Podsumowanie

Po zastosowaniu wbudowanego w ten sposób sterownika drukarki generic/Text Only do drukowania sterownik domyślnie przyjmuje 80 kolumn. Czasami konieczne jest użycie sterownika Generic/Text Only w celu wydrukowania 132 lub większej liczby kolumn.

Więcej informacji

Wykonując poniższe czynności, można sprawić, że sterownik drukarki generic/Text Only domyślnie będzie miał wartość 132 lub więcej kolumn:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie drukarki.

 2. W menu plik kliknij polecenie Właściwości serwera, a następnie kliknij kartę Formularze.

 3. Kliknij pozycję Utwórz nowy formularz i wprowadź Wide132 dla opisu formularza.

 4. Dostosuj wyniki w następujący sposób:

  • W obszarze Rozmiar papieru Ustaw szerokość 13.2 (lub szerszy, jeśli potrzebujesz więcej kolumn) oraz wysokość 11.68 w.

  • W obszarze Marginesy obszaru drukarki pozostaw marginesy zero.

 5. Kliknij przycisk Zapisz formularz, a następnie kliknij przycisk OK po zakończeniu.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę typową/tylko tekst, wybierz pozycję Ustawienia domyślne dokumentu, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 7. W obszarze Wyjście papieru kliknij pozycję rozmiar papieru, a następnie wybierz pozycję Wide132 z listy u dołu.

 8. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Ta procedura spowoduje zaoszczędzenie Wide132 jako wybranego rozmiaru papieru dla drukarki rodzajowej/tylko tekstowej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×