Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Objawy

Po zastosowaniu poprawki 2292157 i 2764340 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 formularza Rozlicz zapisy nabywcy oraz w formularzu Rozlicz zapisy dostawcy wyświetlają niepoprawne wartości w polu Saldo i otrzymany rabat termin. Kwota pola.

Ten problem występuje w następujących produktach:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki 2292157 i 2764340 kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2292157 dla pola "Saldo" i "otrzymany rabat termin. Pole Kwota"w formularzu Rozlicz zapisy nabywcy oraz w formie Rozlicz zapisy dostawcy są wyświetlane niepoprawne wartości rozliczyć płatność na kilka otwartych dokumentów w systemie Microsoft Dynamics NAV

2764340 zapisy dostawcy nadal będą zaznaczane, mimo że rozliczone zapisy dostawcy uprzednio w formie "Rozlicz zapisy dostawcy" w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta systemu Microsoft Dynamics NAV są wylogowani systemu. Obejmuje to usług systemu Microsoft Dynamics NAV aplikacji serwera (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i 9015 identyfikator obiektu systemu

  obiekt.

Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmień kod w funkcji HandlChosenEntries w theApply formularz zapisów (232) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END ELSE IF (ABS(CurrentAmount) = ABS(AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible"))
  THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" + PossiblePmtDisc;
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" - PossiblePmtDisc;
  PossiblePmtDisc := 0;
  // End of the deleted lines.

  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  END ELSE IF (FromZeroGenJnl) THEN BEGIN
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  CurrentAmount := CurrentAmount +
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" - AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END ELSE IF (ABS(CurrentAmount) = ABS(AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible"))
  THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  // End of the added lines.

  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  END ELSE IF (FromZeroGenJnl) THEN BEGIN
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  CurrentAmount := CurrentAmount +
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" - AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  ...

  Istniejący kod 2

  ...END;
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END;
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following lines.
  PossiblePmtDisc := AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  IF (((CurrentAmount - PossiblePmtDisc + AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply") * CurrentAmount) <= 0) THEN BEGIN
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + PossiblePmtDisc;
  CurrentAmount := CurrentAmount - PossiblePmtDisc;
  PossiblePmtDisc := 0;
  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  END;
  // End of the deleted lines.

  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply";
  END;
  END ELSE BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedCustLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...END;
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END;
  END ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  IF (((CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply") * CurrentAmount) <= 0) THEN
  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  // End of the added lines.

  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply";
  END;
  END ELSE BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedCustLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  ...
 2. Zmień kod w funkcji HandlChosenEntries w formie Rozlicz zapisy dostawcy (233) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END ELSE IF (ABS(CurrentAmount) = ABS(AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible"))
  THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" + PossiblePmtdisc;
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" - PossiblePmtdisc;
  PossiblePmtdisc := 0;
  // End of the deleted lines.

  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  END ELSE IF FromZeroGenJnl THEN BEGIN
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  CurrentAmount := CurrentAmount +
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" - AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END ELSE IF (ABS(CurrentAmount) = ABS(AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible"))
  THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  // End of the added lines.

  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  END ELSE IF FromZeroGenJnl THEN BEGIN
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  CurrentAmount := CurrentAmount +
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" - AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  ...

  Istniejący kod 2

  ...END;
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END;
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following lines.
  PossiblePmtdisc := AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  IF (((CurrentAmount - PossiblePmtdisc + AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply") * CurrentAmount) >= 0) THEN BEGIN
  PmtDiscAmount := PmtDiscAmount + PossiblePmtdisc;
  CurrentAmount := CurrentAmount - PossiblePmtdisc;
  PossiblePmtdisc := 0;
  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  END;
  // End of the deleted lines.

  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply";
  END;
  END ELSE BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedVendLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...END;
  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" -
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible";
  END;
  END ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  IF (((CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply") * CurrentAmount) >= 0) THEN
  AppliedAmount := AppliedAmount + CorrectionAmount;
  // End of the added lines.

  CurrentAmount := CurrentAmount + AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply";
  END;
  END ELSE BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedVendLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  ...


Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×