Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Termin „wypełnienie” dotyczy wnętrza obiektu WordArt lub znaku.

Uwagi: 

  • Zmiana opcji w oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do obiektu WordArt lub tekst, co ułatwia zobaczyć skutki zmian w obiektu WordArt lub tekst bez zamykania okna dialogowego. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie jest możliwe kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, możesz kliknąć pozycję Cofnij Obraz przycisku na pasku Narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, które chcesz usunąć.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • To okno dialogowe można przenieść, aby widzieć równocześnie obiekt WordArt i okno dialogowe.

Brak wypełnienia     Należy kliknąć tę opcję, aby obiekt WordArt był przezroczysty bądź pozbawiony koloru lub aby usunąć wypełnienie z obiektu WordArt.

Wypełnienie pełne     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do obiektu WordArt kolor i przezroczystość.

Wypełnienie gradientowe     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do obiektu WordArt wypełnienie gradient.

Wypełnienie obrazem lub teksturą     Należy kliknąć tę opcję, aby użyć obrazu jako wypełnienia obiektu WordArt lub aby dodać teksturę do obiektu WordArt.

Wypełnienie pełne

Kolor     Aby wybrać kolor kształtu, kliknij przycisk Kolor Obraz przycisku, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na karcie niestandardowe kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy Nie można zaktualizować, jeśli zmienisz później dokument motyw.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości obiektu WordArt, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Wypełnienie gradientowe

Wstępnie ustawione kolory     Aby wybrać wbudowanego wypełnienia gradientowego, kliknij wstępnie ustawione kolory Obraz przycisku, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Typ     Aby określić kierunek używany podczas rysowania wypełnienia gradientowego, należy wybrać opcję z listy. Opcja wybrana z listy Typ decyduje o dostępności opcji Kierunek.

Kierunek     Aby wybrać inną progresję kolorów i cieni, należy kliknąć przycisk Kierunek, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. Opcje dostępne po kliknięciu przycisku Kierunek zależą od typu gradientu wybranego z listy Typ.

Kąt     Aby określić kąt obrotu wypełnienia gradientowego w obiekcie WordArt, należy wprowadzić odpowiednią wartość w stopniach. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy z listy Typ została wybrana pozycja Liniowy.

Stopnie gradientu

Stopnie gradientu obejmują położenie, kolor i wartość przezroczystości. Wartość przezroczystości jest stosowana do stopnia gradientu, a nie do całego wypełnienia. Stopnie gradientu służą do tworzenia gradientów nieliniowych. Na przykład po utworzeniu gradientu zawierającego przejście od koloru czerwonego, przez zielony, do niebieskiego należy dodać trzy stopnie gradientu — po jednym dla każdego koloru. Aby zaś utworzyć gradient widoczny tylko w rogu obiektu WordArt, należy użyć stopni gradientu w celu utworzenia gradientu nieliniowego.

Lista stopni     Wypełnienie gradientowe składa się z kilku stopni gradientu, ale można zmieniać tylko po jednym stopniu. Po kliknięciu na tej liście stopnia gradientu, który ma być edytowany, opcje położenia, koloru i przezroczystości będą odpowiadać ustawieniom tego stopnia gradientu.

Dodaj     Aby dodać stopień gradientu, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie ustawić odpowiednio opcje Położenie stopnia, Kolor i Przezroczystość.

Usuwanie     Aby usunąć gradientu, kliknij przycisk Zatrzymaj numer na liście, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Położenie stopnia     Aby ustawić lokalizację zmiany koloru i przezroczystości w wypełnieniu gradientowym, należy przesunąć suwak Położenie stopnia lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka.

Kolor     Aby wybrać kolor gradientu, kliknij przycisk Kolor Obraz przycisku, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na karcie niestandardowe kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy Nie można zaktualizować, jeśli zmienisz później dokument motyw.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości obiektu WordArt w określonym położeniu stopnia, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Wypełnienie obrazem lub teksturą

Tekstura     Aby wybrać teksturę wbudowaną, należy kliknąć ten przycisk, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Wstaw z

Plik     Aby wstawić obraz z pliku, należy kliknąć ten przycisk, a następnie zlokalizować obraz, który ma zostać dodany. Należy kliknąć dwukrotnie obraz, aby go wstawić.

Schowek     Aby wkleić obraz ze Schowka lub innego programu, należy skopiować obraz, a następnie kliknąć ten przycisk.

Obiekt clipart     Aby wstawić obiekt clipart, należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisać słowo opisujące odpowiedni klip albo całą nazwę klipu bądź jej część. Jeśli w wyszukiwaniu mają zostać uwzględnione obiekty clipart dostępne w witrynie Office Online, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij zawartość z witryny Office Online, kliknąć przycisk Przejdź, a następnie kliknąć klip, aby go wstawić.

Rozmieść obraz sąsiadująco jako teksturę     Wypełnienie obrazem można rozciągnąć, tak aby obraz zajmował całe wybrane obiekty WordArt, lub rozmieścić (powtarzając w poziomie i w pionie) w celu wypełnienia obiektu WordArt. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby jako tekstury obiektu WordArt użyć wielu kopii jednego obrazu.

Opcje rozciągania

Przesunięcia

Wartość Przesunięcia pozwala określać, jakie skalowanie jest potrzebne, aby dopasować obraz do obiektu WordArt względem lewej strony, prawej strony, góry i dołu obiektu WordArt. Liczby dodatnie powodują przesuwanie krawędzi obrazu w kierunku środka obiektu WordArt, a liczby ujemne powodują przesuwanie krawędzi obrazu poza obiekt WordArt.

W lewo     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od lewej krawędzi obiektu WordArt, należy wpisać liczbę w tym polu.

W prawo     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od prawej krawędzi obiektu WordArt, należy wpisać liczbę w tym polu.

W górę     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od górnej krawędzi obiektu WordArt, należy wpisać liczbę w tym polu.

W dół     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od dolnej krawędzi obiektu WordArt, należy wpisać liczbę w tym polu.

Opcje rozmieszczania sąsiadująco

Poniższe opcje pozwalają określać współczynnik skalowania dla wypełnienia teksturą.

Oś X przesunięcia     Aby przesunąć całe wypełnienie rozmieszczonymi obrazami w lewo (liczby ujemne) lub w prawo (liczby dodatnie), należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś Y przesunięcia     Aby przesunąć całe wypełnienie rozmieszczonymi obrazami w górę (liczby ujemne) lub w dół (liczby dodatnie), należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś X skalowania     Aby określić wartość procentową skalowania oryginalnego obrazu w poziomie, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś Y skalowania     Aby określić wartość procentową skalowania oryginalnego obrazu w pionie, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Wyrównanie     Wyrównanie opisuje położenie kotwicy, od której zaczyna się rozmieszczanie obrazu. Aby określić położenie rozmieszczonego obrazu lub tekstury, należy wybrać opcję z listy.

Typ odbicia lustrzanego     Aby określić, czy na kolejnych fragmentach w poziomie lub w pionie ma być wyświetlane odbicie lustrzane lub przerzucony obraz innego fragmentu, należy wybrać opcję z listy.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości obrazu lub tekstury, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Obróć z kształtem     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obrócić zastosowany obraz lub teksturę zgodnie z obrotem obiektu WordArt.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×