WPROWADZENIE

Dostępny jest automatyczny aktualizator odwołanych certyfikatów dla systemów Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ten aktualizator rozszerza istniejący mechanizm technologii aktualizowania certyfikatów głównych w systemach Windows Vista i Windows 7, umożliwiając oflagowanie certyfikatów, których nie powinno się już używać lub które z jakichś powodów są niezaufane, jako niezaufanych.

Lista zaufania certyfikatów to wstępnie zdefiniowana lista pozycji podpisanych przez zaufane podmioty. Wszystkie pozycje na tej liście są uwierzytelnione i zatwierdzone przez zaufane podmioty podpisujące. Ta aktualizacja rozszerza tę istniejącą funkcjonalność, dodając znane niezaufane certyfikaty do magazynu certyfikatów niezaufanych za pomocą listy zaufania certyfikatów zawierającej klucze publiczne lub skróty podpisów tych niezaufanych certyfikatów. Po zainstalowaniu tej aktualizacji klienci korzystają z szybkiej automatycznej aktualizacji niezaufanych certyfikatów.

Użytkownicy rozłączonych systemów nie mogą korzystać z tego ulepszenia funkcji. Ci klienci będą nadal musieli instalować aktualizacje certyfikatów głównych po ich udostępnieniu. Zobacz sekcję „Więcej informacji”.W ramach tej aktualizacji zmieniono adresy URL służące do łączenia się z usługą Windows Update w celu pobrania list zaufania certyfikatów z certyfikatami zaufanymi i niezaufanymi. Może to spowodować problemy w przedsiębiorstwie, w którym te adresy URL zapisano na stałe w wyjątkach zapory.

Oto nowe adresy URL:http://ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/disallowedcertstl.cab

http:// ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab

Więcej informacji

Użytkownicy z rozłączonymi systemami mogą zainstalować tę aktualizację. Jednak nie uzyskają żadnych korzyści z tej aktualizacji. Dodatkowo zainstalowanie tej aktualizacji może skutkować błędami uruchamiania usług bezpośrednio po ponownym uruchomieniu serwera. Usługi wykonujące w trakcie uruchamiania zadania weryfikacji certyfikatów mogą mieć dłuższe opóźnienia podczas prób pobrania z sieci list zaufania certyfikatów dla certyfikatów zaufanych i niezaufanych.

W przypadku systemów Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2, w których jest używana funkcja automatycznego aktualizowania certyfikatów odwołanych (czyli z zainstalowaną aktualizacją KB 2677070 lub KB 2813430), należy zapoznać się z pozostałą częścią tej sekcji oraz z artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nr 2813430 w celu uzyskania dodatkowych informacji. Klienci nie muszą nic robić, ponieważ te systemy będą chronione automatycznie.

Jeśli system nie ma dostępu do usługi Windows Update w związku z brakiem połączenia internetowego lub blokowaniem usługi Windows Update przez reguły zapory, próba pobrania informacji z sieci przekroczy limit czasu, zanim usługa będzie mogła kontynuować procedurę uruchamiania. W niektórych przypadkach ten limit czasu pobierania informacji z sieci może przekroczyć limit czasu uruchamiania usługi, który wynosi 30 sekund. Jeśli po 30 sekundach usługa nie może zgłosić, że ukończyła uruchamianie, menedżer sterowania usługami zatrzyma ją.

Jeśli nie można uniknąć zainstalowania tej aktualizacji w rozłączonym systemie, można wyłączyć pobieranie z sieci list zaufania certyfikatów z certyfikatami zaufanymi i niezaufanymi. W tym celu należy wyłączyć za pomocą ustawień zasad grupy automatyczne aktualizowanie certyfikatów głównych. Aby wyłączyć za pomocą ustawień zasad automatyczne aktualizowanie certyfikatów głównych, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz zasady grupy lub zmień istniejące zasady grupy w Edytorze lokalnych zasad grupy.

 2. W Edytorze lokalnych zasad grupy w węźle Konfiguracja komputera kliknij dwukrotnie pozycję Zasady.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Ustawienia systemu Windows, kliknij dwukrotnie pozycję Ustawienia zabezpieczeń, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zasady kluczy publicznych.

 4. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Ustawienia sprawdzania poprawności ścieżki certyfikatu.

 5. Kliknij kartę Pobieranie z sieci, zaznacz pozycję Definiuj następujące ustawienia zasad, a następnie wyczyść pole wyboru Automatycznie aktualizuj certyfikaty w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft (zalecane).

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor lokalnych zasad grupy.

Po wprowadzeniu tej zmiany automatyczne aktualizowanie certyfikatów głównych jest wyłączone w tych systemach, w których zastosowano tę aktualizację. Zaleca się, aby stosować te zasady tylko w systemach, które nie mają dostępu do Internetu lub mają dostęp do usługi Windows Update zablokowany przez reguły zapory.

Jeśli aktualizowanie certyfikatów głównych jest wyłączone, administratorzy muszą ręcznie zarządzać certyfikatami głównymi zaufanymi w systemie Windows. Zaufane certyfikaty główne można rozpowszechniać na komputerach z systemem Windows za pomocą zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zarządzać certyfikatami głównymi zaufanymi w systemie Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc754841.aspxAby uzyskać więcej informacji o weryfikacji zaufania certyfikatów w systemie Windows, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:

Weryfikacja zaufania certyfikatów

Omówienie list zaufania certyfikatówAby uzyskać więcej informacji na temat programu certyfikatów głównych systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

931125
Uczestnicy programu certyfikatów głównych systemu Windows

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

2603469 Kopia zapasowa stanu systemu nie obejmuje kluczy prywatnych urzędów certyfikacji w systemie Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące pobierania

Poniższe pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2677070-x86.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2677070-x64.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2677070-x86.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2677070-x64.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2677070-ia64.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2677070-x86.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2677070-x64.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2677070-x64.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2677070-ia64.msu.

Data wydania: 12 czerwca 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

19:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

16:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,984

23-Apr-2012

18:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,816

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,352

23-Apr-2012

19:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

43,008

23-Apr-2012

18:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

26,112

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,840

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

18:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,448

23-Apr-2012

19:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

19:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,328

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

19:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

15:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,984

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,816

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,352

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

43,008

23-Apr-2012

17:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

26,112

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,840

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,448

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,328

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

16:25

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

984,064

23-Apr-2012

16:00

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

984,064

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

98,304

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

98,304

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

133,120

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

135,168

23-Apr-2012

14:48

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,256

23-Apr-2012

19:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

18:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

17:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,448

23-Apr-2012

18:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

33,792

23-Apr-2012

16:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

17:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

19:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,840

23-Apr-2012

20:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

42,496

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,256

23-Apr-2012

19:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

17:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

17:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

20:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,088

23-Apr-2012

19:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

18:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,328

23-Apr-2012

17:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

18:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

18:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

19:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

19:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

17:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

18:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,352

23-Apr-2012

18:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,816

23-Apr-2012

20:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

18:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

18:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,256

23-Apr-2012

16:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

18:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,448

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

33,792

23-Apr-2012

15:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

18:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

17:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,840

23-Apr-2012

18:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

42,496

23-Apr-2012

18:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,256

23-Apr-2012

17:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

16:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

16:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,088

23-Apr-2012

17:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

17:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,328

23-Apr-2012

18:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

18:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

16:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

16:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

18:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

17:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

16:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,352

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,816

23-Apr-2012

18:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

18:45

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

1,267,200

23-Apr-2012

16:25

x64

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

1,267,712

23-Apr-2012

15:24

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

132,096

23-Apr-2012

16:25

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

132,096

23-Apr-2012

15:25

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

174,592

23-Apr-2012

16:25

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

177,664

23-Apr-2012

15:25

x64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

19:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

16:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,984

23-Apr-2012

18:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,816

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,352

23-Apr-2012

19:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

43,008

23-Apr-2012

18:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

26,112

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,840

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

18:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,448

23-Apr-2012

19:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

19:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,328

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

19:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

15:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,984

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,816

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,352

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

43,008

23-Apr-2012

17:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

26,112

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,840

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,448

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,328

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

16:25

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

984,064

23-Apr-2012

16:00

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

984,064

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

98,304

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

98,304

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

133,120

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

135,168

23-Apr-2012

14:48

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

33,792

23-Apr-2012

15:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

42,496

23-Apr-2012

18:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,088

23-Apr-2012

18:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

18:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

17:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

33,792

23-Apr-2012

14:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

42,496

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

16:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,088

23-Apr-2012

16:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

16:44

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

2,387,968

23-Apr-2012

15:37

IA-64

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

2,387,968

23-Apr-2012

14:15

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

250,880

23-Apr-2012

15:37

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

250,880

23-Apr-2012

14:15

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

354,816

23-Apr-2012

15:37

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

359,424

23-Apr-2012

14:15

IA-64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

16:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

43,008

23-Apr-2012

18:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

26,112

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

19:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

15:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

43,008

23-Apr-2012

17:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

26,112

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

16:25

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

984,064

23-Apr-2012

16:00

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

984,064

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

98,304

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

98,304

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

133,120

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

135,168

23-Apr-2012

14:48

x86


Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

35,840

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,448

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,816

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

35,840

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,448

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,816

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

35,840

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,448

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,816

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

35,840

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,448

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,816

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,156,608

24-Apr-2012

04:47

x86

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,156,608

24-Apr-2012

04:33

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,158,656

24-Apr-2012

04:36

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,159,168

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

103,936

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

103,936

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

103,936

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

103,936

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

139,264

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

141,312

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

142,336

24-Apr-2012

04:28

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

06:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

08:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

06:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

35,840

24-Apr-2012

08:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

08:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,448

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,816

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

07:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

07:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

05:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

07:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

07:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

05:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

35,840

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

07:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

07:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,448

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,816

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

06:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

05:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

08:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

05:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

35,840

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

08:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,448

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,816

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

05:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

05:23

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

08:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

06:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

06:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

35,840

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,448

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,816

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

06:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

06:27

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,460,224

24-Apr-2012

05:59

x64

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,461,760

24-Apr-2012

05:36

x64

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,462,272

24-Apr-2012

05:37

x64

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,463,296

24-Apr-2012

05:22

x64

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

140,288

24-Apr-2012

05:59

x64

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

140,288

24-Apr-2012

05:36

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

05:37

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

140,288

24-Apr-2012

05:22

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

182,272

24-Apr-2012

05:59

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

183,808

24-Apr-2012

05:36

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

184,320

24-Apr-2012

05:37

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

186,880

24-Apr-2012

05:22

x64

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

35,840

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,448

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,816

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

35,840

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,448

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,816

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

35,840

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,448

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,816

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

35,840

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,448

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,816

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,156,608

24-Apr-2012

04:47

x86

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,156,608

24-Apr-2012

04:33

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,158,656

24-Apr-2012

04:36

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,159,168

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

103,936

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

103,936

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

103,936

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

103,936

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

139,264

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

141,312

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

142,336

24-Apr-2012

04:28

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:21

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

2,657,792

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

2,658,816

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

2,659,840

24-Apr-2012

04:12

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

2,660,352

24-Apr-2012

04:17

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

267,264

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

267,264

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

267,264

24-Apr-2012

04:12

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

267,264

24-Apr-2012

04:17

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

379,904

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

381,952

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

381,952

24-Apr-2012

04:12

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

386,048

24-Apr-2012

04:17

IA-64

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,156,608

24-Apr-2012

04:47

x86

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,156,608

24-Apr-2012

04:33

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,158,656

24-Apr-2012

04:36

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,159,168

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

103,936

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

103,936

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

103,936

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

103,936

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

139,264

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

141,312

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

142,336

24-Apr-2012

04:28

x86


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×