Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

StreszczenieDostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji programu Internet Explorer dla systemu Windows Embedded Compact 7. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących zabezpieczeń opisanych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • 2888505 MS13-088: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 12 listopada 2013

  • 2898785 MS13-097: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 10 grudnia 2013

  • 2909921 MS14-010: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 11 lutego 2014

  • 2925418 MS14-012: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 11 marca 2014

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Informacje dotyczące pobierania

Firma Microsoft udostępnia teraz comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded Compact 7 (kwiecień 2014). Aby pobrać tę comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded Compact 7, odwiedź następującą witrynę Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:

Aktualizacje systemu Windows Embedded Compact 7Rodzaje procesorów, dla których są przeznaczone poszczególne pliki, wskazano w nazwach tych plików w sekcji „Informacje o plikach”.

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy zainstalowano wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, skorzystaj z jednej z następujących metod:

  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Clean Solution (Wyczyść rozwiązanie), a następnie kliknij polecenie Build Solution (Kompiluj rozwiązanie).

  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Rebuild Solution (Kompiluj ponownie rozwiązanie).

Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File size

Date

Time

Path

Mshtml.exp

2,455

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Mshtml.exp

2,453

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Mshtml.exp

2,454

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Mshtml.exp

2,455

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Mshtml.exp

2,453

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Mshtml.exp

2,454

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Mshtml.exp

2,455

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Mshtml.exp

2,453

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Mshtml.exp

2,454

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Mshtml.exp

2,456

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Mshtml.exp

2,454

08-Apr-2014

19:05

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:05

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.exp

2,455

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.exp

2,459

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.exp

2,457

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.exp

2,458

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.exp

2,478

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.exp

2,476

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.exp

2,477

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.exp

2,478

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Checked

Mshtml.exp

2,476

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Debug

Mshtml.exp

2,477

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:05

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmled.exp

1,364

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmled.exp

1,364

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Iepeers.dll

241,664

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.map

257,238

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.rel

114,955

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

8,724,480

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,048,431

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,225,270

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.dll

1,646,592

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.map

1,346,947

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.rel

556,364

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.dll

389,120

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.map

305,218

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.rel

134,327

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

13,012,992

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,897,727

08-Apr-2014

17:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,489,286

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.dll

2,277,376

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.map

1,448,673

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.rel

598,269

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.dll

180,224

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.map

195,160

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.rel

80,329

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

4,444,160

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,988,697

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,263,768

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.dll

712,704

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.map

314,361

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.rel

144,535

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.dll

241,664

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.map

257,147

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.rel

114,926

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

8,704,000

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,050,218

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,215,236

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.dll

1,646,592

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.map

1,346,344

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.rel

555,929

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.dll

389,120

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.map

305,127

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.rel

134,298

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

12,988,416

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,899,317

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,478,759

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.dll

2,277,376

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.map

1,448,070

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.rel

597,834

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.dll

180,224

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.map

195,069

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.rel

80,300

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

4,423,680

08-Apr-2014

18:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,989,834

08-Apr-2014

18:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,255,329

08-Apr-2014

18:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.dll

712,704

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.map

313,758

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.rel

144,100

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.dll

241,664

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.map

257,147

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.rel

114,926

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

8,585,216

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,051,269

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,215,033

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,613,824

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

1,346,344

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

555,726

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.dll

385,024

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.map

305,127

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.rel

134,298

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

12,857,344

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,899,319

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,477,918

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

2,240,512

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

1,448,070

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

597,515

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.dll

180,224

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.map

195,069

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.rel

80,300

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

4,411,392

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,988,925

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,256,866

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

712,704

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

313,758

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

144,100

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.dll

303,104

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.map

252,925

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.rel

312,938

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

10,813,440

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,048,347

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,055,386

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.dll

1,875,968

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.map

1,342,591

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.rel

1,843,703

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.dll

438,272

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.map

299,044

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.rel

423,109

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

14,266,368

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,878,486

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,500,593

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.dll

2,560,000

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.map

1,443,921

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.rel

3,088,557

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.dll

229,376

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.map

195,250

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.rel

213,410

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

5,591,040

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,980,158

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,522,469

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.dll

778,240

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.map

310,664

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.rel

519,795

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.dll

303,104

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.map

252,602

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.rel

312,764

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

10,797,056

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,047,982

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,024,472

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.dll

1,875,968

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.map

1,340,680

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.rel

1,841,818

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.dll

438,272

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.map

298,721

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.rel

422,935

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

14,254,080

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,877,975

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,474,696

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.dll

2,555,904

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.map

1,442,010

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.rel

3,086,469

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.dll

229,376

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.map

194,927

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.rel

213,236

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

5,574,656

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,979,140

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,496,630

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.dll

778,240

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.map

308,753

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.rel

517,823

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.dll

212,992

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.map

258,072

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.rel

165,241

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

7,815,168

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,060,811

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,502,640

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.dll

1,327,104

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.map

1,346,182

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.rel

863,706

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.dll

319,488

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.map

305,241

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.rel

218,775

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

11,296,768

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,897,529

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,294,231

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.dll

2,109,440

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.map

1,447,409

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.rel

1,257,091

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.dll

163,840

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.map

195,778

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.rel

118,261

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

3,985,408

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,987,483

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,667,049

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.dll

499,712

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.map

312,520

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.rel

297,626

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.dll

184,320

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.map

262,571

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.rel

97,265

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

6,811,648

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,178,365

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,815,739

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,208,320

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,352,913

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

593,774

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.dll

270,336

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.map

298,789

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.rel

110,924

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,117,696

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,879,092

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,285,713

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,638,400

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,442,580

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

848,626

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.dll

143,360

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Iepeers.map

204,722

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Iepeers.rel

72,238

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,264,512

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,165,087

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,896,918

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

454,656

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

325,533

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

106,342

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\RetailWięcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×