Wydanie z lipca — tabele wdrożenia głównego pakietu obsługi

Tabele wdrażania systemu Microsoft Windows

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4022746-x86. msu Windows 6.0-KB4022748-x86. msu Windows 6.0-KB4022914-x86. msu Windows 6.0-KB4025240-x86. msu Windows 6.0-KB4025397-x86. msu Windows 6.0-KB4025398-x86. msu Windows 6.0-KB4025409-x86. msu Windows 6.0-KB4025497-x86. msu Windows 6.0-KB4025674-x86. msu Windows 6.0-KB4025872-x86. msu Windows 6.0-KB4025877-x86. msu Windows 6.0-KB4026059-x86. msu Windows 6.0-KB4026061-x86. msu Windows 6.0-KB4032955-x86. msu

 

Wszystkie obsługiwane wersje x64 systemu Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4022746-x64. msu Windows 6.0-KB4022748-x64. msu Windows 6.0-KB4022914-x64. msu Windows 6.0-KB4025240-x64. msu Windows 6.0-KB4025397-x64. msu Windows 6.0-KB4025398-x64. msu Windows 6.0-KB4025409-x64. msu Windows 6.0-KB4025497-x64. msu Windows 6.0-KB4025674-x64. msu Windows 6.0-KB4025872-x64. msu Windows 6.0-KB4025877-x64. msu Windows 6.0-KB4026059-x64. msu Windows 6.0-KB4026061-x64. msu Windows 6.0-KB4032955-x64. msu

 

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium: Windows 6.0-kb4022746-ia64. msu Windows 6.0-KB4022748-ia64. msu Windows 6.0-KB4022914-ia64. msu Windows 6.0-KB4025240-ia64. msu Windows 6.0-KB4025397-ia64. msu Windows 6.0-KB4025398-ia64. msu Windows 6.0-KB4025409-ia64. msu Windows 6.0-KB4025497-ia64. msu Windows 6.0-KB4025674-ia64. msu Windows 6.0-KB4025877-ia64. msu Windows 6.0-KB4026059-ia64. msu Windows 6.0-KB4026061-ia64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Program WUSA. exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4022746 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4025409 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4032955 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4026059 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 zainstalowane w systemie Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008: IE9-Windows 6.0-kb4025252-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4025331-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla 32-bitowy system Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4025341-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8,1: Windows 8.1-kb4025336-x86. msu

 

Program Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4025336-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla komputerów z procesorem x64 z dodatkiem Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4025341-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z systemem x64 z dodatkiem Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4025341-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 8,1: Windows 8.1-kb4025336-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Program WUSA. exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4025252 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Tabele wdrażania pakietu Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (wszystkie wersje) i inne oprogramowanie

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3: proof2007-kb2880514-fullfile-x86 mso2007-kb3213640-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2007 z dodatkiem Service Pack 3: excel2007-kb3191894-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel Viewer 2007 z dodatkiem Service Pack 3: xlview2007-kb3191833-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet zgodności Microsoft Office z dodatkiem Service Pack 3 xlconv2007-kb3191897-fullfile-x86-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 2880514 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191833 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191894 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191897 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213640 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Business — serwery produktywne 2010 z dodatkiem Service Pack 2: svrproofloc2010-kb3203459-fullfile-x64-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): proofloc2010-kb3203468-fullfile-x86-glb. exe mso2010-kb3213624-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): proofloc2010-kb3203468-fullfile-x64-glb. exe mso2010-kb3213624-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe): Excel2010-kb3191907-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe): Excel2010-kb3191907-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3191907 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203459 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203468 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213624 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe): mso2013-kb3213555-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe): mso2013-kb3213555-fullfile-x64-glb. exe

Microsoft Excel 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe): Excel2013-kb3213537-fullfile-x86-glb. exe

Microsoft Excel 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe): Excel2013-kb3213537-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3213537 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213555 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 RT (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Wdrożenia

Aktualizacja 3213537 dotyczy programu microsoft Excel 2013 z dodatkiem Service Pack 1 i aktualizacji 3213555 dotyczy składników współużytkowanych pakietu Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1. Te aktualizacje są dostępne za pośrednictwem usługi Windows Update.

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, kliknij pozycję Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz teżkliknij pozycję zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3213537 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

 

Microsoft Office 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa): msodll302016-kb3213545-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2016 (wersja 64-bitowa): msodll302016-kb3213545-fullfile-x64-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Excel 2016 (32-bit Edition): excel2016-kb3203477-fullfile-x86-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Excel 2016 (64-bit Edition): excel2016-kb3203477-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3203477 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213545 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Usługi programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 xlsrv2010-kb3191902-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji , zobacz Dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera .

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3191902 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1: xlsrvloc2013-kb3213559-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3213559 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016: sts2016-kb3213544-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji , zobacz Dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera .

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3213544 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Office Web Apps 2010 z dodatkiem Service Pack 2: wacproofloc2010-kb3203469-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3203469 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Serwer usługi Office Online

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje programu Office Online Server: 3213657 — serwer usługi Office Online

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3213657 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Pakiet Office dla komputerów Mac 2011

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.7.6 pakietu Office dla komputerów Mac 2011 na komputerze należy odinstalować dowolną wersję pakietu Office dla komputerów Mac 2011 wcześniejszą niż pakiet Office dla komputerów Mac 2011 14.0.5. Ponadto należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany system Mac OS X 10,5 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania wstępne dotyczące wersji systemu operacyjnego, kliknij pozycję Informacje o tym komputerze Mac w menu Apple .

Aby ustalić, która wersja pakietu Office dla komputerów Mac 2011 jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Przejdź kliknij pozycję aplikacje.

 2. Uruchom pakiet Office dla komputerów Mac 2011.

 3. W menu pakietu Office kliknij pozycję Office — informacje.

W oknie dialogowym Informacje o pakiecie Office jest wyświetlany numer wersji pakietu Office dla komputerów Mac 2011.

Instalowanie aktualizacji

Pobierz i zainstaluj aktualizację pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 14.7.6 z Centrum pobierania Microsoft.

 1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, w tym wszystkie aplikacje pakietu Office, program Microsoft Messenger i powiadomienia o pakiecie Office, ponieważ mogą one zakłócać instalację.

 2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.

 3. Kliknij pozycję Pobierzlub kliknij łącze odpowiedniej wersji językowej.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać plik na dysku twardym. Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari, pobrany plik zostanie zapisany na biurku, chyba że w oknie dialogowym Preferencje przeglądarki Safari nie podano innej lokalizacji. Aby sprawdzić preferencje, w menu Safari kliknij pozycję Preferencje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

 5. Kliknij dwukrotnie plik pobrany w kroku 5, aby umieścić na komputerze wolumin Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update, a następnie kliknij dwukrotnie wolumin, aby go otworzyć. Ten krok mógł zostać wykonany.

 6. W oknie woluminu Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update kliknij dwukrotnie aplikację Office dla komputerów Mac 2011 Update, aby rozpocząć proces aktualizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 7. Jeśli instalacja została ukończona pomyślnie, możesz usunąć instalatora aktualizacji z dysku twardego. Aby usunąć instalatora aktualizacji, najpierw przeciągnij wolumin Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update do kosza, a następnie przeciągnij pobrany plik do kosza.

Uwaga Ta aktualizacja jest również dostępna za pośrednictwem programu Microsoft AutoUpdate, aplikacji, która może automatycznie aktualizować oprogramowanie firmy Microsoft. Aby użyć programu AutoUpdate, otwórz pakiet Microsoft Office, a następnie w menu Pomoc kliknij polecenie Sprawdź aktualizacje.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zainstalowana w systemie, którego dotyczy problem, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Przejdź kliknij pozycję aplikacje.

 2. Uruchom pakiet Office dla komputerów Mac 2011.

 3. W menu pakietu Office kliknij pozycję Office — informacje.

W oknie dialogowym Informacje o pakiecie Office jest wyświetlany numer wersji pakietu Office dla komputerów Mac 2011. Jeśli Najnowsza zainstalowana wersja aktualizacji to 2011 14.7.6, aktualizacja została zainstalowana pomyślnie.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu aktualizacji 14.7.6 pakietu Office dla komputerów Mac 2011 zalecamy ponowne uruchomienie komputera przed zalogowaniem się do pakietu Office dla komputerów Mac 2011.

Usuwanie aktualizacji

Aby odinstalować aktualizację, przeciągnij plik pakietu Office dla komputerów Mac 2011, który został pobrany do kosza.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytania techniczne lub problemy z pobieraniem lub używaniem tej aktualizacji, zobacz Pomoc techniczną firmy Microsoft dla komputerów Mac , aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach pomocy technicznej.

 

Windows 10 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Program Microsoft .NET Framework 4,6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10 dla systemów 32-bitowych: Windows 10.0-kb4025338-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10 dla komputerów z procesorami x64: Windows 10.0-kb4025338-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.6.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 10 w wersji 1511: Windows 10.0-kb4025344-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.1 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1511: Windows 10.0-kb4025344-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 10 w wersji 1607: Windows 10.0-kb4025339-x86. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1607: Windows 10.0-kb4025339-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4025339-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2016 (instalacja Server Core): Windows 10.0-kb4025339-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4,7 we wszystkich obsługiwanych wersjach 32-bitowych systemu Windows 10 w wersji 1703: Windows 10.0-kb4025342-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4,7 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1703: Windows 10.0-kb4025342-x64. msu

Przełączniki instalacji

Program Microsoft .NET Framework można znaleźć w artykule 2844699 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą programu WUSA, użyj przełącznika Instalatora /Uninstall lub kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję system i zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4025338 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4025344 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4025339 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4025342 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Te aktualizacje nie dodają klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Microsoft Exchange Server

Program Microsoft Exchange Server 2010

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 3: Exchange2010-KB4018588-x64-en. msp

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia systemu. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia systemu.

Plik dziennika aktualizacji

KB4018588.log

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4018588 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Obsługiwane wersje programu Microsoft Exchange Server 2010: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2010 \ KB4018588

 

Program Microsoft Exchange Server 2013

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Exchange Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft Exchange Server 2013 Skumulowana aktualizacja 16: Exchange2013-KB4018588-x64-en. msp

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia systemu. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia systemu.

Plik dziennika aktualizacji

KB4018588.log

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4018588 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Obsługiwane wersje programu Microsoft Exchange Server 2013: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2013 \ KB4018588

 

Program Microsoft Exchange Server 2016

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja zbiorcza 5 dla programu Microsoft Exchange Server 2016: Exchange2016-KB4018588-x64-en. msp

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia systemu. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia systemu.

Plik dziennika aktualizacji

KB4018588.log

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4018588 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Obsługiwane wersje programu Microsoft Exchange Server 2016: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2016 \ KB4018588

 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×