,624

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpuxhostproxy.dll

4.2.223.0

27,112

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpuxsrv.exe

4.2.223.0

49,128

28-Jan-2013

23:07

x86

Windows.defender.lnk

Not applicable

1,139

25-Jul-2012

20:24

Not applicable

Mpuxhostproxy.dll

4.2.223.0

27,112

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpuxsrv.exe

4.2.223.0

49,128

28-Jan-2013

23:07

x86

Windows.defender.lnk

Not applicable

1,139

25-Jul-2012

20:24

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,160

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

49,744

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

62,032

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,696

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

48,208

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

42,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

32,312

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

31,824

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

56,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

55,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

50,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

23,608

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,144

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,160

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

49,744

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

62,032

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,696

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

48,208

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

42,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

32,312

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

31,824

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

56,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

55,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

50,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

23,608

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,144

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,213,200

07-Nov-2012

18:36

x86

Mpasdesc.dll

4.2.223.0

150,584

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpclient.dll

4.2.223.0

646,096

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpcmdrun.exe

4.2.223.0

275,672

29-Jan-2013

00:02

x86

Mpcommu.dll

4.2.223.0

259,048

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpoav.dll

4.2.223.0

78,800

28-Jan-2013

23:07

x86

Mprtp.dll

4.2.223.0

368,592

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpsvc.dll

4.2.223.0

1,160,168

28-Jan-2013

23:07

x86

Mptpmatt.dll

4.2.223.0

48,592

28-Jan-2013

23:07

x86

Msmpcom.dll

4.2.223.0

60,416

28-Jan-2013

23:26

x86

Msmpeng.exe

4.2.223.0

13,344

29-Jan-2013

00:02

x86

Msmplics.dll

4.2.223.0

19,408

28-Jan-2013

23:07

x86

Symsrv.dll

6.12.2.633

131,856

07-Nov-2012

18:36

x86

Symsrv.yes

Not applicable

1

07-Nov-2012

18:36

Not applicable

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,213,200

06-Nov-2012

23:04

x86

Mpasdesc.dll

4.2.223.0

150,584

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpclient.dll

4.2.223.0

646,096

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpcmdrun.exe

4.2.223.0

275,672

29-Jan-2013

06:14

x86

Mpcommu.dll

4.2.223.0

259,048

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpoav.dll

4.2.223.0

78,800

28-Jan-2013

23:07

x86

Mprtp.dll

4.2.223.0

368,592

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpsvc.dll

4.2.223.0

1,160,168

28-Jan-2013

23:07

x86

Mptpmatt.dll

4.2.223.0

48,592

28-Jan-2013

23:07

x86

Msmpcom.dll

4.2.223.0

60,416

29-Jan-2013

05:31

x86

Msmpeng.exe

4.2.223.0

13,344

29-Jan-2013

06:14

x86

Msmplics.dll

4.2.223.0

19,408

28-Jan-2013

23:07

x86

Symsrv.dll

6.12.2.633

131,856

06-Nov-2012

23:04

x86

Symsrv.yes

Not applicable

1

06-Nov-2012

23:04

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

91,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,408

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,136

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

114,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

96,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,384

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,648

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

85,560

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,576

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

70,200

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

68,688

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,872

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

107,600

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,240

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

59,448

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

91,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,408

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,136

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

114,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

96,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,384

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,648

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

85,560

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,576

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

70,200

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

68,688

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,872

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

107,600

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,240

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

59,448

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Eppmanifest.dll

4.2.223.1

161,744

28-Jan-2013

23:07

x86

Msascui.exe

4.2.223.0

1,010,640

28-Jan-2013

23:07

x86

Msmpres.dll

4.2.223.0

438,864

28-Jan-2013

23:07

x86

Eppmanifest.dll

4.2.223.1

161,744

28-Jan-2013

23:07

x86

Msascui.exe

4.2.223.0

1,010,640

28-Jan-2013

23:07

x86

Msmpres.dll

4.2.223.0

438,864

28-Jan-2013

23:07

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wdboot.sys

4.2.223.0

35,232

29-Jan-2013

01:57

x64

Wdfilter.sys

4.2.223.0

230,904

28-Jan-2013

23:08

x64

Wdboot.sys

4.2.223.0

35,232

29-Jan-2013

07:29

x64

Wdfilter.sys

4.2.223.0

230,904

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,944

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,456

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

43,088

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,552

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

39,992

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

44,088

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,992

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

28,752

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

27,216

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,480

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,016

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,528

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,456

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,968

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,120

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

43,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,552

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

39,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

44,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

28,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

27,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,016

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,120

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll

4.2.223.0

109,624

28-Jan-2013

23:08

x64

Mpevmsg.dll

4.2.223.0

109,624

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpuxhostproxy.dll

4.2.223.0

27,600

28-Jan-2013

23:08

x64

Mpuxsrv.exe

4.2.223.0

55,272

28-Jan-2013

23:08

x64

Windows.defender.lnk

Not applicable

1,139

25-Jul-2012

20:21

Not applicable

Mpuxhostproxy.dll

4.2.223.0

27,600

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpuxsrv.exe

4.2.223.0

55,272

28-Jan-2013

23:07

x64

Windows.defender.lnk

Not applicable

1,139

25-Jul-2012

20:21

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,160

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

49,744

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,768

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

62,032

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,696

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,672

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,864

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

48,208

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,912

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

42,064

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,304

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,840

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

32,312

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

31,824

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,304

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

56,912

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

55,864

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,840

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

50,256

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,672

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,328

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

23,608

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,144

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,160

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

49,744

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

62,032

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,696

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

48,208

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

42,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

32,312

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

31,824

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

56,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

55,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

50,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

23,608

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,144

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,558,912

07-Nov-2012

23:04

x64

Mpasdesc.dll

4.2.223.0

150,608

28-Jan-2013

23:08

x64

Mpclient.dll

4.2.223.0

873,448

28-Jan-2013

23:08

x64

Mpcmdrun.exe

4.2.223.0

334,064

29-Jan-2013

01:57

x64

Mpcommu.dll

4.2.223.0

334,312

28-Jan-2013

23:08

x64

Mpoav.dll

4.2.223.0

75,240

28-Jan-2013

23:08

x64

Mprtp.dll

4.2.223.0

493,032

28-Jan-2013

23:08

x64

Mpsvc.dll

4.2.223.0

1,555,920

28-Jan-2013

23:08

x64

Mptpmatt.dll

4.2.223.0

50,664

28-Jan-2013

23:08

x64

Msmpcom.dll

4.2.223.0

70,656

28-Jan-2013

23:24

x64

Msmpeng.exe

4.2.223.0

14,920

29-Jan-2013

01:57

x64

Msmplics.dll

4.2.223.0

19,408

28-Jan-2013

23:08

x64

Symsrv.dll

6.12.2.633

149,264

07-Nov-2012

23:04

x64

Symsrv.yes

Not applicable

1

07-Nov-2012

23:04

Not applicable

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,558,912

06-Nov-2012

23:04

x64

Mpasdesc.dll

4.2.223.0

150,608

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpclient.dll

4.2.223.0

873,448

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpcmdrun.exe

4.2.223.0

334,072

29-Jan-2013

07:42

x64

Mpcommu.dll

4.2.223.0

334,312

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpoav.dll

4.2.223.0

75,240

28-Jan-2013

23:07

x64

Mprtp.dll

4.2.223.0

493,032

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpsvc.dll

4.2.223.0

1,555,920

28-Jan-2013

23:07

x64

Mptpmatt.dll

4.2.223.0

50,664

28-Jan-2013

23:07

x64

Msmpcom.dll

4.2.223.0

70,656

29-Jan-2013

04:53

x64

Msmpeng.exe

4.2.223.0

14,920

29-Jan-2013

07:42

x64

Msmplics.dll

4.2.223.0

19,408

28-Jan-2013

23:07

x64

Symsrv.dll

6.12.2.633

149,264

06-Nov-2012

23:04

x64

Symsrv.yes

Not applicable

1

06-Nov-2012

23:04

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

91,216

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,408

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,136

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

114,768

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

96,336

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,384

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,648

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

85,560

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,576

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,040

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

70,200

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

68,688

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,872

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,040

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

107,600

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,968

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,528

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,944

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,336

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,240

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

59,448

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:08

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

91,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,408

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,136

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

114,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

96,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

99,384

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

109,648

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

85,560

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,576

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

70,200

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

68,688

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,872

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,040

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

107,600

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,920

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

105,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

106,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

100,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

101,432

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

97,336

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

93,240

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

102,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

59,448

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Msmpres.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Eppmanifest.dll

4.2.223.1

161,744

28-Jan-2013

23:08

x64

Msascui.exe

4.2.223.0

1,345,488

28-Jan-2013

23:08

x64

Msmpres.dll

4.2.223.0

438,840

28-Jan-2013

23:08

x64

Eppmanifest.dll

4.2.223.1

161,744

28-Jan-2013

23:07

x64

Msascui.exe

4.2.223.0

1,345,488

28-Jan-2013

23:07

x64

Msmpres.dll

4.2.223.0

438,840

28-Jan-2013

23:07

x64

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

43,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,552

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

39,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

44,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

28,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

27,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,016

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,120

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

43,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,552

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

39,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

44,088

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,992

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

28,752

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

27,216

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

38,480

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,016

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

41,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,504

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

40,528

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,456

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

37,968

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,120

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

36,944

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpevmsg.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,160

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

49,744

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

62,032

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,696

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

48,208

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

42,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

32,312

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

31,824

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

56,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

55,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

50,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

23,608

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,144

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,160

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

49,744

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,768

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,424

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

62,032

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,696

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

47,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

48,208

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

57,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

42,064

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

32,312

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

31,824

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,304

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

56,912

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

55,864

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,840

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

53,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,816

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

52,280

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

50,256

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

46,672

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

51,792

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

54,328

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

23,608

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,632

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll.mui

4.2.223.0

24,144

28-Jan-2013

23:07

Not applicable

Mpasdesc.dll

4.2.223.0

150,584

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpclient.dll

4.2.223.0

646,096

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpoav.dll

4.2.223.0

78,800

28-Jan-2013

23:07

x86

Msmplics.dll

4.2.223.0

19,408

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpasdesc.dll

4.2.223.0

150,584

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpclient.dll

4.2.223.0

646,096

28-Jan-2013

23:07

x86

Mpoav.dll

4.2.223.0

78,800

28-Jan-2013

23:07

x86

Msmplics.dll

4.2.223.0

19,408

28-Jan-2013

23:07

x86Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×