FIX: Niestandardowe rozszerzenia XML nie jest zapisany w pliku mapy w roztworze BizTalk Server

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Wdrożyć mapę w roztworze Microsoft BizTalk Server.

  • Niestandardowego rozszerzenia pliku XML można dodać do rozwiązania przez wybranie niestandardowego rozszerzenia pliku XML dla właściwości Niestandardowego rozszerzenia XML we właściwościach siatki mapy.

  • Zapisz poprawione mapy, a następnie zamknij i otwórz go ponownie.

W tym scenariuszu rozszerzenie nie jest zapisywany zgodnie z oczekiwaniami. Można oczekiwać, że mapa będzie zawierać następujących segmentów:

<CustomXSLT XsltPath="" ExtObjXmlPath="YouCustomExtentionXMLFile" />

Dodatkowo gdy będziesz kontynuować tworzenie, wdrażanie i konfigurowanie rozwiązania, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Aparat obsługi wiadomości nie powiodła się podczas wykonywania mapę przychodzących wiadomości pochodzących z źródłowy adres URL: "SourceURL"z wiadomości typu MessageType;. Szczegóły: "Nie można odnaleźć skryptu lub obiektu zewnętrznego, że prefiksu 'ScriptNS0'."

Rozwiązanie

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

BizTalk Server 2013 R2

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w aktualizacji zbiorczej 1 dla programu BizTalk Server R2 2013.

2013 serwera BizTalk

Poprawka umożliwiająca rozwiązanie tego problemu jest uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 3 dla programu BizTalk Server 2013.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków service pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server, KB 2555976: dodatek Service pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawek programu BizTalk Server, zobacz KB 2003907: informacji dotyczących poprawek systemu BizTalk i zbiorczej aktualizacji pomocy technicznej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×