Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Dostępna jest aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów, które rozwiązuje ta aktualizacja, zobacz sekcję „Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację”.

Więcej informacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Centrum pobierania Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

alternate textPobierz pakiet teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera, jeśli odpowiednie pliki są używane. Przed zastosowaniem tej aktualizacji zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na programie .NET Framework.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Opcje wiersza polecenia

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak odinstalować tę aktualizację

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików zgodne z wymienionymi w poniższej tabeli lub nowsze. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.

Składnik usługi GDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

23:09

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

31,384

02-Jul-2013

23:09

Webengine.dll

2.0.50727.5474

437,400

02-Jul-2013

23:09

System.web.dll

2.0.50727.5474

5,283,840

02-Jul-2013

23:09

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach IA64

File name

File version

File size

Date

Time

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

83,096

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

22:53

Webengine.dll

2.0.50727.5474

1,232,536

01-Jul-2013

22:52

System.web.dll

2.0.50727.5474

4,812,800

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

23:09

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

31,384

02-Jul-2013

23:09

Webengine.dll

2.0.50727.5474

437,400

02-Jul-2013

23:09

System.web.dll

2.0.50727.5474

5,283,840

02-Jul-2013

23:09

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

83,096

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

22:53

Webengine.dll

2.0.50727.5474

1,232,536

01-Jul-2013

22:52

System.web.dll

2.0.50727.5474

4,812,800

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

23:09

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

31,384

02-Jul-2013

23:09

Webengine.dll

2.0.50727.5474

437,400

02-Jul-2013

23:09

System.web.dll

2.0.50727.5474

5,283,840

02-Jul-2013

23:09

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

43,160

01-Jul-2013

22:53

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

22:54

Webengine.dll

2.0.50727.5474

746,136

01-Jul-2013

22:53

System.web.dll

2.0.50727.5474

5,292,032

01-Jul-2013

22:53

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

23:09

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

31,384

02-Jul-2013

23:09

Webengine.dll

2.0.50727.5474

437,400

02-Jul-2013

23:09

System.web.dll

2.0.50727.5474

5,283,840

02-Jul-2013

23:09

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

43,160

01-Jul-2013

22:53

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

22:54

Webengine.dll

2.0.50727.5474

746,136

01-Jul-2013

22:53

System.web.dll

2.0.50727.5474

5,292,032

01-Jul-2013

22:53

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5474

77,824

02-Jul-2013

23:09

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.5474

31,384

02-Jul-2013

23:09

Webengine.dll

2.0.50727.5474

437,400

02-Jul-2013

23:09

System.web.dll

2.0.50727.5474

5,283,840

02-Jul-2013

23:09

Składnik usługi LDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31,384

01-Jul-2013

22:54

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437,400

01-Jul-2013

22:54

System.web.dll

2.0.50727.7031

5,283,840

01-Jul-2013

22:54

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach IA64

File name

File version

File size

Date

Time

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

83,096

01-Jul-2013

22:51

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:51

Webengine.dll

2.0.50727.7031

1,233,048

01-Jul-2013

22:51

System.web.dll

2.0.50727.7031

4,812,800

01-Jul-2013

22:51

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31,384

01-Jul-2013

22:54

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437,400

01-Jul-2013

22:54

System.web.dll

2.0.50727.7031

5,283,840

01-Jul-2013

22:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

83,096

01-Jul-2013

22:51

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:51

Webengine.dll

2.0.50727.7031

1,233,048

01-Jul-2013

22:51

System.web.dll

2.0.50727.7031

4,812,800

01-Jul-2013

22:51

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31,384

01-Jul-2013

22:54

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437,400

01-Jul-2013

22:54

System.web.dll

2.0.50727.7031

5,283,840

01-Jul-2013

22:54

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

43,160

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:52

Webengine.dll

2.0.50727.7031

746,648

01-Jul-2013

22:52

System.web.dll

2.0.50727.7031

5,292,032

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31,384

01-Jul-2013

22:54

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437,400

01-Jul-2013

22:54

System.web.dll

2.0.50727.7031

5,283,840

01-Jul-2013

22:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

43,160

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:52

Webengine.dll

2.0.50727.7031

746,648

01-Jul-2013

22:52

System.web.dll

2.0.50727.7031

5,292,032

01-Jul-2013

22:52

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7031

98,304

01-Jul-2013

22:54

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.7031

31,384

01-Jul-2013

22:54

Webengine.dll

2.0.50727.7031

437,400

01-Jul-2013

22:54

System.web.dll

2.0.50727.7031

5,283,840

01-Jul-2013

22:54

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Problem 1Przykładowy scenariusz:

  • Użytkownik uzyskuje dostęp do strony sieci Web opartej na programie ASP.NET, korzystając z przeglądarki nierozpoznawanej przez ten program, takiej jak Amazon Kindle Fire 2 lub Internet Explorer 11.

  • Użytkownik wyzwala zdarzenie postback na tej stronie sieci Web.

W tym scenariuszu operacja ogłaszania zwrotnego kończy się niepowodzeniem i zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

„Napotkano błąd skryptu”, „Nie zdefiniowano elementu __doPostBack”


Zastrzeżenie dotyczące innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Problem 2Przykładowy scenariusz:

  • Witryna sieci Web ASP.NET renderuje różną zawartość zależnie od przeglądarki użytkownika.

  • Użytkownik odwiedza tę witrynę sieci Web ASP.NET, korzystając z programu Internet Explorer 11.

W tym scenariuszu program ASP.NET nie może rozpoznać programu Internet Explorer 11 i nie będzie poprawnie renderował zawartości. Gdy użytkownik zastosuje tę poprawkę, umożliwi to rozpoznawanie programu Internet Explorer 11 jako InternetExplorer przez program ASP.NET.

Problem 3Przykładowy scenariusz:

  • Strona programu ASP.NET zawiera panel aktualizacji, wewnątrz którego znajduje się element ImageButton. Gdy użytkownik kliknie element ImageButton, spowoduje to wyzwolenie zdarzenia częściowej operacji postback i zdarzenia kliknięcia po stronie serwera.

  • Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony ASP.NET, korzystając z programu Internet Explorer 10 lub nowszej wersji, a następnie klika element ImageButton.

W tym scenariuszu operacja częściowego ogłaszania zwrotnego kończy się niepowodzeniem i nie jest wyzwalane zdarzenie kliknięcia po stronie serwera.

Problem 4 Przykładowy scenariusz:

  • Strona ASP.NET zawiera kontrolkę menu.

  • Użytkownik uzyskuje dostęp do tej strony za pomocą programu Internet Explorer 11 i naciska klawisz Tab, aby przełączyć fokus między kontrolką menu i innymi kontrolkami.

W tym scenariuszu użytkownikowi zostanie zwrócony następujący komunikat o błędzie JavaScript:

Błąd: SCRIPT5007: Nie można uzyskać właściwości „toLowerCase”: obiekt jest pusty lub niezdefiniowany

Uwaga 1 Istnieje przełącznik konfiguracji, za pomocą którego można przywrócić poprzednie zachowanie: <appSettings> <add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /> </appSettings>

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×