Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji programu Internet Explorer dla systemu Windows Embedded CE 7. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących zabezpieczeń opisanych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • 2829530 MS13-037: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 14 maja 2013

  • 2809289 MS13-021: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 12 marca 2013

  • 2761465 MS12-077: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 11 grudnia 2012

  • 2792100 MS13-009: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 12 lutego 2013

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Informacje dotyczące pobierania

Firma Microsoft udostępnia teraz comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded Compact 7 (lipiec 2013). Aby pobrać tę comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded Compact 7, odwiedź następującą witrynę Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:

Aktualizacje systemu Windows Embedded Compact 7Rodzaje procesorów, dla których są przeznaczone poszczególne pliki, wskazano w nazwach tych plików w sekcji „Informacje o plikach”.

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy zainstalowano wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu należy użyć jednej z następujących metod:

  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Clean Solution (Oczyść rozwiązanie), a następnie kliknij polecenie Build Solution (Skompiluj rozwiązanie).

  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Rebuild Solution (Ponownie skompiluj rozwiązanie).

Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File size

Date

Time

Path

Mshtml.exp

2,455

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Mshtml.exp

2,453

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Mshtml.exp

2,454

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Mshtml.exp

2,455

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Mshtml.exp

2,453

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Mshtml.exp

2,454

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Mshtml.exp

2,455

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Mshtml.exp

2,453

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Mshtml.exp

2,454

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Mshtml.exp

2,456

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Mshtml.exp

2,454

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.exp

2,455

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.lib

1,518

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.exp

2,459

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.exp

2,457

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.exp

2,458

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.exp

2,478

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.exp

2,476

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.exp

2,477

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.exp

2,478

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Checked

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Checked

Mshtml.exp

2,476

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Debug

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Debug

Mshtml.exp

2,477

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Retail

Mshtml.lib

1,518

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Retail

Animationengine.lib

345,740

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Animationengine_stub.lib

35,778

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Editactivation.lib

244,420

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Editactivationstub.lib

21,096

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Evtmonitor.lib

203,240

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Evtmonitor_stub.lib

79,114

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Gesture.lib

1,909,798

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Gesturestub.lib

111,328

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Icsmanager.lib

252,934

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Icsmanager_stub.lib

68,054

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Imagesource.lib

214,954

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Imagesourcestub.lib

37,898

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mov.lib

932,690

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,974,154

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,157,172

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

2,151,362

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,864,734

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mwm.lib

116,228

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mwmstub.lib

32,458

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Overlaywin.lib

161,628

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Overlaywin_stub.lib

64,544

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Paneld.lib

314,076

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Paneldstub.lib

16,258

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Scrollindicator.lib

300,984

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Scrollindicatorstub.lib

52,622

12-Jul-2013

22:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Animationengine.lib

368,868

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Animationengine_stub.lib

37,012

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Editactivation.lib

254,614

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Editactivationstub.lib

21,398

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Evtmonitor.lib

213,342

12-Jul-2013

21:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Evtmonitor_stub.lib

79,402

12-Jul-2013

21:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Gesture.lib

2,011,454

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Gesturestub.lib

113,516

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Icsmanager.lib

279,732

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Icsmanager_stub.lib

69,336

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Imagesource.lib

225,474

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Imagesourcestub.lib

38,654

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mov.lib

963,516

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,977,154

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,160,346

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,208,272

12-Jul-2013

21:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,971,354

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mwm.lib

122,688

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mwmstub.lib

32,646

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Overlaywin.lib

169,244

12-Jul-2013

21:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Overlaywin_stub.lib

65,520

12-Jul-2013

21:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Paneld.lib

330,798

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Paneldstub.lib

16,274

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Scrollindicator.lib

321,600

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Scrollindicatorstub.lib

53,730

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Animationengine.lib

318,398

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Animationengine_stub.lib

40,266

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Editactivation.lib

207,714

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Editactivationstub.lib

22,800

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Evtmonitor.lib

164,498

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Evtmonitor_stub.lib

81,026

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Gesture.lib

1,762,348

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Gesturestub.lib

107,030

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Icsmanager.lib

217,886

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Icsmanager_stub.lib

74,516

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Imagesource.lib

190,018

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Imagesourcestub.lib

40,298

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mov.lib

808,604

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmled.exp

1,355

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmled.lib

1,540

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,943,380

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,136,674

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

1,941,560

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,497,654

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mwm.lib

97,458

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mwmstub.lib

34,266

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Overlaywin.lib

143,204

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Overlaywin_stub.lib

67,854

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Paneld.lib

264,558

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Paneldstub.lib

16,568

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Scrollindicator.lib

289,234

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Scrollindicatorstub.lib

58,502

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Animationengine.lib

345,264

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Animationengine_stub.lib

35,786

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Editactivation.lib

243,806

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Editactivationstub.lib

21,104

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Evtmonitor.lib

203,248

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Evtmonitor_stub.lib

79,122

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Gesture.lib

1,909,606

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Gesturestub.lib

111,360

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Icsmanager.lib

252,938

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Icsmanager_stub.lib

68,062

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Imagesource.lib

214,958

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Imagesourcestub.lib

37,906

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mov.lib

932,710

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,974,170

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,157,176

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

2,151,634

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,864,112

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mwm.lib

116,232

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mwmstub.lib

32,466

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Overlaywin.lib

161,636

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Overlaywin_stub.lib

64,552

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Paneld.lib

313,472

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Paneldstub.lib

16,266

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Scrollindicator.lib

301,008

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Scrollindicatorstub.lib

52,630

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Animationengine.lib

368,400

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Animationengine_stub.lib

37,020

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Editactivation.lib

253,962

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Editactivationstub.lib

21,406

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Evtmonitor.lib

213,350

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Evtmonitor_stub.lib

79,410

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Gesture.lib

2,011,142

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Gesturestub.lib

113,548

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Icsmanager.lib

279,736

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Icsmanager_stub.lib

69,344

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Imagesource.lib

225,474

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Imagesourcestub.lib

38,662

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mov.lib

963,536

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,977,170

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,160,342

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,208,240

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,970,578

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mwm.lib

122,692

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mwmstub.lib

32,654

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Overlaywin.lib

169,252

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Overlaywin_stub.lib

65,528

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Paneld.lib

330,298

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Paneldstub.lib

16,282

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Scrollindicator.lib

321,624

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Scrollindicatorstub.lib

53,738

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Animationengine.lib

317,918

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Animationengine_stub.lib

40,274

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Editactivation.lib

207,076

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Editactivationstub.lib

22,808

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Evtmonitor.lib

164,506

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Evtmonitor_stub.lib

81,034

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Gesture.lib

1,762,158

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Gesturestub.lib

107,062

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Icsmanager.lib

217,890

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Icsmanager_stub.lib

74,524

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Imagesource.lib

190,022

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Imagesourcestub.lib

40,306

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mov.lib

808,624

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmled.exp

1,355

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmled.lib

1,540

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,943,396

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,136,678

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

1,941,808

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,497,008

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mwm.lib

97,462

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mwmstub.lib

34,274

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Overlaywin.lib

143,212

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Overlaywin_stub.lib

67,862

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Paneld.lib

263,954

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Paneldstub.lib

16,576

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Scrollindicator.lib

289,258

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Scrollindicatorstub.lib

58,510

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Animationengine.lib

344,746

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Animationengine_stub.lib

35,786

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Editactivation.lib

243,300

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Editactivationstub.lib

21,104

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Evtmonitor.lib

203,096

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Evtmonitor_stub.lib

79,122

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Gesture.lib

1,906,410

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Gesturestub.lib

111,360

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Icsmanager.lib

251,944

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Icsmanager_stub.lib

68,062

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Imagesource.lib

214,486

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Imagesourcestub.lib

37,906

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mov.lib

932,500

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,974,068

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,157,160

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

2,151,182

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,862,428

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mwm.lib

115,864

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mwmstub.lib

32,466

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Overlaywin.lib

161,452

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Overlaywin_stub.lib

64,552

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Paneld.lib

312,848

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Paneldstub.lib

16,266

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Scrollindicator.lib

299,718

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Scrollindicatorstub.lib

52,630

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Animationengine.lib

368,068

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Animationengine_stub.lib

37,020

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Editactivation.lib

253,632

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Editactivationstub.lib

21,406

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Evtmonitor.lib

213,202

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Evtmonitor_stub.lib

79,410

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Gesture.lib

2,008,784

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Gesturestub.lib

113,548

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Icsmanager.lib

278,838

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Icsmanager_stub.lib

69,344

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Imagesource.lib

224,978

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Imagesourcestub.lib

38,662

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mov.lib

963,340

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,977,064

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,160,298

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,206,848

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,968,202

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mwm.lib

122,240

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mwmstub.lib

32,654

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Overlaywin.lib

169,068

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Overlaywin_stub.lib

65,528

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Paneld.lib

329,642

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Paneldstub.lib

16,282

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Scrollindicator.lib

320,314

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Scrollindicatorstub.lib

53,738

12-Jul-2013

23:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Animationengine.lib

317,436

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Animationengine_stub.lib

40,274

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Editactivation.lib

206,728

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Editactivationstub.lib

22,808

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Evtmonitor.lib

164,394

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Evtmonitor_stub.lib

81,034

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Gesture.lib

1,759,188

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Gesturestub.lib

107,062

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Icsmanager.lib

217,028

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Icsmanager_stub.lib

74,524

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Imagesource.lib

189,574

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Imagesourcestub.lib

40,306

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mov.lib

808,616

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmled.exp

1,355

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmled.lib

1,540

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,943,294

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,136,662

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

1,941,796

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,496,284

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mwm.lib

97,088

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mwmstub.lib

34,274

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Overlaywin.lib

143,056

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Overlaywin_stub.lib

67,862

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Paneld.lib

263,422

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Paneldstub.lib

16,576

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Scrollindicator.lib

288,028

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Scrollindicatorstub.lib

58,510

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Animationengine.lib

321,928

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Animationengine_stub.lib

29,686

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Editactivation.lib

229,910

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Editactivationstub.lib

19,016

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Evtmonitor.lib

195,172

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Evtmonitor_stub.lib

76,416

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Gesture.lib

1,800,050

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Gesturestub.lib

106,470

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Icsmanager.lib

228,336

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Icsmanager_stub.lib

56,780

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Imagesource.lib

200,038

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Imagesourcestub.lib

32,456

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mov.lib

900,174

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,970,562

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,155,510

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

2,095,016

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,770,162

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mwm.lib

113,506

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mwmstub.lib

30,748

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Overlaywin.lib

152,812

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Overlaywin_stub.lib

57,566

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Paneld.lib

295,426

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Paneldstub.lib

15,842

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Scrollindicator.lib

283,550

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Scrollindicatorstub.lib

43,134

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Animationengine.lib

370,788

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Animationengine_stub.lib

37,544

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Editactivation.lib

250,474

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Editactivationstub.lib

20,640

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Evtmonitor.lib

210,658

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Evtmonitor_stub.lib

77,314

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Gesture.lib

1,988,042

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Gesturestub.lib

113,824

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Icsmanager.lib

270,872

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Icsmanager_stub.lib

64,692

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Imagesource.lib

220,352

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Imagesourcestub.lib

35,536

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mov.lib

955,988

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmled.exp

1,901

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmled.lib

2,444

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,978,048

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,160,536

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,183,934

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,928,178

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mwm.lib

120,238

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mwmstub.lib

32,872

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Overlaywin.lib

164,160

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Overlaywin_stub.lib

62,870

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Paneld.lib

329,088

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Paneldstub.lib

16,156

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Scrollindicator.lib

313,306

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Scrollindicatorstub.lib

49,844

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Animationengine.lib

296,732

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Animationengine_stub.lib

32,730

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Editactivation.lib

195,042

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Editactivationstub.lib

20,260

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Evtmonitor.lib

155,386

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Evtmonitor_stub.lib

77,192

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Gesture.lib

1,652,326

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Gesturestub.lib

100,468

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Icsmanager.lib

196,762

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Icsmanager_stub.lib

61,116

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Imagesource.lib

175,682

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Imagesourcestub.lib

34,174

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mov.lib

779,654

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmled.exp

1,355

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmled.lib

1,540

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,939,560

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,135,234

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

1,885,202

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,411,904

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mwm.lib

97,628

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mwmstub.lib

31,950

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Overlaywin.lib

134,642

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Overlaywin_stub.lib

59,510

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Paneld.lib

246,230

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Paneldstub.lib

16,078

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Scrollindicator.lib

272,488

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Scrollindicatorstub.lib

47,114

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Animationengine.lib

321,990

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Animationengine_stub.lib

29,754

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Editactivation.lib

230,332

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Editactivationstub.lib

19,080

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Evtmonitor.lib

195,242

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Evtmonitor_stub.lib

76,488

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Gesture.lib

1,801,528

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Gesturestub.lib

106,740

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Icsmanager.lib

228,400

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Icsmanager_stub.lib

56,844

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Imagesource.lib

200,108

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Imagesourcestub.lib

32,526

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mov.lib

900,386

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.exp

1,901

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.lib

2,444

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,971,000

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,155,890

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

2,096,642

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,772,312

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mwm.lib

113,574

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mwmstub.lib

30,818

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Overlaywin.lib

152,880

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Overlaywin_stub.lib

57,638

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Paneld.lib

295,238

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Paneldstub.lib

15,910

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Scrollindicator.lib

283,826

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Scrollindicatorstub.lib

43,202

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Animationengine.lib

370,778

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Animationengine_stub.lib

37,614

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Editactivation.lib

251,342

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Editactivationstub.lib

20,710

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Evtmonitor.lib

210,728

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Evtmonitor_stub.lib

77,386

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Gesture.lib

1,989,258

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Gesturestub.lib

114,096

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Icsmanager.lib

270,940

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Icsmanager_stub.lib

64,762

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Imagesource.lib

220,420

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Imagesourcestub.lib

35,608

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mov.lib

956,232

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.exp

1,901

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.lib

2,444

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,978,500

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,160,922

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,185,666

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,930,552

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mwm.lib

120,308

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mwmstub.lib

32,940

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Overlaywin.lib

164,232

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Overlaywin_stub.lib

62,942

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Paneld.lib

329,478

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Paneldstub.lib

16,224

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Scrollindicator.lib

313,586

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Scrollindicatorstub.lib

49,916

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Animationengine.lib

296,756

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Animationengine_stub.lib

32,798

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Editactivation.lib

195,464

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Editactivationstub.lib

20,332

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Evtmonitor.lib

155,456

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Evtmonitor_stub.lib

77,260

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Gesture.lib

1,653,778

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Gesturestub.lib

100,748

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Icsmanager.lib

196,830

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Icsmanager_stub.lib

61,184

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Imagesource.lib

175,752

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Imagesourcestub.lib

34,244

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mov.lib

779,868

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.exp

1,355

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.lib

1,540

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,940,026

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,135,640

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

1,886,826

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,413,668

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mwm.lib

97,700

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mwmstub.lib

32,016

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Overlaywin.lib

134,706

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Overlaywin_stub.lib

59,578

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Paneld.lib

246,040

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Paneldstub.lib

16,150

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Scrollindicator.lib

272,756

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Scrollindicatorstub.lib

47,182

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Animationengine.lib

293,608

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Animationengine_stub.lib

27,278

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Editactivation.lib

217,584

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Editactivationstub.lib

17,960

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Evtmonitor.lib

186,802

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Evtmonitor_stub.lib

75,560

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Gesture.lib

1,720,412

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Gesturestub.lib

103,892

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Icsmanager.lib

208,480

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Icsmanager_stub.lib

54,128

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Imagesource.lib

192,360

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Imagesourcestub.lib

29,972

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mov.lib

874,558

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmled.exp

1,910

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmled.lib

2,444

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,966,508

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,151,180

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

2,039,678

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,670,886

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mwm.lib

108,078

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mwmstub.lib

30,432

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Overlaywin.lib

146,708

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Overlaywin_stub.lib

55,984

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Paneld.lib

279,160

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Paneldstub.lib

15,728

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Scrollindicator.lib

270,198

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Scrollindicatorstub.lib

40,934

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Animationengine.lib

350,622

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Animationengine_stub.lib

35,990

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Editactivation.lib

241,068

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Editactivationstub.lib

20,816

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Evtmonitor.lib

202,378

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Evtmonitor_stub.lib

79,066

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Gesture.lib

1,918,612

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Gesturestub.lib

111,038

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Icsmanager.lib

254,814

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Icsmanager_stub.lib

67,702

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Imagesource.lib

216,328

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Imagesourcestub.lib

37,492

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mov.lib

925,444

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmled.exp

1,910

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmled.lib

2,444

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,973,526

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,156,438

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,135,960

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,837,788

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mwm.lib

114,288

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mwmstub.lib

32,478

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Overlaywin.lib

161,116

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Overlaywin_stub.lib

64,704

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Paneld.lib

312,564

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Paneldstub.lib

16,190

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Scrollindicator.lib

301,164

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Scrollindicatorstub.lib

52,348

13-Jul-2013

00:41

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Animationengine.lib

271,550

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Animationengine_stub.lib

30,320

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Editactivation.lib

186,396

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Editactivationstub.lib

19,208

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Evtmonitor.lib

149,958

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Evtmonitor_stub.lib

76,330

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Gesture.lib

1,589,834

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Gesturestub.lib

98,568

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Icsmanager.lib

181,560

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Icsmanager_stub.lib

58,464

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Imagesource.lib

169,344

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Imagesourcestub.lib

31,604

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mov.lib

765,830

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmled.exp

1,364

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmled.lib

1,540

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,935,666

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,131,402

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

1,849,626

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,347,646

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mwm.lib

92,814

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mwmstub.lib

31,632

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Overlaywin.lib

130,098

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Overlaywin_stub.lib

57,922

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Paneld.lib

233,734

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Paneldstub.lib

15,962

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Scrollindicator.lib

261,148

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Scrollindicatorstub.lib

44,906

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Animationengine.lib

295,510

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Animationengine_stub.lib

28,384

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Editactivation.lib

215,292

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Editactivationstub.lib

17,712

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Evtmonitor.lib

182,940

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Evtmonitor_stub.lib

76,386

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Gesture.lib

1,704,464

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Gesturestub.lib

103,724

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Icsmanager.lib

208,928

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Icsmanager_stub.lib

56,404

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Imagesource.lib

190,396

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Imagesourcestub.lib

30,658

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mov.lib

863,994

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmled.exp

1,910

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmled.lib

2,444

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlother_cebase.lib

1,965,408

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlother_smartfon.lib

1,148,666

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

2,024,574

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,643,014

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mwm.lib

105,324

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mwmstub.lib

31,048

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Overlaywin.lib

146,080

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Overlaywin_stub.lib

57,234

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Paneld.lib

270,076

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Paneldstub.lib

15,898

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Scrollindicator.lib

265,866

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Scrollindicatorstub.lib

42,744

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Animationengine.lib

305,388

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Animationengine_stub.lib

29,146

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Editactivation.lib

218,996

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Editactivationstub.lib

17,798

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Evtmonitor.lib

186,464

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Evtmonitor_stub.lib

76,532

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Gesture.lib

1,746,970

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Gesturestub.lib

104,290

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Icsmanager.lib

221,670

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Icsmanager_stub.lib

57,546

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Imagesource.lib

195,582

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Imagesourcestub.lib

31,080

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mov.lib

874,034

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmled.exp

1,910

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmled.lib

2,444

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlother_cebase.lib

1,965,830

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlother_smartfon.lib

1,149,152

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,045,968

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,682,324

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mwm.lib

107,712

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mwmstub.lib

31,186

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Overlaywin.lib

148,218

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Overlaywin_stub.lib

57,958

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Paneld.lib

278,032

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Paneldstub.lib

15,948

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Scrollindicator.lib

272,816

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Scrollindicatorstub.lib

43,610

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Animationengine.lib

269,514

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Animationengine_stub.lib

31,426

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Editactivation.lib

183,026

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Editactivationstub.lib

18,882

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Evtmonitor.lib

147,450

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Evtmonitor_stub.lib

77,154

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Gesture.lib

1,568,114

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Gesturestub.lib

99,190

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Icsmanager.lib

179,130

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Icsmanager_stub.lib

60,738

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Imagesource.lib

168,562

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Imagesourcestub.lib

32,294

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mov.lib

755,888

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmled.exp

1,364

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmled.lib

1,540

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlother_cebase.lib

1,934,222

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlother_smartfon.lib

1,128,094

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

1,839,204

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,324,412

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mwm.lib

87,996

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mwmstub.lib

32,250

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Overlaywin.lib

128,692

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Overlaywin_stub.lib

59,170

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Paneld.lib

227,300

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Paneldstub.lib

16,132

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Scrollindicator.lib

253,780

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Scrollindicatorstub.lib

46,716

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml.dll

8,712,192

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,037,257

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,220,108

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.dll

1,646,592

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.map

1,346,953

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.rel

556,248

12-Jul-2013

22:01

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

12,992,512

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,885,082

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,483,660

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.dll

2,277,376

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.map

1,448,571

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.rel

598,240

12-Jul-2013

21:57

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

4,435,968

12-Jul-2013

21:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,984,490

12-Jul-2013

21:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,261,999

12-Jul-2013

21:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.dll

712,704

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.map

314,171

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.rel

144,390

12-Jul-2013

21:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

8,683,520

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,039,044

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,210,074

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.dll

1,646,592

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.map

1,346,350

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.rel

555,813

12-Jul-2013

22:34

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

12,967,936

12-Jul-2013

22:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,886,672

12-Jul-2013

22:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,473,133

12-Jul-2013

22:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.dll

2,277,376

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.map

1,447,968

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.rel

597,805

12-Jul-2013

22:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

4,415,488

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,985,627

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,253,560

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.dll

712,704

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.map

313,568

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.rel

143,955

12-Jul-2013

22:27

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

8,572,928

12-Jul-2013

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,040,095

12-Jul-2013

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,209,958

12-Jul-2013

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,613,824

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

1,346,350

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

555,610

12-Jul-2013

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

12,836,864

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,886,674

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,472,350

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

2,240,512

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

1,447,968

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

597,486

12-Jul-2013

23:04

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

4,407,296

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,984,718

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,255,097

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

712,704

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

313,568

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

143,955

12-Jul-2013

23:00

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

10,792,960

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,037,375

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,037,435

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.dll

1,871,872

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.map

1,342,597

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.rel

1,843,413

12-Jul-2013

23:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

14,241,792

12-Jul-2013

23:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,865,923

12-Jul-2013

23:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,475,508

12-Jul-2013

23:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.dll

2,555,904

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.map

1,443,819

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.rel

3,087,310

12-Jul-2013

23:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

5,574,656

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,976,050

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,514,175

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.dll

778,240

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.map

310,474

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.rel

519,244

12-Jul-2013

23:33

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

10,780,672

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,037,010

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,006,521

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.dll

1,871,872

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.map

1,340,686

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.rel

1,841,528

13-Jul-2013

00:13

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

14,233,600

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,865,412

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,449,611

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.dll

2,555,904

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.map

1,441,908

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.rel

3,085,222

13-Jul-2013

00:09

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

5,566,464

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,975,032

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,488,336

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.dll

778,240

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.map

308,563

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.rel

517,272

13-Jul-2013

00:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

7,798,784

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,049,799

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,492,809

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.dll

1,323,008

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.map

1,346,188

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.rel

863,503

13-Jul-2013

00:45

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

11,284,480

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,884,884

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,280,891

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.dll

2,109,440

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.map

1,447,307

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.rel

1,256,627

13-Jul-2013

00:42

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

3,977,216

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,983,531

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,661,336

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.dll

499,712

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.map

312,330

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.rel

297,336

13-Jul-2013

00:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

6,799,360

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,166,881

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,810,374

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,208,320

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,352,725

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

593,542

13-Jul-2013

01:16

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

9,101,312

13-Jul-2013

01:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,866,529

13-Jul-2013

01:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,280,174

13-Jul-2013

01:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,638,400

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,442,478

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

848,626

13-Jul-2013

01:12

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

3,256,320

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,160,490

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,896,193

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

454,656

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

325,255

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

106,197

13-Jul-2013

01:09

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail


Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×