Wprowadzenie

Została wydana nowa wersja pliku skanowania offline witryny Microsoft Windows Update (WU). Ten nowy plik skanowania offline jest dostępny oprócz istniejącego pliku skanowania offline witryny WU (Wsusscan.cab). W nowym pliku skanowania offline (Wsusscn2.cab) wprowadzono nowy format.

Należy aktualizować dowolne rozwiązanie w zakresie skanowania, w którym używany jest istniejący plik skanowania offline, do marca 2007 roku, tak aby korzystać z nowego pliku CAB. Przykładem rozwiązań firmy Microsoft, w których używany jest istniejący plik skanowania offline, są narzędzie Microsoft Systems Management Server Inventory Tool dla usługi Microsoft Updates (SMS ITMU), narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) i program Windows Update Agent (WUA).

Wydano również nowe wersje narzędzia ITMU programu SMS, narzędzia MBSA i autonomicznego instalatora programu WUA.

Konieczna jest również aktualizacja niektórych rozwiązań innych firm, w których istniejący plik skanowania offline witryny WU jest używany do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń w trybie offline.

Aktualizacja pliku skanowania offline witryny WU w poprzednim formacie będzie kontynuowana po wydaniu nowych biuletynów zabezpieczeń. Starsze aktualizacje będą jednak usuwane z każdej kolejnej publikowanej wersji pliku Wsusscan.cab, aby ograniczyć rozmiar pliku zgodnie z limitami.

Po marcu 2007 roku istniejący plik skanowania offline witryny WU nie będzie już obsługiwany. Po tym terminie klienci będą musieli korzystać z nowego pliku Wsusscn2.cab. Próby skanowania przy użyciu pliku Wsusscan.cab będą zwracać błąd. Ten błąd będzie oznaczał, że konieczne jest uaktualnienie programu Windows Update Agent.

Więcej informacji


Rozmiar pliku Wsusscan.cab powiększa się z wydaniem każdej kolejnej aktualizacji zabezpieczeń. Teraz liczba plików zbliża się do maksimum określonego dla pojedynczego pliku CAB. Firma Microsoft uaktualnia wewnętrzny format pliku CAB, aby rozwiązać ten problem.

Konieczna będzie aktualizacja wszystkich produktów, narzędzi i rozwiązań, w których jest używany plik Wsusscan.cab, do marca 2007 roku, w celu wykorzystania nowego pliku skanowania offline. Istniejący plik CAB będzie aktualizowany i publikowany do marca 2007 roku. Firma Microsoft zmniejszy jednak rozmiar istniejącego pliku CAB, usuwając część zawartości aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

924513 Zmiany w pliku WSUSScan.cab
Dostępne są nowe wersje następującego oprogramowania. W tych nowych wersjach jest używany nowy plik Wsusscn2.cab.

 • Narzędzie Inventory Tool for Microsoft Updates programu System Management Server (SMS ITMU)
  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://technet.microsoft.com/sms/bb676783.aspx

 • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)
  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

 • Program Windows Update Agent dla systemów Microsoft Windows XP, Windows 2000 i Windows Server 2003 (wszystkie obsługiwane architektury procesorów)

Informacje dla specyficznych klientów

Klienci, którzy korzystają z rozszerzenia Windows Update lub programu Windows Server Update Services, ale nie używają produktów wykorzystujących plik Wsusscan.cab

Klienci nie muszą wprowadzać żadnych zmian. W następnym głównym wydaniu witryny Windows Update zostanie uwzględniony zaktualizowany plik CAB.

Klienci korzystający z narzędzia ITMU programu SMS

Klienci muszą pobrać zaktualizowaną wersję narzędzia ITMU programu SMS. W tej zaktualizowanej wersji uwzględniono autonomicznego instalatora zaktualizowanego programu Windows Update Agent. Nową wersję narzędzia ITMU programu SMS należy wdrożyć przed marcem 2007 roku. Aby pobrać zaktualizowaną wersję narzędzia ITMU programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx

Klienci korzystający z funkcji skanowania offline narzędzia MBSA 2.0

Klienci muszą pobrać zaktualizowaną wersję narzędzia MBSA i zaktualizowaną wersję autonomicznego instalatora witryny Windows Update. Należy wdrożyć nowe wersje przed marcem 2007 roku. Aby pobrać zaktualizowaną wersję narzędzia MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/mbsa

Klienci korzystający z funkcji skanowania online narzędzi MBSA 2.0 lub MBSA 1.21

Klienci korzystający wyłącznie z funkcji skanowania online narzędzia MBSA nie muszą wprowadzać żadnych zmian.

Klienci korzystający z rozwiązania innej firmy, w którym jest używany plik Wsusscan.cab razem z obsługiwanym publicznym interfejsem API programu Windows Update Agent

Klienci muszą pobrać autonomicznego instalatora dla zaktualizowanego programu Windows Update Agent na komputerach korzystających z obsługiwanego rozwiązania. Aby pobrać pliki autonomicznego instalatora dla zaktualizowanego programu Windows Update Agent, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Klienci muszą zmodyfikować to rozwiązanie, tak aby pobierało zaktualizowany plik wsusscn2.CAB z następującego nowego adresu URL:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=74689Żadne zmiany nie zostały wprowadzone w publicznym interfejsie API programu Windows Update Agent w związku ze zmianą formatu pliku CAB.

Należy wdrożyć te aktualizacje przed marcem 2007 roku.

Klienci korzystający z rozwiązań innych firm, odczytujących bezpośrednio plik Wsusscan.cab


Klienci muszą uzyskać zaktualizowane oprogramowanie rozwiązania, które może odczytywać i przetwarzać nowy format pliku CAB.

Firma Microsoft nie publikuje schematu dla tego pliku, ponieważ wewnętrzny format może zostać zmieniony. Firma Microsoft nie zaleca rozwiązań odczytujących bezpośrednio plik CAB. Firma Microsoft udostępniła jednak informacje dotyczące zmian formatu wszystkim klientom lub dostawcom korzystającym z istniejącego rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

927745 Szczegółowe informacje dla deweloperów korzystających z pliku skanowania offline witryny Windows Update
Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z publicznego forum skanowania offline witryny WU lub skontaktować się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft.

Należy wdrożyć te aktualizacje przed marcem 2007 roku.

Aktualizacje dla tego artykułu

Firma Microsoft będzie aktualizować ten artykuł wówczas, gdy będą dostępne dodatkowe informacje dotyczące tych wersji.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o wymienionych aktualizacjach lub innych aktualizacjach zabezpieczeń firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×