Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Dostępna jest Aktualizacja dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft .NET Framework 2,0. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów rozwiązywanych przez tę aktualizację, zobacz sekcję "Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację".

Więcej informacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Centrum pobierania Microsoft następujący plik jest dostępny do pobrania w centrum pobierania Microsoft:Download Download the package now.Pobierz pakiet teraz. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer, jeśli pliki, których dotyczy problem, są używane. Zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na platformie .NET Framework przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Opcje wiersza polecenia

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak odinstalować tę aktualizację

Aby usunąć tę aktualizację, użyj elementu programy i funkcje w panelu sterowania.

Globalna wersja tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Składnik usługi GDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 lub Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.4244

77 824

02-Jul-2013

23:02

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.4244

31 384

02-Jul-2013

23:02

Webengine.dll

2.0.50727.4244

436 376

02-Jul-2013

23:02

System.web.dll

2.0.50727.4244

5 275 648

02-Jul-2013

23:02

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 lub Windows Vista z dodatkiem SP2 dla komputerów z procesorami IA64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.4244

83 096

02-Jul-2013

22:54

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.4244

77 824

25-Jul-2013

08:09

Webengine.dll

2.0.50727.4244

1 228 440

02-Jul-2013

22:54

System.web.dll

2.0.50727.4244

4 804 608

02-Jul-2013

22:54

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.4244

77 824

02-Jul-2013

23:02

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.4244

31 384

02-Jul-2013

23:02

Webengine.dll

2.0.50727.4244

436 376

02-Jul-2013

23:02

System.web.dll

2.0.50727.4244

5 275 648

02-Jul-2013

23:02

Wszystkie obsługiwane wersje x64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.4244

43 160

02-Jul-2013

23:01

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.4244

77 824

25-Jul-2013

08:09

Webengine.dll

2.0.50727.4244

744 600

02-Jul-2013

23:01

System.web.dll

2.0.50727.4244

5 283 840

02-Jul-2013

23:01

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.4244

77 824

02-Jul-2013

23:02

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.4244

31 384

02-Jul-2013

23:02

Webengine.dll

2.0.50727.4244

436 376

02-Jul-2013

23:02

System.web.dll

2.0.50727.4244

5 275 648

02-Jul-2013

23:02

Gałąź usługi LDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 lub Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98 304

01-Jul-2013

23:02

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31 384

01-Jul-2013

23:02

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437 400

01-Jul-2013

23:02

System.web.dll

2.0.50727.7031

5 283 840

01-Jul-2013

23:02

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 lub Windows Vista z dodatkiem SP2 dla komputerów z procesorami IA64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

83 096

02-Jul-2013

06:17

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98 304

25-Jul-2013

08:09

Webengine.dll

2.0.50727.7031

1 233 048

02-Jul-2013

06:17

System.web.dll

2.0.50727.7031

4 812 800

02-Jul-2013

06:17

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98 304

01-Jul-2013

23:02

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31 384

01-Jul-2013

23:02

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437 400

01-Jul-2013

23:02

System.web.dll

2.0.50727.7031

5 283 840

01-Jul-2013

23:02

Wszystkie obsługiwane wersje x64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

43 160

01-Jul-2013

22:59

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98 304

25-Jul-2013

08:09

Webengine.dll

2.0.50727.7031

746 648

01-Jul-2013

22:59

System.web.dll

2.0.50727.7031

5 292 032

01-Jul-2013

22:59

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98 304

01-Jul-2013

23:02

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31 384

01-Jul-2013

23:02

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437 400

01-Jul-2013

23:02

System.web.dll

2.0.50727.7031

5 283 840

01-Jul-2013

23:02

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Problem 1Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Możesz użyć przeglądarki, która nie jest rozpoznawana przez ASP.NET, na przykład Amazon Kindle Fire 2 lub Internet Explorer 11, w celu uzyskania dostępu do strony sieci Web opartej na usłudze ASP.NET.

  • Wyzwalanie zdarzenia odświeżania na tej stronie sieci Web.

W tym scenariuszu operacja ogłaszania wstecznego kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

"Napotkano błąd skryptu", "__doPostBack" jest niezdefiniowany "

Zastrzeżenie dotyczące informacji innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Problem 2Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Witryna sieci Web ASP.NET umożliwia renderowanie innej zawartości na podstawie przeglądarki użytkownika.

  • Użytkownik korzysta z programu Internet Explorer 11 w celu odwiedzenia tej ASP.NETej witryny sieci Web.

W tym scenariuszu program ASP.NET nie rozpoznaje programu Internet Explorer 11 i nie będzie poprawnie renderować zawartości. Po zastosowaniu tej poprawki program Internet Explorer 11 można rozpoznać jako InternetExplorer przez ASP.NET.

Problem 3Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Strona ASP.NET zawiera panel aktualizacji, w którym znajduje się obraz. Jeśli użytkownik kliknie pozycję obraz, wyzwoli częściowe zdarzenie dotyczące odświeżania konta, a następnie zdarzenie click (kliknięcie po stronie serwera).

  • Użytkownik korzysta z programu Internet Explorer 10 lub nowszej wersji w celu uzyskania dostępu do tej strony ASP.NET, a następnie kliknie obraz.

W tym scenariuszu częściowe ogłaszanie zwrotne nie powiedzie się, a zdarzenie kliknięcia po stronie serwera nie jest uruchamiane.

Problem 4Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Strona programu ASP.NET zawiera kontrolkę menu.

  • Użytkownik korzysta z programu Internet Explorer 11 w celu uzyskania dostępu do tej strony i naciśnięcie klawisza Tab w celu przełączenia fokusu między kontrolką menu i innymi kontrolkami.

W tym scenariuszu użytkownik otrzyma następujący komunikat o błędzie JavaScript:

Błąd: SCRIPT5007: nie można uzyskać wartości właściwości "toLowerCase": obiekt jest zerowy lub niezdefiniowany

Uwaga 1Do przywrócenia starego zachowania użyto przełącznika konfiguracji: <appSettings><add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /></appSettings>

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×