Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Kreator eksportu i Kreator importu ułatwiają przenoszenie danych projektu między programem Microsoft Project i innymi programami. Poniżej przedstawiono listę formatów, z których eksportujesz lub importujesz dane.

 • Microsoft Excel (jako skoroszyt lub raport w formie tabeli przestawnej )

 • tylko tekst (rozdzielany tabulatorami)

 • Wartości rozdzielane przecinkami (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Definiując lub edytjąc mapy eksportowania lub importowania tych kreatorów, możesz łatwo przenosić dane do i z zadanie, zasobu lub przydział odpowiednich pól.

Co chcesz zrobić?

Eksportowanie informacji o projekcie

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Wybierz pozycję Przeglądaj. (Nie dotyczy programu Project 2010).

 3. W polu Zapisz jako typ wybierz format pliku, do jakiego chcesz wyeksportować dane.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę eksportowanego pliku.

 5. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora eksportu, aby wyeksportować odpowiednie dane do odpowiednich pól pliku docelowego.

 7. Gdy kreator wyświetli monit o utworzenie nowej mapy lub użycie istniejącej, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Nowa mapa , aby utworzyć nową mapę eksportu od podstaw.

  • Wybierz pozycję Użyj istniejącej mapy , aby użyć mapy domyślnej lub mapy, która została wcześniej zdefiniowana i zapisana.

 8. Na stronie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora eksportu sprawdź lub edytuj założenia mapowania programu Project albo utwórz nową mapę:

  • Aby wyeksportować określone informacje o projekcie, wpisz lub wybierz odpowiednie pole w kolumnie Od , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby dodać wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów w projekcie do mapy eksportu, wybierz pozycję Dodaj wszystko.

  • Aby dodać do mapy eksportu wszystkie pola zadań lub zasobów określonej tabeli, wybierz pozycję Podstawa na tabeli. Wybierz tabelę, którego chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Aby usunąć wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów z mapy eksportu, wybierz pozycję Wyczyść wszystko.

  • Aby wstawić nowe pole nad innym polem, wybierz pole w kolumnie Od , a następnie wybierz pozycję Wstaw wiersz.

  • Aby wstawić nowe pole nad innym polem, wybierz pole w kolumnie Od , a następnie wybierz pozycję Wstaw wiersz.

  • Aby usunąć pole, zaznacz je w kolumnie Od , a następnie wybierz pozycję Usuń wiersz. Aby zmienić nazwę pola w pliku docelowym, zaznacz pole w kolumnie Do , a następnie wpisz nową nazwę.

 9. Aby wyeksportować tylko niektóre zadania lub zasoby, wybierz odpowiedni filtr w polu Eksportuj filtr .

 10. Jeśli chcesz zmienić kolejność pól w pliku docelowym, wybierz pole w kolumnie Do , a następnie użyj przycisków Przenieś , aby przenieść pole do odpowiedniego położenia.

 11. Na ostatniej stronie Kreatora eksportu wybierz pozycję Zakończ , aby wyeksportować dane.

Uwagi: 

 • Do formatu XML można wyeksportować tylko cały projekt. Program Project automatycznie mapuje dane bez Kreatora eksportu. Aby zminimalizować rozmiar pliku, pola zawierające wartości null nie są uwzględniane w eksportowanym pliku XML.

 • Na stronie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora eksportu w obszarze Podgląd możesz przejrzeć układ mapy eksportu.

 • Możesz zapisać nową lub edytowaną mapę eksportu, jeśli chcesz użyć jej ponownie. Na ostatniej stronie Kreatora eksportu wybierz pozycję Zapisz mapę, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa mapy . Nowa mapa zostanie dodana do listy wstępnie zdefiniowanych map.

 • Istniejącej mapy eksportu z innego projektu można użyć, jeśli mapa jest dostępna w pliku globalnym. Za pomocą Organizator można skopiować mapę eksportu z pliku projektu do plik globalny.

 • Po utworzeniu mapy eksportu w celu zapisania danych w formacie PLIKU CSV lub TXT i ustawieniu ogranicznika tekstu, ogranicznika, a nie rozszerzenia pliku, steruje typem pliku. Jeśli na przykład zapisujesz w pliku o nazwie Myproject.csv ale określono ogranicznik tabulatora na mapie, plik CSV będzie miał karty zamiast przecinków, mimo że rozszerzenie pliku wskazuje przecinki.

Importowanie informacji o projekcie

Informacje do programu Project można zaimportować przy użyciu dowolnych pole wartości wprowadzanych z format pliku innego produktu, na przykład programu Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, języka XML (Extensible Markup Language), wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) lub format tekstu rozdzielanego tabulatorami.

 1. Wybierz pozycję Plik > Otwórz > Przeglądaj.

  (W programie Project 2010 wybierz pozycję Plik > Otwórz).

 2. W polu Pliki typu wybierz typ pliku, z jakiego chcesz zaimportować dane.

 3. Przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz plik z listy plików.

 4. Wybierz pozycję Otwórz.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora importu, aby zaimportować odpowiednie dane do odpowiednich pól programu Project.

 6. Na stronie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora importu sprawdź lub edytuj założenia mapowania programu Project:

  • Aby zaimportować dane z pola w pliku źródłowym do innego pola programu Project, zaznacz pole w kolumnie Do , wybierz nowe pole, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby zmienić nazwę pola w pliku docelowym, zaznacz pole w kolumnie Do , a następnie wpisz nową nazwę.

  • Aby usunąć pole, zaznacz je w kolumnie Od , a następnie wybierz pozycję Usuń wiersz.

  • Aby wstawić nowe pole nad innym polem, wybierz pole w kolumnie Od , a następnie wybierz pozycję Wstaw wiersz.

  • Aby usunąć wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów z mapy importowania, wybierz pozycję Wyczyść wszystko.

  • Aby dodać wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów pliku docelowego do mapy importowania, wybierz pozycję Dodaj wszystko.

   Porada: Na stronie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora importu w obszarze Podgląd możesz wyświetlić podgląd układu mapy importu.

 7. Aby zmienić kolejność pól w pliku docelowym, wybierz pole w kolumnie Do , a następnie użyj przycisków Przenieś w celu przeniesienia pola do odpowiedniego położenia.

 8. Na ostatniej stronie Kreatora importu wybierz pozycję Zakończ , aby zaimportować dane.

  Porada: Możesz zapisać nową lub edytowaną mapę importowania, jeśli chcesz użyć jej ponownie. Na ostatniej stronie Kreatora importu wybierz pozycję Zapisz mapę, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa mapy . Nowa mapa zostanie dodana do listy wstępnie zdefiniowanych map.

Uwagi: 

 • Istniejącej mapy importu z innego projektu można użyć, jeśli mapa jest dostępna w pliku globalnym. Za pomocą Organizator można skopiować mapę importu z pliku projektu do plik globalny.

 • Po utworzeniu mapy importu w celu uwzględnienia danych z formatu pliku CSV lub formatu pliku TXT i ustawieniu ogranicznika, ogranicznika, a nie rozszerzenia pliku, steruje typem pliku. Jeśli na przykład importujesz plik o nazwie Myproject.csv ale określono ogranicznik tabulatora na mapie, plik CSV będzie miał karty zamiast przecinków, mimo że rozszerzenie pliku wskazuje przecinki.

 • Chociaż można wprowadzać wartości w niektórych polach obliczeniowych, program Project może obliczyć te wartości automatycznie lub po ich określeniu.

 • W programie Project można zaimportować tylko dane XML, które można sprawdzić pod względem schematu wymiany danych.

 • Jeśli używasz programu Microsoft Project Professional i chcesz zaimportować informacje z innego formatu pliku do projektu w przedsiębiorstwie, który wymaga wprowadzenia określonych informacji dotyczących zadań, nie będzie można zapisać projektu, dopóki nie wprowadzisz wszystkich wymaganych informacji.

 • Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Project Professional, pamiętaj, że w projekcie przedsiębiorstwa nie można aktualizować pól kosztów zasobów. Informacje o kosztach zasobów można zaimportować tylko w projektach nieuprawnianych lub w przypadku zasobów nieuprawniania w projekcie.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×