Dostępne są pakiety językowe dla systemów Windows 8 i Windows RT

WPROWADZENIE

Dostępne są pakiety językowe dla komputerów z systemami Windows 8 i Windows RT. Zalecamy instalowanie pakietów językowych z Panelu sterowania. Jeśli pakiet językowy jest niedostępny w Panelu sterowania, można znaleźć łącze do pobierania w witrynie sieci Web systemu Windows, o której wspomnieliśmy w sekcji „Pobieranie pakietu językowego z witryny sieci Web systemu Windows”.

Więcej informacji

Aby pobrać i zainstalować pakiet językowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie Start wpisz ciąg language i upewnij się, że wybrano zakres wyszukiwania Ustawienia. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


  Ustawienia

 2. W panelu Wyniki kliknij lub naciśnij pozycję Język. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Wyniki

 3. W okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj język. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Dodaj język

 4. Przejdź do języka, który chcesz zainstalować, albo wyszukaj go.

  Na przykład wybierz pozycję Kataloński i kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj. Język kataloński zostanie dodany do używanych języków. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Kataloński

 5. W okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Opcje obok dodanego języka. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Opcje

 6. Jeśli dla tego języka jest dostępny do pobrania pakiet językowy, kliknij lub naciśnij pozycję Pobierz i zainstaluj pakiet językowy. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Pobierz i zainstaluj pakiet językowy

 7. Po zainstalowaniu pakietu językowego odpowiedni język będzie wyświetlany jako dostępny do użycia jako język wyświetlania systemu Windows. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  krok

 8. Aby ustawić ten język jako język wyświetlania, przesuń go na początek listy języków. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  język wyświetlania

 9. Wyloguj się z systemu Windows i zaloguj ponownie, aby zastosować tę zmianę.

Uwagi

 • Do zainstalowania pakietu językowego są wymagane prawa administratora.

 • Zainstalowanie wielu dodatkowych pakietów językowych ma wpływ na ilość wolnego miejsca na dysku oraz na wydajność systemu. Ma to wpływ zwłaszcza na operacje serwisowe, takie jak instalacja dodatków Service Pack. Dlatego zaleca się dodawanie tylko pakietów językowych potrzebnych na danym komputerze.

 • Pakiety językowe umożliwiają również wybieranie różnych języków wyświetlania w sytuacji, gdy wielu użytkowników korzysta z jednego komputera. Na przykład dla jednego z użytkowników okna dialogowe, menu i pozostały tekst mogą być wyświetlane w języku japońskim, a dla innego użytkownika ta zawartość może być wyświetlana w języku polskim.

Pakiety językowe są czasami niedostępne i nie można pobrać ich w Panelu sterowania. Jeśli napotkasz ten problem, spróbuj znaleźć i pobrać odpowiedni pakiet językowy z następującej witryny sieci Web dla systemu Windows: 

Pakiety językowe

Aby odinstalować pakiet językowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie Start wpisz ciąg language i upewnij się, że wybrano zakres wyszukiwania Ustawienia. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Ustawienia

 2. W panelu Wyniki kliknij lub naciśnij pozycję Język. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Wyniki

 3. W okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Opcje obok języka, który chcesz zmienić. Musisz się upewnić, że pakiet językowy, który chcesz usunąć, nie jest obecnie używany. Pamiętaj, że nie możesz usunąć pierwotnego języka instalacji systemu Windows. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Opcje

 4. Jeśli pakiet językowy można odinstalować, jest wyświetlane łącze służące do jego odinstalowania. Kliknij lub naciśnij pozycję Odinstaluj pakiet językowy. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).
  Odinstalowywanie pakietu językowego

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować język.


Uwagi

 • Do odinstalowania pakietu językowego są wymagane prawa administratora.

 • Odinstalować można pakiety językowe zainstalowane w panelu sterowania dotyczącym języków, o ile nie są w danej chwili używane.

 • Po odinstalowaniu pakietu językowego inni użytkownicy komputera nie mogą go już używać.

Po zainstalowaniu pakietu językowego i zmianie języka wyświetlania systemu Windows można zauważyć, że wstępnie zainstalowane aplikacje ze Microsoft Store, takie jak Pogoda lub Mapy, początkowo nie zmieniają się na nowy język wyświetlania.  Gdy zmieniasz języki wyświetlania, wbudowane aplikacje ze Microsoft Store nie mają jeszcze pobranych odpowiednich plików zasobów językowych potrzebnych do wyświetlenia aplikacji w nowym języku.  Jeśli włączono automatyczne aktualizacje systemu Windows, pliki zasobów językowych dla tych aplikacji zostaną automatycznie pobrane podczas następnej zaplanowanej aktualizacji systemu Windows.  Następnie, zanim wbudowane aplikacje ze Microsoft Store pojawią się wreszcie w nowym języku, konieczna jest aktualizacja pamięci podręcznej metadanych aplikacji.  Cały proces odbędzie się automatycznie pod warunkiem, że włączono automatyczne aktualizacje systemu Windows, ale zazwyczaj zakończenie tego procesu wymaga kilku dni.

Jeśli chcesz, aby wstępnie zainstalowane aplikacje Microsoft Store wyświetlały się natychmiast w nowym języku, musisz zainstalować dodatkowe aktualizacje systemu Windows, zmienić niektóre ustawienia profilu użytkownika, a następnie wyświetlić aplikacje na nowo utworzonym koncie użytkownika.  W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Po zainstalowaniu nowego języka wyświetlania uruchom ponownie komputer, a następnie zaloguj się na konto administratora.

 2. Sprawdź dostępność nowych aktualizacji systemu Windows, wykonując następujące czynności:

  1. Na ekranie Start wpisz Windows Update, a następnie wybierz pozycję Windows Update.

  2. Naciśnij lub kliknij przycisk Sprawdź, czy są aktualizacje.

 3. Zainstaluj znalezione nowe aktualizacje, naciskając lub klikając przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 4. Sprawdź, czy ustawienia lokalizacji są prawidłowe. Niektóre aplikacje Microsoft Store używają tego ustawienia, aby zapewnić dokładniejsze informacje w odpowiednim formacie. Aby sprawdzić ustawienia lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Panel sterowania.

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zegar, język i region.

  3. Naciśnij lub kliknij przycisk Zmień lokalizację.

  4. Wybierz lokalizację miejsca zamieszkania z listy rozwijanej, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

 5. Zmień ekran powitalny i ustawienia nowych kont użytkowników na nowy język wyświetlania, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz Panel sterowania.

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zegar, język i region.

  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Region, a następnie naciśnij lub kliknij kartę Administracyjne.

  4. Na ekranie powitalnym i nowych kontach użytkowników naciśnij lub kliknij polecenie Kopiuj ustawienia... i zatwierdź je po wyświetleniu monitu.

  5. Nowy język wyświetlania, język wprowadzania, format i lokalizacja powinny być wyszczególnione w sekcji „Bieżący użytkownik”. Jeśli dane są prawidłowe, zaznacz pola, aby skopiować bieżące ustawienia do sekcji Ekran powitalny i konta systemowe oraz Nowe konta użytkowników. Następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

 6. Utwórz nowe konto użytkownika, wykonując następujące czynności:

  1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia komputera).

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie pozycję Inne konta.

  3. Naciśnij lub kliknij polecenie Dodaj konto.

  4. Wprowadź dane konta tej osoby dotyczące logowania w systemie Windows. Można to zrobić na cztery sposoby:

   • Jeśli dodawana osoba ma już konto Microsoft, wprowadź je teraz.

   • Jeśli dodawana osoba nie ma konta Microsoft, możesz użyć jej adresu e-mail, aby utworzyć konto. Wprowadź adres e-mail, którego dana osoba używa najczęściej.

   • Jeśli dodawana osoba nie ma adresu e-mail, naciśnij lub kliknij polecenie Zarejestruj się, aby otrzymać nowy adres e-mail. Nowy adres e-mail jest wolny.

   • Jeśli osoba, którą dodajesz, to dziecko, naciśnij lub kliknij polecenie Dodaj konto dziecka.

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurowanie konta.


Po wylogowaniu z bieżącego konta i zalogowaniu na nowym koncie użytkownika aplikacje ze Microsoft Store powinny pojawić się w nowym języku. Aplikacje ze Microsoft Store na istniejących kontach użytkowników pojawią się w nowym języku wyświetlania po zaktualizowaniu pamięci podręcznej metadanych aplikacji. Powinno to nastąpić w ciągu kilku dni.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×