Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

Rozważmy następujący scenariusz w usłudze Microsoft Dynamics SL:

  • Konfigurujesz nową drukarkę i w preferencjach drukowania ustawiasz opcję Drukowanie dwustronne na Wyłączone.  Możesz ustawić tę drukarkę jako drukarkę domyślną Windows.

  • W programie Microsoft Dynamics SL otwierasz okno Konfiguracja drukarki.  Wyczyść pole wyboru Windows Drukarka domyślna, wybierz drukarkę i ustaw dla opcji Dupleks wartość Włączone.


W takim przypadku można zauważyć, że raport nie jest dupleksowany podczas drukowania.  Nadal używa opcji dupleksowania dostępnej w Windows Domyślna konfiguracja drukarki.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawek dla oprogramowania Microsoft Dynamics SL

Obsługiwana poprawka jest teraz dostępna od firmy Microsoft. Jednak ta poprawka ma na celu naprawienie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko do systemów, w których występuje ten konkretny problem. Ta poprawka może wymagać dodatkowych testów. Dlatego jeśli ten problem cię nie dotyczy poważnie, zalecamy poczekanie na kolejny dodatek Service Pack dla oprogramowania Microsoft Dynamics SL zawierający tę poprawkę określoną w sekcji "Stan" w tym artykule.

Aby rozwiązać ten problem, kliknij link "Wyświetl i poproś o pobranie poprawek" u góry tego artykułu, aby uzyskać poprawkę.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jest wymagane rozwiązywanie problemów, może być konieczne utworzenie osobnego żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do danej poprawki. Aby utworzyć oddzielne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Informacje dotyczące pliku

Angielska wersja tej poprawki zawiera atrybuty plików (lub nowsze atrybuty plików) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panel sterowania.


Aktualizacja zbiorcza 1 (CU1) programu Microsoft Dynamics SL 2015

Zmienione pliki

Data

Wersja pliku

9822000.exe

19-lis-2015

9.01.31119.00

Microsoft.Dynamics.SL.Reporting.dll

19-lis-2015

9.01.31119.00


Informacje o instalacji

Zainstaluj tę poprawkę, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi w pobieraniu poprawek.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać informacje o wymaganiach wstępnych dotyczących tej poprawki, zapoznaj się z instrukcjami instalacji zawartymi w pobieraniu poprawek.

Wymaganie ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie komputer po zainstalowaniu poprawki.

Informacje o usunięciu

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Ten problem został zgłoszony jako numer problemu 36558.  

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×