Pomocy technicznej dla systemu Windows Vista Service Pack 1 (SP1) kończy się w dniu 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że korzystasz z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Więcej informacji można znaleźć w tej strony sieci web firmy Microsoft: .

Objawy

Możesz dodać aplikacji opartych na programie Microsoft Visual Basic 6.0 jako program trybu RemoteApp na serwerze terminali z systemem Windows Server 2008. Po uruchomieniu programu trybu RemoteApp na Windows XP, Windows Vista lub Windows Server 2008 na komputerze klienckim systemu windows są otwierane w określonej kolejności. Po zamknięciu okna, fokus nie jest przenoszony za pośrednictwem systemu windows w odpowiedniej kolejności. Na przykład masz aplikację, która powoduje otwarcie modalnego okna dialogowego na komputerze klienckim. Drugie okno dialogowe zostanie otwarte okno dialogowe pierwszego, a następnie drugie okno dialogowe otwiera okno dialogowe, trzeci. Po zamknięciu okna dialogowego trzeciego, można oczekiwać fokus przejść do drugiego okna dialogowego. Fokus może jednak przenieść do pierwszego okna dialogowego.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu problemu z obsługą porządek zdalnego aplikacji zintegrowanych lokalnie (KOLEJ) systemu Windows.

Uwaga Okno KOLEJOWEGO jest okno lokalnego klienta naśladujące okno Połączenia programów RemoteApp.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, komputer musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:

  • System Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

  • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista

  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2

  • Windows Server 2008

  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Data i czas może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows XP


Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) •zakres zostały wymienione w kolumnach "SP requirement".


• Dodatkowo do plików, które są wymienione w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (Kbnumer.cat) jest podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×