Streszczenie

Ta aktualizacja oprogramowania zapewnia następujące ulepszenia w systemie Windows:

 • Pozwala ona administratorom skonfigurować na komputerach przyłączonych do domeny używanie funkcji automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych i niedozwolonych. Komputery mogą używać funkcji automatycznego aktualizowania bez uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update.

 • Umożliwia administratorom skonfigurowanie na komputerach przyłączonych do domeny niezależnego wybierania list zaufania certyfikatów zaufanych i niedozwolonych za pomocą funkcji automatycznego aktualizowania.

 • Umożliwia administratorom zbadanie zestawu głównych urzędów certyfikacji w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian i ulepszeń, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301314

Wymagania wstępne dotyczące wiedzy

Ten artykuł z bazy wiedzy jest przeznaczony dla administratorów infrastruktury kluczy publicznych, którzy znają podstawy zasad grupy, aktualizacji certyfikatów głównych innych podmiotów, certyfikatów niezaufanych i list certyfikatów niedozwolonych. Ten artykuł z bazy wiedzy jest też przeznaczony dla administratorów infrastruktury kluczy publicznych, którzy mogą edytować proste pliki ADM/ADMX w celu wdrażania zasad za pomocą narzędzia aktualizacji zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu plików ADMX, zobacz Zarządzanie plikami ADMX zasad grupy: przewodnik krok po kroku.

Informacje ogólne

Program certyfikatów głównych systemu Windows umożliwia automatyczne rozpowszechnianie w systemie Windows zaufanych certyfikatów głównych. Aby uzyskać informacje o liście uczestników programu certyfikatów głównych systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Program certyfikatów głównych systemu Windows — lista uczestników (wszystkie urzędy certyfikacji)Zaufane certyfikaty główne można rozpowszechniać następującą metodą:

 • klienci mogą pobierać lub aktualizować zaufane certyfikaty główne za pomocą mechanizmu automatycznego aktualizowania. Lista zaufanych certyfikatów głównych jest przechowywana na liście zaufania certyfikatów (liście zaufania certyfikatów zaufanych) na serwerach usługi Windows Update.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak certyfikaty główne są rozpowszechniane, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uczestnicy programu certyfikatów głównych systemu WindowsNiezaufane certyfikaty główne (certyfikaty, o których powszechnie wiadomo, że są fałszywe) można rozpowszechniać następującą metodą:


 • klienci mogą pobierać lub aktualizować zaufane certyfikaty główne za pomocą mechanizmu automatycznego aktualizowania. Lista niezaufanych certyfikatów głównych jest przechowywana na liście zaufania certyfikatów (liście zaufania certyfikatów niezaufanych) na serwerach usługi Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji o automatycznym pobieraniu niezaufanych certyfikatów głównych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  Zapowiedź zautomatyzowanego aktualizatora niezaufanych certyfikatów i kluczy

Uwaga Automatyczne aktualizowanie zaufanych i niezaufanych certyfikatów głównych jest obsługiwane przez ten sam mechanizm. Mechanizm automatycznego aktualizowania obu rodzajów certyfikatów można wyłączyć za pomocą tego samego ustawienia rejestru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sterowanie funkcją aktualizowania certyfikatów głównych w celu zapobiegania przepływowi informacji z i do Internetu.

W przypadku zarządzania własnym zestawem zaufanych certyfikatów głównych należy wyłączyć mechanizm automatycznego aktualizowania dla listy zaufania certyfikatów zaufanych.

Znane problemy

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji oprogramowania podczas zarządzania certyfikatami może wystąpić jeden z następujących problemów:

 • Aby zaktualizować zaufane lub niezaufane certyfikaty główne w środowisku rozłączonym, trzeba użyć pakietów IEXPRESS opisanych w sekcji „Informacje ogólne” tego artykułu z bazy wiedzy. Jednak pakiety IEXPRESS należy zainstalować ręcznie. Ponadto mimo starań o to, aby pakiety IEXPRESS były udostępniane jednocześnie z listami zaufania certyfikatów, pakiety te mogą być publikowane z pewnym opóźnieniem.

  Uwaga Środowisko rozłączone to takie, w którym są spełnione następujące warunki:

  • Dostęp bezpośredni do usługi Windows Update jest zablokowany.

  • Mechanizm automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych i niezaufanych jest wyłączony.

 • Mechanizmu automatycznego aktualizowania nie można wyłączyć osobno dla list zaufania certyfikatów zaufanych i dla list zaufania certyfikatów niezaufanych. Mechanizm automatycznego aktualizowania można wyłączyć jedynie dla list zaufania certyfikatów zaufanych i niezaufanych.

  Uwaga Administratorom zarządzającym własnymi listami zaufanych certyfikatów głównych zaleca się wyłączenie usługi automatycznego aktualizowania dla list zaufania certyfikatów zaufanych. Jednak nie zaleca się administratorom wyłączania usługi automatycznego aktualizowania dla list zaufania certyfikatów niezaufanych.

 • Nie ma żadnego mechanizmu, za pomocą którego użytkownicy zarządzający własnymi listami zaufanych certyfikatów głównych mogliby łatwo wyświetlić certyfikaty główne w programie certyfikatów głównych i wybrać certyfikaty godne zaufania.


Rozwiązanie

Ta nowa aktualizacja oprogramowania zawiera następujące poprawki rozwiązujące problemy opisane w sekcji „Opis problemów” tego artykułu z bazy wiedzy.

 • Ta aktualizacja oprogramowania dodaje do systemu Windows następujące funkcje, które umożliwiają korzystanie z mechanizmu automatycznego aktualizowania w środowiskach rozłączonych:

  1. Nowe ustawienie rejestru: ustawienie rejestru pozwalające zmienić określaną adresem URL lokalizację do pobierania list zaufania certyfikatów zaufanych i niezaufanych z usługi Windows Update do lokalizacji udostępnionej w organizacji. W tym ustawieniu rejestru jest obsługiwany schemat zarówno FILE, jak i HTTP. Aby uzyskać więcej informacji o tym ustawieniu rejestru, zobacz sekcję Klucze rejestru tego artykułu z bazy wiedzy.

   Uwaga Jeśli określana adresem URL lokalizacja zostanie zmieniona na lokalny folder udostępniony, ten folder musi być synchronizowany z folderem usługi Windows Update.

  2. Nowy zestaw opcji narzędzia Certutil: te opcje zapewniają więcej metod synchronizowania folderów. Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, zobacz sekcję Nowe polecenia w narzędziu Certutil tego artykułu z bazy wiedzy.

 • Ta aktualizacja oprogramowania rozszczepia mechanizm automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych i list zaufania certyfikatów niezaufanych. Po zastosowaniu tej aktualizacji można na przykład wyłączyć za pomocą klucza rejestru tylko mechanizm automatycznego aktualizowania list zaufania certyfikatów zaufanych. Aby uzyskać więcej informacji o kluczach rejestru, zobacz sekcję Klucze rejestru tego artykułu z bazy wiedzy.

 • Ta aktualizacja oprogramowania dodaje nowe narzędzie, za pomocą którego administratorzy mogą wyświetlać zestaw zaufanych certyfikatów głównych w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft. To narzędzie jest przeznaczone dla administratorów zarządzających zestawem zaufanych certyfikatów głównych w środowisku przedsiębiorstwa. Za pomocą tego narzędzia administrator może wybrać zestaw zaufanych certyfikatów głównych, wyeksportować je do zserializowanego magazynu certyfikatów i rozpowszechnić za pomocą zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Nowe polecenia w narzędziu Certutil tego artykułu z bazy wiedzy.

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012

Pobierz pakiet teraz.
Data wydania: 11 czerwca 2011

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka zastępuje poprawkę 2661254.File name

SHA1 hash

SHA256 hash

Windows6.0-KB2813430-ia64.msu

2B6A1847C360B82A35250D3A9CD8E8DC2FEC885F

6198697F00EE9EB4B5A37CFC70BC729916B28B2CFA24AC8E4980F54F87DA5C33

Windows6.0-KB2813430-x64.msu

BBC684457A68E0542ABE5E373BA62A5D7FDD0999

A45AAF6C5675BB094455AB26161AE58FC43DB3F8A7986F47F3ADF78B309A0EA3

Windows6.0-KB2813430-x86.msu

4D56BE42FECA7D90A36E0725882C7E34460455DA

AB23E22924D4DCB2B42DD7C519D689FE3415B722C44FBE4DCDB9FA9934DEFD3F

Windows6.1-KB2813430-ia64.msu

8FC61E9AE55F9E176D6C2CB16219FBB7B526B37B

5AB06A25409C5664F5F69FCACAF0D74EFD1CD9B9D829BDB1FA446CA479CD0BA3

Windows6.1-KB2813430-x64.msu

0A282A6077331C034BA2D31B85DFE65DCC71E380

5D486E4B1277FF25CDB4DB7263BE87DAA589199008B10D1095BA115B545F2E96

Windows6.1-KB2813430-x86.msu

C82381FD35C3BC0003E4A921E777CD26BF432EEA

C79CE234AD14D14E733C3AFC1078AF106A696078571D3E72220E159E8CAD1BAE

Windows8-RT-KB2813430-arm.msu

A509DCEB1FAFB462AFCA4626C90DC0286D3EC45C

00D34060278889A2F216AA6D8F0F7496796D6F1FA514E7A0DC85866055404D96

Windows8-RT-KB2813430-x64.msu

3641B990798222670A7D0DB5DD90509FDDC1AD0E

2868E8DA5DADD19F84E165092F098FC306929062A49751B11424683BB92BE08F

Windows8-RT-KB2813430-x86.msu

4A22CFF4CCBD35F548371CA530B08487E074F23E

E5CFAB87709F561393B5DC6BB15E06CDED75DA015628F6E79A0EDAD491763905


Informacje o plikachW poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Poziom SR

  Składnik usługi

  6.0.600
  2,18xxx

  Windows Vista i Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

09:38

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

09:44

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

12:22

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

12:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

159,744

13-Apr-2013

08:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

11:01

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

159,744

13-Apr-2013

11:07

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

06:20

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

122,880

13-Apr-2013

06:24

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

07:51

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

151,552

13-Apr-2013

07:56

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:25

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

10:30

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:00

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

167,936

13-Apr-2013

10:05

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

12:06

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

155,648

13-Apr-2013

12:12

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

07:39

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

07:44

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

90,112

13-Apr-2013

10:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:06

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

81,920

13-Apr-2013

08:11

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

11:27

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

135,168

13-Apr-2013

11:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

13:35

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

13:40

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:21

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

151,552

13-Apr-2013

08:28

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

13:04

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

151,552

13-Apr-2013

13:09

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

11:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

11:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

09:06

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

139,264

13-Apr-2013

09:12

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

09:21

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

09:26

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

13:57

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

135,168

13-Apr-2013

14:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:16

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

69,632

13-Apr-2013

10:21

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

14:11

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

69,632

13-Apr-2013

14:15

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:43

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

20:50

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

159,744

13-Apr-2013

20:27

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

159,744

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

11:01

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

122,880

13-Apr-2013

11:05

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

151,552

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

167,936

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:45

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

155,648

13-Apr-2013

20:53

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:35

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:41

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

90,112

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

81,920

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

135,168

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:41

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

151,552

13-Apr-2013

20:49

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:48

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

151,552

13-Apr-2013

20:55

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:55

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:01

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

139,264

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:58

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:04

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:32

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

135,168

13-Apr-2013

21:38

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:38

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

69,632

13-Apr-2013

20:48

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:49

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

69,632

13-Apr-2013

21:57

Not applicable

Certenc.dll

6.0.6002.18823

41,984

13-Apr-2013

06:15

x86

Certutil.exe

6.0.6002.18823

812,544

13-Apr-2013

03:30

x86

Certenc.dll

6.0.6002.23095

41,984

13-Apr-2013

10:56

x86

Certutil.exe

6.0.6002.23095

813,056

13-Apr-2013

09:39

x86

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

32,768

13-Apr-2013

11:30

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

41,472

13-Apr-2013

09:58

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

09:56

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

12:40

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,936

13-Apr-2013

09:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

40,960

13-Apr-2013

11:23

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

34,304

13-Apr-2013

06:34

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

41,984

13-Apr-2013

08:07

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

34,816

13-Apr-2013

13:01

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

36,352

13-Apr-2013

10:41

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

43,008

13-Apr-2013

10:16

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

32,768

13-Apr-2013

10:48

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

13:54

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

12:24

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

07:55

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

26,112

13-Apr-2013

11:08

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

25,600

13-Apr-2013

08:20

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

12:54

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

08:42

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

35,840

13-Apr-2013

11:45

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,400

13-Apr-2013

13:52

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

08:40

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

41,472

13-Apr-2013

13:21

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,936

13-Apr-2013

12:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

11:38

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

09:24

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

40,448

13-Apr-2013

12:28

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

08:50

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

13:24

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,400

13-Apr-2013

09:39

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

36,864

13-Apr-2013

11:49

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

35,328

13-Apr-2013

14:11

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

13:32

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,552

13-Apr-2013

10:31

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,552

13-Apr-2013

14:22

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

32,768

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

41,472

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:02

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,936

13-Apr-2013

20:38

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

40,960

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

34,304

13-Apr-2013

11:12

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

41,984

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

34,816

13-Apr-2013

21:02

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

36,352

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

43,008

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

32,768

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:05

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:56

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

26,112

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

25,600

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:04

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

35,840

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,400

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:02

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

41,472

13-Apr-2013

21:08

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,936

13-Apr-2013

21:14

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

40,448

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:03

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,400

13-Apr-2013

21:17

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

36,864

13-Apr-2013

21:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

35,328

13-Apr-2013

21:51

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,552

13-Apr-2013

21:00

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,552

13-Apr-2013

22:08

Not applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18823

985,600

13-Apr-2013

06:15

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.23095

986,112

13-Apr-2013

10:56

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18823

98,304

13-Apr-2013

06:15

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.23095

98,304

13-Apr-2013

10:56

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18823

133,120

13-Apr-2013

06:15

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23095

135,168

13-Apr-2013

10:56

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:29

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

138,752

13-Apr-2013

09:35

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

136,704

13-Apr-2013

09:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

07:54

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

150,016

13-Apr-2013

07:59

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:24

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

152,064

13-Apr-2013

09:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

04:16

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

111,616

13-Apr-2013

04:19

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:24

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

141,824

13-Apr-2013

09:30

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

137,728

13-Apr-2013

08:28

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:22

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

158,208

13-Apr-2013

08:27

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

144,384

13-Apr-2013

09:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

07:56

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

137,216

13-Apr-2013

08:01

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:21

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

78,848

13-Apr-2013

08:25

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

07:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

73,728

13-Apr-2013

07:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

127,488

13-Apr-2013

08:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

07:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

139,776

13-Apr-2013

07:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:21

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

143,360

13-Apr-2013

08:26

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

07:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

142,848

13-Apr-2013

07:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:54

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

136,192

13-Apr-2013

09:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:13

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

129,024

13-Apr-2013

09:20

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:24

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

137,216

13-Apr-2013

09:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

123,904

13-Apr-2013

08:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

59,392

13-Apr-2013

08:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

09:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

60,416

13-Apr-2013

09:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

13:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

138,752

13-Apr-2013

13:33

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:08

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

136,704

13-Apr-2013

14:17

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:07

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

150,016

13-Apr-2013

14:17

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:29

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

152,064

13-Apr-2013

14:35

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

03:44

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

111,616

13-Apr-2013

03:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

141,824

13-Apr-2013

12:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

13:56

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

137,728

13-Apr-2013

14:06

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:31

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

158,208

13-Apr-2013

14:36

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:49

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

144,384

13-Apr-2013

12:54

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

137,216

13-Apr-2013

14:23

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

13:56

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

78,848

13-Apr-2013

14:06

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

13:27

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

73,728

13-Apr-2013

13:30

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:29

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

127,488

13-Apr-2013

14:35

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

139,776

13-Apr-2013

12:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:47

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

143,360

13-Apr-2013

12:52

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:22

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

142,848

13-Apr-2013

14:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

136,192

13-Apr-2013

12:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

14:21

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

129,024

13-Apr-2013

14:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:50

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

137,216

13-Apr-2013

12:55

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

123,904

13-Apr-2013

12:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

13:09

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

59,392

13-Apr-2013

13:13

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:47

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

60,416

13-Apr-2013

12:52

Not applicable

Certenc.dll

6.0.6002.18823

50,688

13-Apr-2013

04:12

x64

Certutil.exe

6.0.6002.18823

1,078,272

13-Apr-2013

02:10

x64

Certenc.dll

6.0.6002.23095

50,688

13-Apr-2013

03:34

x64

Certutil.exe

6.0.6002.23095

1,078,784

13-Apr-2013

02:14

x64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

32,256

13-Apr-2013

09:37

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

40,960

13-Apr-2013

08:32

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

09:44

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

10:04

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

08:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

40,448

13-Apr-2013

09:38

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

33,792

13-Apr-2013

04:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

41,472

13-Apr-2013

09:40

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

34,304

13-Apr-2013

08:07

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

35,840

13-Apr-2013

08:36

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

42,496

13-Apr-2013

08:37

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

32,256

13-Apr-2013

09:10

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

09:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,912

13-Apr-2013

10:06

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,912

13-Apr-2013

08:11

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

25,600

13-Apr-2013

08:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

25,088

13-Apr-2013

08:05

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,912

13-Apr-2013

09:08

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

10:03

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

35,328

13-Apr-2013

09:11

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

08:07

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,912

13-Apr-2013

08:36

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

40,960

13-Apr-2013

08:07

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

10:06

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

36,864

13-Apr-2013

09:16

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

09:32

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,936

13-Apr-2013

08:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,912

13-Apr-2013

09:10

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

36,864

13-Apr-2013

09:14

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

09:39

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

36,352

13-Apr-2013

09:12

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

34,816

13-Apr-2013

09:12

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

09:04

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,040

13-Apr-2013

09:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,040

13-Apr-2013

10:03

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

32,256

13-Apr-2013

14:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

40,960

13-Apr-2013

14:35

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

13:43

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

14:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

14:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

40,448

13-Apr-2013

14:44

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

33,792

13-Apr-2013

03:49

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

41,472

13-Apr-2013

12:42

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

34,304

13-Apr-2013

12:57

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

35,840

13-Apr-2013

14:25

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

42,496

13-Apr-2013

14:46

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

32,256

13-Apr-2013

14:25

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

12:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,912

13-Apr-2013

13:04

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,912

13-Apr-2013

14:35

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

25,600

13-Apr-2013

14:25

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

25,088

13-Apr-2013

13:37

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,912

13-Apr-2013

14:15

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

12:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

35,328

13-Apr-2013

14:44

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

12:42

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,912

13-Apr-2013

13:02

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

40,960

13-Apr-2013

14:40

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

12:42

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

36,864

13-Apr-2013

14:15

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

14:40

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,936

13-Apr-2013

13:18

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,912

13-Apr-2013

14:36

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

36,864

13-Apr-2013

14:15

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

13:05

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

36,352

13-Apr-2013

14:17

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

34,816

13-Apr-2013

12:42

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

14:15

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,040

13-Apr-2013

13:20

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,040

13-Apr-2013

12:59

Not applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18823

1,269,248

13-Apr-2013

04:13

x64

Crypt32.dll

6.0.6002.23095

1,270,272

13-Apr-2013

03:34

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18823

132,096

13-Apr-2013

04:13

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.23095

132,096

13-Apr-2013

03:34

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18823

174,592

13-Apr-2013

04:13

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23095

177,664

13-Apr-2013

03:34

x64

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

09:38

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

09:44

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

12:22

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

12:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

159,744

13-Apr-2013

08:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

11:01

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

159,744

13-Apr-2013

11:07

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

06:20

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

122,880

13-Apr-2013

06:24

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

07:51

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

151,552

13-Apr-2013

07:56

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:25

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

10:30

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:00

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

167,936

13-Apr-2013

10:05

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

12:06

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

155,648

13-Apr-2013

12:12

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

07:39

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

07:44

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

90,112

13-Apr-2013

10:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:06

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

81,920

13-Apr-2013

08:11

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

11:27

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

135,168

13-Apr-2013

11:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

13:35

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

13:40

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:21

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

151,552

13-Apr-2013

08:28

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

13:04

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

151,552

13-Apr-2013

13:09

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

11:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

11:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

09:06

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

139,264

13-Apr-2013

09:12

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

09:21

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

147,456

13-Apr-2013

09:26

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

13:57

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

135,168

13-Apr-2013

14:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:16

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

69,632

13-Apr-2013

10:21

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

14:11

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

69,632

13-Apr-2013

14:15

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:43

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

20:50

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

159,744

13-Apr-2013

20:27

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

159,744

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

11:01

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

122,880

13-Apr-2013

11:05

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

151,552

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

167,936

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:45

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

155,648

13-Apr-2013

20:53

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:35

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:41

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

90,112

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

81,920

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

135,168

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:41

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

151,552

13-Apr-2013

20:49

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:48

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

151,552

13-Apr-2013

20:55

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:55

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:01

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

139,264

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:58

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

147,456

13-Apr-2013

21:04

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:32

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

135,168

13-Apr-2013

21:38

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:38

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

69,632

13-Apr-2013

20:48

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:49

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

69,632

13-Apr-2013

21:57

Not applicable

Certenc.dll

6.0.6002.18823

41,984

13-Apr-2013

06:15

x86

Certutil.exe

6.0.6002.18823

812,544

13-Apr-2013

03:30

x86

Certenc.dll

6.0.6002.23095

41,984

13-Apr-2013

10:56

x86

Certutil.exe

6.0.6002.23095

813,056

13-Apr-2013

09:39

x86

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

32,768

13-Apr-2013

11:30

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

41,472

13-Apr-2013

09:58

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

09:56

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

12:40

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,936

13-Apr-2013

09:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

40,960

13-Apr-2013

11:23

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

34,304

13-Apr-2013

06:34

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

41,984

13-Apr-2013

08:07

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

34,816

13-Apr-2013

13:01

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

36,352

13-Apr-2013

10:41

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

43,008

13-Apr-2013

10:16

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

32,768

13-Apr-2013

10:48

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

13:54

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

12:24

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

07:55

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

26,112

13-Apr-2013

11:08

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

25,600

13-Apr-2013

08:20

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

12:54

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

08:42

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

35,840

13-Apr-2013

11:45

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,400

13-Apr-2013

13:52

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

08:40

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

41,472

13-Apr-2013

13:21

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,936

13-Apr-2013

12:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

11:38

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

09:24

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

40,448

13-Apr-2013

12:28

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

08:50

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,376

13-Apr-2013

13:24

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

38,400

13-Apr-2013

09:39

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

36,864

13-Apr-2013

11:49

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

35,328

13-Apr-2013

14:11

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

37,888

13-Apr-2013

13:32

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,552

13-Apr-2013

10:31

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,552

13-Apr-2013

14:22

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

32,768

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

41,472

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:02

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,936

13-Apr-2013

20:38

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

40,960

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

34,304

13-Apr-2013

11:12

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

41,984

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

34,816

13-Apr-2013

21:02

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

36,352

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

43,008

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

32,768

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:05

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:56

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

26,112

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

25,600

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:04

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

35,840

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,400

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:02

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

41,472

13-Apr-2013

21:08

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,936

13-Apr-2013

21:14

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

40,448

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

21:03

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,376

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

38,400

13-Apr-2013

21:17

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

36,864

13-Apr-2013

21:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

35,328

13-Apr-2013

21:51

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

37,888

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,552

13-Apr-2013

21:00

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,552

13-Apr-2013

22:08

Not applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18823

985,600

13-Apr-2013

06:15

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.23095

986,112

13-Apr-2013

10:56

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18823

98,304

13-Apr-2013

06:15

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.23095

98,304

13-Apr-2013

10:56

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18823

133,120

13-Apr-2013

06:15

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23095

135,168

13-Apr-2013

10:56

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:38

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

150,016

13-Apr-2013

08:30

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

03:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

111,616

13-Apr-2013

03:45

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:08

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

158,208

13-Apr-2013

07:59

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:17

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

78,848

13-Apr-2013

08:20

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:35

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

73,728

13-Apr-2013

08:29

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

07:52

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

59,392

13-Apr-2013

07:45

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

2,560

13-Apr-2013

08:05

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

60,416

13-Apr-2013

07:57

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:49

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

150,016

13-Apr-2013

12:42

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

02:30

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

111,616

13-Apr-2013

02:23

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:07

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

158,208

13-Apr-2013

11:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:45

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

78,848

13-Apr-2013

12:47

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:26

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

73,728

13-Apr-2013

12:19

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:15

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

59,392

13-Apr-2013

12:09

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

2,560

13-Apr-2013

12:36

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

60,416

13-Apr-2013

12:30

Not applicable

Certenc.dll

6.0.6002.18823

103,424

13-Apr-2013

03:49

IA-64

Certutil.exe

6.0.6002.18823

2,078,208

13-Apr-2013

01:49

IA-64

Certenc.dll

6.0.6002.23095

103,424

13-Apr-2013

02:24

IA-64

Certutil.exe

6.0.6002.23095

2,079,232

13-Apr-2013

01:14

IA-64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,424

13-Apr-2013

08:43

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

33,792

13-Apr-2013

03:57

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

42,496

13-Apr-2013

08:15

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

25,600

13-Apr-2013

08:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

25,088

13-Apr-2013

08:39

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,040

13-Apr-2013

07:58

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,040

13-Apr-2013

08:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,424

13-Apr-2013

12:54

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

33,792

13-Apr-2013

02:33

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

42,496

13-Apr-2013

12:13

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

25,600

13-Apr-2013

12:52

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

25,088

13-Apr-2013

12:30

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,040

13-Apr-2013

12:20

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,040

13-Apr-2013

12:41

Not applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18823

2,392,064

13-Apr-2013

03:49

IA-64

Crypt32.dll

6.0.6002.23095

2,392,064

13-Apr-2013

02:24

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18823

251,392

13-Apr-2013

03:49

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.23095

251,392

13-Apr-2013

02:24

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18823

355,328

13-Apr-2013

03:49

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23095

359,936

13-Apr-2013

02:24

IA-64

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

159,744

13-Apr-2013

08:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

06:20

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

122,880

13-Apr-2013

06:24

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:00

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

167,936

13-Apr-2013

10:05

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:53

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

90,112

13-Apr-2013

10:58

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

08:06

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

81,920

13-Apr-2013

08:11

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

10:16

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

69,632

13-Apr-2013

10:21

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.18823

3,072

13-Apr-2013

14:11

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.18823

69,632

13-Apr-2013

14:15

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:23

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

159,744

13-Apr-2013

20:27

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

11:01

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

122,880

13-Apr-2013

11:05

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

167,936

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

22:14

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

90,112

13-Apr-2013

22:18

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:28

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

81,920

13-Apr-2013

21:34

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

20:38

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

69,632

13-Apr-2013

20:48

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.0.6002.23095

3,072

13-Apr-2013

21:49

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.0.6002.23095

69,632

13-Apr-2013

21:57

Not applicable

Certenc.dll

6.0.6002.18823

41,984

13-Apr-2013

06:15

x86

Certutil.exe

6.0.6002.18823

812,544

13-Apr-2013

03:30

x86

Certenc.dll

6.0.6002.23095

41,984

13-Apr-2013

10:56

x86

Certutil.exe

6.0.6002.23095

813,056

13-Apr-2013

09:39

x86

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

39,936

13-Apr-2013

09:09

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

34,304

13-Apr-2013

06:34

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

43,008

13-Apr-2013

10:16

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

26,112

13-Apr-2013

11:08

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

25,600

13-Apr-2013

08:20

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,552

13-Apr-2013

10:31

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18823

23,552

13-Apr-2013

14:22

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

39,936

13-Apr-2013

20:38

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

34,304

13-Apr-2013

11:12

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

43,008

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

26,112

13-Apr-2013

22:26

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

25,600

13-Apr-2013

21:47

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,552

13-Apr-2013

21:00

Not applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.23095

23,552

13-Apr-2013

22:08

Not applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18823

985,600

13-Apr-2013

06:15

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.23095

986,112

13-Apr-2013

10:56

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18823

98,304

13-Apr-2013

06:15

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.23095

98,304

13-Apr-2013

10:56

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18823

133,120

13-Apr-2013

06:15

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.23095

135,168

13-Apr-2013

10:56

x86


Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.760
  1,18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll

6.1.7601.18142

43,008

26-Apr-2013

03:08

x86

Certutil.exe

6.1.7601.18142

903,168

26-Apr-2013

03:08

x86

Certenc.dll

6.1.7601.22311

43,008

26-Apr-2013

03:27

x86

Certutil.exe

6.1.7601.22311

903,168

26-Apr-2013

03:28

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.18142

1,160,192

26-Apr-2013

04:49

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.22311

1,160,704

26-Apr-2013

04:59

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.18142

103,936

26-Apr-2013

04:49

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.22311

106,496

26-Apr-2013

04:59

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18142

140,288

26-Apr-2013

04:49

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22311

142,336

26-Apr-2013

04:59

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll

6.1.7601.18142

52,224

26-Apr-2013

05:45

x64

Certutil.exe

6.1.7601.18142

1,192,448

26-Apr-2013

03:44

x64

Certenc.dll

6.1.7601.22311

52,224

26-Apr-2013

05:15

x64

Certutil.exe

6.1.7601.22311

1,192,960

26-Apr-2013

03:33

x64

Crypt32.dll

6.1.7601.18142

1,464,320

26-Apr-2013

05:46

x64

Crypt32.dll

6.1.7601.22311

1,464,320

26-Apr-2013

05:16

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.18142

139,776

26-Apr-2013

05:46

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.22311

142,336

26-Apr-2013

05:16

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18142

184,320

26-Apr-2013

05:46

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22311

186,880

26-Apr-2013

05:16

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll

6.1.7601.18142

110,080

26-Apr-2013

04:28

IA-64

Certutil.exe

6.1.7601.18142

2,318,336

26-Apr-2013

02:56

IA-64

Certenc.dll

6.1.7601.22311

110,080

26-Apr-2013

04:23

IA-64

Certutil.exe

6.1.7601.22311

2,318,848

26-Apr-2013

03:04

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7601.18142

2,663,424

26-Apr-2013

04:28

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7601.22311

2,663,936

26-Apr-2013

04:23

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.18142

267,264

26-Apr-2013

04:28

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.22311

272,384

26-Apr-2013

04:23

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.18142

381,952

26-Apr-2013

04:28

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.22311

386,560

26-Apr-2013

04:23

IA-64


Informacje o plikach w systemach Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0.16xxx

  Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:24

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

184,320

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

01:42

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

137,216

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:37

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

173,056

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:27

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

192,512

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:29

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

168,448

10-Apr-2013

01:14

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:27

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

95,744

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:42

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

89,600

10-Apr-2013

01:32

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:25

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

137,216

10-Apr-2013

02:22

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:42

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

172,032

10-Apr-2013

01:13

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:30

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

160,768

10-Apr-2013

01:14

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:48

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

72,192

10-Apr-2013

01:39

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:35

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

73,216

10-Apr-2013

01:20

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:31

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

73,216

10-Apr-2013

02:19

Not applicable

Certenc.dll

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

01:29

Not applicable

Certutil.exe

6.2.9200.16579

915,456

09-Apr-2013

22:30

Not applicable

Crypt32.dll

6.2.9200.16579

1,396,736

09-Apr-2013

22:29

Not applicable

Cryptnet.dll

6.2.9200.16579

98,304

09-Apr-2013

22:29

Not applicable

Cryptsvc.dll

6.2.9200.16579

48,640

09-Apr-2013

22:29

Not applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:24

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

184,320

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

01:42

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

137,216

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:37

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

173,056

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:27

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

192,512

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:29

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

168,448

10-Apr-2013

01:14

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:27

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

95,744

09-Apr-2013

23:02

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:42

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

89,600

10-Apr-2013

01:32

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:25

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

137,216

10-Apr-2013

02:22

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:42

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

172,032

10-Apr-2013

01:13

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:30

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

160,768

10-Apr-2013

01:14

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:48

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

72,192

10-Apr-2013

01:39

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

06:35

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

73,216

10-Apr-2013

01:20

Not applicable

Certenc.dll.mui

6.2.9200.16384

2,560

26-Jul-2012

02:31

Not applicable

Certutil.exe.mui

6.2.9200.16579

73,216

10-Apr-2013

02:19

Not applicable

Certenc.dll

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

01:29

Not applicable

Certutil.exe

6.2.9200.16579

915,456

09-Apr-2013

22:30

Not applicable

Crypt32.dll

6.2.9200.16579

1,396,736

09-Apr-2013

22:29

Not applicable

Cryptnet.dll

6.2.9200.16579

98,304

09-Apr-2013

22:29

Not applicable

Cryptsvc.dll

6.2.9200.16579

48,640

09-Apr-2013

22:29

Not applicable


Informacje techniczne dotyczące zmian

Nowe polecenia w narzędziu Certutil

SyncWithWUTo polecenie służy do synchronizowania katalogu docelowego z witryną Windows Update. Oto składnia tego polecenia:CertUtil [opcje] -syncWithWU katalog_docelowy
UwagaZmienna katalog_docelowy oznacza folder, do którego są kopiowane pliki. Po uruchomieniu polecenia z usługi Windows Update pobierane są następujące pliki:

 • Authrootstl.cab: zawiera listę zaufania certyfikatów głównych innych podmiotów.

 • Disallowedcertstl.cab: zawiera listę zaufania certyfikatów niedozwolonych.

 • Disallowedcert.sst: zawiera listę certyfikatów niedozwolonych.

 • Thumbprint.crt: certyfikaty główne innych podmiotów.

Na przykład można zsynchronizować katalog docelowy z witryną Windows Update, uruchamiając następujące polecenie:CertUtil -syncWithWU \\computername\sharename\DestinationDir

GenerateSSTFromWUTo polecenie służy do generowania plików sst z witryny Windows Update. Oto składnia tego polecenia:CertUtil [opcje] -generateSSTFromWU SSTFile Uwaga SSTFile to nazwa tworzonego pliku sst. Wygenerowany plik sst zawiera certyfikaty główne innych podmiotów pobrane z witryny Windows Update.

Na przykład można wygenerować pliki sst z witryny Windows Update, uruchamiając następujące polecenie:
CertUtil –generateSSTFromWU Rootstore.sst

Klucze rejestruTa aktualizacja dodaje do rejestru następujące klucze:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\DisableRootAutoUpdate Ustawienie dla tego klucza rejestru wartości 1 powoduje wyłączenie aktualizacji automatycznych list zaufania certyfikatów zaufanych.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\EnableDisallowedCertAutoUpdateUstawienie dla tego klucza rejestru wartości 1 powoduje włączenie aktualizacji list zaufania certyfikatów niezaufanych.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\AutoUpdate\RootDirUrlTe klucz rejestru służy do konfigurowania ścieżek udziałów do pobierania list zaufania certyfikatów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×