Wydanie z października główne wsparcie pakiet wdrażania tabel

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4041671-x86.msu
Windows6.0-KB4041944-x86.msu
Windows6.0-KB4041995-x86.msu
Windows6.0-KB4042007-x86.msu
Windows6.0-KB4042067-x86.msu
Windows6.0-KB4042120-x86.msu
Windows6.0-KB4042121-x86.msu
Windows6.0-KB4042122-x86.msu
Windows6.0-KB4042123-x86.msu
Windows6.0-KB4042723-x86.msu

 

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB4041671-x64.msu
Windows6.0-KB4041944-x64.msu
Windows6.0-KB4041995-x64.msu
Windows6.0-KB4042007-x64.msu
Windows6.0-KB4042067-x64.msu
Windows6.0-KB4042120-x64.msu
Windows6.0-KB4042121-x64.msu
Windows6.0-KB4042122-x64.msu
Windows6.0-KB4042123-x64.msu
Windows6.0-KB4042723-x64.msu

 

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4041671-ia64.msu
Windows6.0-KB4041944-ia64.msu
Windows6.0-KB4041995-ia64.msu
Windows6.0-KB4042007-ia64.msu
Windows6.0-KB4042067-ia64.msu
Windows6.0-KB4042120-ia64.msu
Windows6.0-KB4042121-ia64.msu
Windows6.0-KB4042122-ia64.msu
Windows6.0-KB4042123-ia64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update", kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4041671
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4041944
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4041995
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4042007
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4042067
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4042120
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4042121
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4042122
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4042123
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4042723

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie dodaje klucz rejestru, aby sprawdzić poprawność jej instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Internet Explorer

Program Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 zainstalowany w systemie Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Dla programu Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji Service Pack 2 systemu Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4040685-x86.msu

 

Dla programu Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych x64-bitowych systemów Service Pack 2 systemu Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4040685-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4040685-x86.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla systemów 32-bitowej z dodatkiem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4040685-x86.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla systemów opartych na x64 Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4040685-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na x64 z dodatkiem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4040685-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB4040685-x86.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 x64:
Windows8.1-KB4040685-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4040685-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update", kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4040685

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie dodaje klucz rejestru, aby sprawdzić poprawność jej instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Microsoft Office

 

Microsoft Office 2007 (wszystkie wersje) i inne oprogramowanie

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office Compatibility Pack z dodatkiem Service Pack 3
wordconv2007-kb3213647-fullfile-x86-glb.exe

 

Dla programu Microsoft Word 2007 z dodatkiem Service Pack 3:
word2007-kb3213648-fullfile-x86-glb.exe

 

W programie Microsoft Word Viewer:
11.0.6779.5000_wordview-KB4011236-exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3213647
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3213648
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011236

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Pakiet Microsoft Office 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe):
ose2010-kb2553338-fullfile-x86-glb.exe
osetup2010-kb2837599-fullfile-x86-glb.exe

 

Dla Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe):
ose2010-kb2553338-fullfile-x64-glb.exe
osetup2010-kb2837599-fullfile-x64-glb.exe

 

Dla programu Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)
outlookloc2010-kb4011196-fullfile-x86-glb.exe

 

Dla programu Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe):
outlookloc2010-kb4011196-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2553338
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2837599
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011196

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (wersje 32-bitowe):
ose2013-kb3172524-fullfile-x86-glb.exe
osetup2013-kb3172531-fullfile-x86-glb.exe

 

Dla Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (wersje 64-bitowe):
ose2013-kb3172524-fullfile-x64-glb.exe
osetup2013-kb3172531-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2013 (wersje 32-bitowe):
outlook2013-kb4011178-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2013 (wersje 64-bitowe):
outlook2013-kb4011178-fullfile-x64-glb.exe

 

Program Microsoft Word 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)
word2013-kb4011232-fullfile-x86-glb.exe

 

Program Microsoft Word 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe)
word2013-kb4011232-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe):
word2010-kb3213630-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3213627-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe):
word2010-kb3213630-fullfile-x64-glb.exe
kb24286772010-kb3213627-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3172524
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3172531
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3213627
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3213630
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011178
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011232

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 (wszystkie wersje)

Wdrażania

4011232 aktualizacja dla programu Microsoft Word 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem Witryny Windows Update.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij Windows Update. W obszarze "Zobacz też" kliknij zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011232

 

Microsoft Office 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa):
osetup2016-kb2920723-fullfile-x86-glb.exe
ose2016-kb4011185-fullfile-x86-glb.exe

 

Dla Microsoft Office 2016 (wydanie 64-bitowe):
osetup2016-kb2920723-fullfile-x64-glb.exe
ose2016-kb4011185-fullfile-x64-glb.exe

 

Dla programu Microsoft Outlook 2016 (wersja 32-bitowa):
outlook2016-kb4011162-fullfile-x86-glb.exe
outlook2016-kb4011162-fullfile-x86-glb.exe

 

Dla programu Microsoft Outlook 2016 (wydanie 64-bitowe):
outlook2016-kb4011162-fullfile-x64-glb.exe
outlook2016-kb4011162-fullfile-x64-glb.exe

 

Program Microsoft Word 2016 (wersja 32-bitowa):
word2016-kb4011222-fullfile-x86-glb.exe

 

Program Microsoft Word 2016 (wydanie 64-bitowe):
word2016-kb4011222-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2920723
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011162
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011185
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011222

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla usług Word Automation Services w programie Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2
wdsrv2010-kb3213623-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint, należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji. Należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, jest wyświetlany komunikat doradzający konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dlaczego może być wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3213623

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1:
coreserverloc2013-kb4011170-fullfile-x64-glb.exe

 

Dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2013 z dodatkiem Service Pack 1
sts2013-kb4011180-fullfile-x64-glb.exe

 

Dla usług Word Automation Services, Microsoft Sharepoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1
wdsrvloc2013-kb4011068-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011068
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011170
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011180

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Program Microsoft SharePoint Server 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016:
sts2016-kb4011217-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint, należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji.

Należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, jest wyświetlany komunikat doradzający konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dlaczego może być wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011217

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office Web Apps Server 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla pakietu Microsoft Office Web Apps 2010 z dodatkiem Service Pack 2:
wac2010-kb4011194-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011194

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office Web Apps Server 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje programu Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb4011231-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011231

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Serwera w trybie Online pakietu Office

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Office serwera w trybie Online:
16.0.7766.8608_wacserver-security-exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3213659

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Communications firmy Microsoft i oprogramowania

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Lync 2013 (wersja 32-bitowa):
lync2013-kb4011179-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Lync 2013 (wersja 64-bitowa):
lync2013-kb4011179-fullfile-x64-glb.exe

 

Programu Skype na Business 2016 (wersja 32-bitowa)
lync2016-kb4011159-fullfile-x86-glb.exe

 

Programu Skype na Business 2016 (wersja 64-bitowa)
lync2016-kb4011159-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011159
Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4011179

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Adobe Flash

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB4049179-x86.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w Windows 8.1 dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player został zainstalowany w systemie Windows RT 8.1:
Windows8.1-KB4049179-arm.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player został zainstalowany w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player został zainstalowany w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player został zainstalowany w systemie Windows 10 dla systemów 32-bitowych:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player został zainstalowany w systemie Windows 10 dla systemów opartych na x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w systemie Windows 10 wersji 1511 dla systemów 32-bitowych:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w systemie Windows 10 wersji 1511 dla systemów opartych na x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w 1607 w wersji 10 systemu Windows dla systemów 32-bitowych:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w 1607 w wersji 10 systemu Windows dla systemów opartych na x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w 1703 wersji 10 systemu Windows dla systemów 32-bitowych:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w 1703 wersji 10 systemu Windows dla systemów opartych na x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w 1709 wersji 10 systemu Windows dla systemów 32-bitowych:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w 1709 wersji 10 systemu Windows dla systemów opartych na x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

Dla programu Adobe Flash Player zainstalowany w systemie Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4038806

Weryfikacja klucza rejestru

Ta aktualizacja nie dodaje klucz rejestru, aby sprawdzić poprawność jej instalacji. WMI służy do wykrywania tej aktualizacji.

 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×