Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera informacje na temat funkcji i właściwości, które tryb piaskownicy umożliwia i blokuje w Access. Należy pamiętać, że Access umożliwia uruchamianie kilku nowszych funkcji w trybie piaskownicy, takich jak MonthName i StrReverse, i teraz blokuje kilka dodatkowych funkcji, w tym Assistance, ExportNavigationPane i LoadCustomUI. Podczas pracy pamiętaj, że aby informacje zawarte w tym artykule były używane, musisz ufać bazie danych (włączyć jej zawartość) lub umieścić ją w zaufanej lokalizacji.

W tym artykule

Ustawianie trybu piaskownicy w celu uruchamiania niebezpiecznych wyrażeń

Po dodaniu wyrażenia do bazy danych program Access uruchamia to wyrażenie w środowisku operacyjnym zwanym trybem piaskownicy. Program Access domyślnie włącza tryb piaskownicy, a z kolei tryb piaskownicy zawsze wyłącza niebezpieczne wyrażenia, nawet jeśli baza danych jest zaufana.

Jeśli baza danych jest zaufana i chcesz uruchomić wyrażenie wyłączone przez tryb piaskownicy, możesz uruchomić to wyrażenie, zmieniając klucz rejestru wyłączający tryb piaskownicy. Pamiętaj, że aby wykonać czynności opisane w tej sekcji, musisz najpierw ufać bazie danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono proces, który należy wykonać przy podejmowaniu decyzji o uruchamianiu niebezpiecznych wyrażeń.

Proces decyzyjny dla trybu piaskownicy

Przestroga   Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Jeśli nie znasz rejestru lub nie chcesz samodzielnie zmieniać kluczy rejestru, skontaktuj się z osobą, która jest lub rozważ przekonwertowanie bazy danych z wcześniejszej wersji programu Access na format pliku Access. Ponadto, aby zmienić wartości rejestru, trzeba mieć uprawnienia administratora na danym komputerze.

Zmienianie klucza rejestru

Ważne: Wykonanie tych czynności umożliwi wszystkim użytkownikom tego komputera uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń we wszystkich wystąpieniach programu Access.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W systemie Microsoft Windows 7 lub Microsoft Windows 10    

  1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

  3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

   \Software\Microsoft\Office\16.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Uwaga: Uwaga: 14.0 oznacza, że program Access 2010, 15.0 oznacza program Access 2013, a wartość 16.0 oznacza, Access 2016 i nowsze wersje.

  4. W prawym okienku edytora rejestru w obszarze Nazwa kliknij dwukrotnie pozycję Tryb piaskownicy.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

  5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Zamknij Edytor rejestru.

 • W Windows Vista    

  1. Kliknij przycisk Start , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

  3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

   \Software\Microsoft\Office\16.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Uwaga: Uwaga: 4.0 oznacza, że program Access 2010, 15.0 oznacza program Access 2013, a wartość 16.0 oznacza, Access 2016 i nowsze wersje.

  4. W prawym okienku edytora rejestru w obszarze Nazwa kliknij dwukrotnie pozycję Tryb piaskownicy.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

  5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Zamknij Edytor rejestru.

Ważne    Pamiętaj, że jeśli baza danych nie zostanie najpierw ustawiona jako zaufana, program Access wyłączy wszystkie niebezpieczne wyrażenia niezależnie od zmian wprowadzonych w tym ustawieniu rejestru.

Możesz ustawić wartość rejestru na następujące wartości, przy czym 0 (zero) jest najbardziej dopuszczalne, a 3 jest najmniej dopuszczalne.

Ustawienie

Opis

0

Tryb piaskownicy jest zawsze wyłączony.

1

Tryb piaskownicy jest używany w programie Access, ale nie w programach innych niż Access.

2

Tryb piaskownicy jest używany w programach innych niż Access, ale nie w programie Access.

3

Tryb piaskownicy jest używany przez cały czas. Jest to wartość domyślna ustawiona podczas instalowania Access.

Początek strony

Funkcje, których można używać w trybie piaskownicy

W poniższej tabeli wymieniono funkcje, których można używać w zapytaniach aparatu bazy danych programu Access po włączeniu trybu piaskownicy. Funkcje, które nie są wyświetlane na liście, nie są dostępne w trybie piaskownicy.

Abs

Tablica

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Wybierz opcję

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

CVDate

CVErr

Data

Data$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Dzień

DDB

Błąd

Błąd$

Exp

Fix

Formatowanie

Format$

FormatCurrency

Formatdatetime

Formatnumber

FormatPercent

FV

Hex

Hex$

Godzina

IIf

ImEStatus

Instr

InStrb

Int

Ipmt

IRR

IsDate

Isempty

Iserror

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Do lewej

Lewy$

Lewyb

Leftb$

Len

Lenb

Log

LTrim

LTrim$

Mid

Mid$

Midb

Midb$

Minuta

MIRR

Miesiąc

Monthname

Now

Liczba_rat

Npm

Paź

Paź$

Partycji

Rata

PPmt

PV

Funkcja QBColor

Stopa

Zamień

RGB

Do prawej

Prawy$

PrawyB

Rightb$

Rnd

Okrągłe

RTrim

RTrim$

Sekunda

Sgn

Sgr

Sin

SLN

Kosmos

Spacja$

Str

Str$

StrComp

StrConv

Ciąg

Ciąg$

StrReverse

Przełącznik

SYD

Tan

Czas

Czas$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Przycinanie

Przytnij$

Typename

UCase

UCase$

Val

Vartype

Weekday

Rok

Początek strony

Funkcje powodujące błędy w trybie piaskownicy

Poniższe funkcje Visual Basic for Applications (VBA) spowodują błąd, gdy funkcje są wywoływane z wyrażenia w zapytaniu aparatu bazy danych programu Access lub wywoływane z poziomu właściwości programu Access.

Appactivate

Sygnał

Kalendarz

Callbyname

Chdir

Chdrive

Polecenie

Command$

CreateObject

Curdir

CurDir$

DeleteSetting

Doevents

Environ

Environ$

EOF

Err

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

Getallsettings

Getattr

GetObject

Getsetting

Wprowadzanie danych

Wprowadź$

Inputb

InputB$

Zabić

Obciążenia

Loc

LOF

Losowo

Resetowanie

Zapisywanie

Szukaj

Sendkeys

SetAttr

Powłoki

Spc

Tab

Zwolnij

Pakietowi

Szerokość

Początek strony

Funkcje zablokowane przez tryb piaskownicy

Tryb piaskownicy blokuje następujące funkcje programu Access, gdy funkcje są wywoływane z wyrażenia w zapytaniu lub z właściwości programu Access. 

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Aplikacja

Assistant

Pomoc

Autokorekta

AutomationSecurity

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

ComaddIns

Commandbars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm (Utwórzformularz)

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

Tworzenieraportu

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

Docmd

Echo

ExportCustomFixedFormat*

ExportNavigationPane

Exportxml

FeatureInstall

Filedialog

Wyszukiwanie plików

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane

ImportXML

InsertText

Ustawienia językowe

LoadCustomUI*

LoadFromText

LoadPicture

Moduły

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Nadrzędny

KodProduktu

Quit

Źródła informacji

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Uruchamianie

UruchomPoleceniu

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Początek strony

Właściwości zablokowane przez tryb piaskownicy

Oprócz funkcji wymienionych w poprzedniej sekcji tryb piaskownicy blokuje również wiele właściwości obiektu. W poniższej tabeli wymieniono obiekty oraz zablokowane właściwości lub właściwości poszczególnych obiektów.

Obiekt

Właściwość blocked lub właściwości

BoundObjectFrame

Obiekt

Combobox

Recordset

Kontrolka

Obiekt

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, Connection, OpenConnection

CustomControl

Obiekt

Forma

Dynaset (Dynamiczny)

Hiperlink

Zrzut ekranu: wybrane polecenie Dodaj do ulubionych

Listbox

Recordset

ObiektFrame

Obiekt

Report

Recordset

SmartTagAction

Wykonywanie

Ekran

ActiveDataAccessPage

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×