Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 12 września 2017 r.

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz

Główne wydanie pakietu pomocy technicznej w tabelach dotyczących wydania z września

Tabele wdrażania systemu Microsoft Windows

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4032201-x86. msu Windows 6.0-KB4034786-x86. msu Windows 6.0-KB4038874-x86. msu Windows 6.0-KB4039038-x86. msu Windows 6.0-KB4039266-x86. msu Windows 6.0-KB4039384-x86. msu  

 

Wszystkie obsługiwane wersje x64 systemu Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4032201-x64. msu Windows 6.0-KB4034786-x64. msu Windows 6.0-KB4038874-x64. msu Windows 6.0-KB4039038-x64. msu Windows 6.0-KB4039266-x64. msu Windows 6.0-KB4039325-x64. msu Windows 6.0-KB4039384-x64. msu  

 

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium: Windows 6.0-kb4032201-ia64. msu Windows 6.0-KB4034786-ia64. msu Windows 6.0-KB4038874-ia64. msu Windows 6.0-KB4039038-ia64. msu Windows 6.0-KB4039266-ia64. msu Windows 6.0-KB4039384-ia64. msu  

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Program WUSA. exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez program WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4032201 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4034786 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4038874 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4039038 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4039266 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4039325 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4039384 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 zainstalowane w systemie Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008: IE9-Windows 6.0-kb4036586-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4036586-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla 32-bitowy system Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4036586-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8,1: Windows 8.1-kb4036586-x86. msu

 

Program Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4036586-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla komputerów z procesorem x64 z dodatkiem Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4036586-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z systemem x64 z dodatkiem Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4036586-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 8,1: Windows 8.1-kb4036586-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Program WUSA. exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez program WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4036586 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Tabele wdrażania pakietu Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (wszystkie wersje) i inne oprogramowanie

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3: convloc2007-kb3213646-fullfile-x86-glb. exe mso2007-kb4011063-fullfile-x86-glb. exeogl2007-kb3213641-fullfile-x86-glb. exe usp102007-kb3213649-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2007 z dodatkiem Service Pack 3: excel2007-kb4011062-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2007 z dodatkiem Service Pack 3: outlookloc2007-kb4011086-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2007 z dodatkiem Service Pack 3 powerpoint2007-kb3213642-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Publisher 2007 z dodatkiem Service Pack 3 publisher2007-kb3114428-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet zgodności Microsoft Office z dodatkiem Service Pack 3 pptconv2007-kb3213644-fullfile-x86-glb. exe xlconv2007-kb4011064-fullfile-x86-glb. exe

 

Program Microsoft Excel Viewer: xlview2007-kb4011065-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word Viewer: office2003-kb4011125-fullfile-enu. exe office2003-kb4011134-fullfile-enu. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3213646 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011063 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213641 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213649 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011062 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011086 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213642 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3114428 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213644 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011064 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011065 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011125 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011134 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): convloc2010-kb3213626-fullfile-x86-glb. exe mso2010-kb4011055-fullfile-x86-glb. exeogl2010-kb3213638-fullfile-x86-glb. exe usp102010-kb3213631-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): convloc2010-kb3213626-fullfile-x64-glb. exe mso2010-kb4011055-fullfile-x64-glb. exe ogl2010-kb3213638-fullfile-x64-glb. exe usp102010-kb3213631-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): Excel2010-kb4011061-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): Excel2010-kb4011061-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): outlookloc2010-kb4011089-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): outlookloc2010-kb4011089-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) PowerPoint2010-kb3128027-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): PowerPoint2010-kb3128027-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint Viewer 2010 (wersja 32-bitowa) pptview2010-kb3128030-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Publisher 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): publisher2010-kb3141537-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Publisher 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): publisher2010-kb3141537-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3213626 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011055 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213638 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213631 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011061 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011089 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3128027 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3128030 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3141537 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe): conv2013-kb3213564-fullfile-x86-glb. exe mso2013-kb4011103-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe): conv2013-kb3213564-fullfile-x64-glb. exe mso2013-kb4011103-fullfile-x64-glb. exe

Microsoft Excel 2013 (wersje 32-bitowe): Excel2013-kb4011108-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2013 (wersje 64-bitowe): Excel2013-kb4011108-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2013 (wersje 32-bitowe): outlook2013-kb4011090-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2013 (wersje 64-bitowe): outlook2013-kb4011090-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe) powerpoint2013-kb4011069-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe) powerpoint2013-kb4011069-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3213564 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011103 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011108 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011090 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011069 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 RT (wszystkie wersje)

Wdrożenia

Aktualizacja 3213564 dla pakietu Microsoft Office 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Aktualizacja 4011103 dla pakietu Microsoft Office 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Aktualizacja 4011108 dla programu Microsoft Excel 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Aktualizacja 4011090 dla programu Microsoft Outlook 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update Aktualizacja 4011069 dla programu Microsoft PowerPoint 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update.

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, kliknij pozycję Windows Update, a następnie w obszarze "Zobacz też" kliknij pozycję zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3213564 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011103 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011108 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011090 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011069 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

 

Microsoft Office 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa): conv2016-kb3213551-fullfile-x86-glb. exe oart2016-kb3203474-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2016 (wersja 64-bitowa): conv2016-kb3213551-fullfile-x64-glb. exe oart2016-kb3203474-fullfile-x64-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Excel 2016 (32-bit Edition): excel2016-kb4011050-fullfile-x86-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Excel 2016 (64-bit Edition): excel2016-kb4011050-fullfile-x64-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Outlook 2016 (32-bit Edition): outlook2016-kb4011091-fullfile-x86-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Outlook 2016 (64-bit Edition): outlook2016-kb4011091-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2016 (wersja 32-bitowa): powerpoint2016-kb4011041-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2016 (wersja 64-bitowa): powerpoint2016-kb4011041-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3213551 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203474 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011050 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011091 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011041 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2007 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Usługi programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3 (32-bit Edition): xlsrvapp2007-kb3191831-fullfile-x86-glb. exe

 

Usługi programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3 (64-bit Edition): xlsrvapp2007-kb3191831-fullfile-x64-glb. exe

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3191831 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

Microsoft SharePoint Server 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku usług programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 xlsrv2010-kb4011056-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 4011056 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1: coreserverloc2013-kb4011113-fullfile-x64-glb. exe pptserverloc2013-kb3213560-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft SharePoint Foundation 2013 z dodatkiem Service Pack 1 sts2013-kb4011117-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 4011113 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213560 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011117 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016: sts2016-kb4011127-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 4011127 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Office Web Apps 2010 z dodatkiem Service Pack 2: wac2010-kb3213632-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3213632 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Microsoft Office Web Apps Server 2013 z dodatkiem Service Pack 2: wacserver2013-kb3213562-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3213562 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Serwer usługi Office Online

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje programu Office Online Server: wacserver2016-kb3213658-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3213658 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Platformy i oprogramowanie Microsoft Communications

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Lync 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (32-bitowa): lync2013-kb4011107-fullfile-x86-glb. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Lync Basic 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (32-bitowa): lync2013-kb4011107-fullfile-x86-glb. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Lync 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (64-bitowa): lync2013-kb4011107-fullfile-x64-glb. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Lync Basic 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (64-bitowa): lync2013-kb4011107-fullfile-x64-glb. exe lynchelploc2013-kb3213568-fullfile-x64-glb. exe

 

Skype dla firm 2016 (32-bitowa)lync2016-kb4011040-fullfile-x86-glb. exe

 

Skype dla firm 2016 Basic (32-bitowe)lync2016-kb4011040-fullfile-x86-glb. exe

 

Skype dla firm 2016 (64-bitowa)lync2016-kb4011040-fullfile-x64-glb. exe

 

Skype dla firm 2016 Basic (64-bitowe)lync2016-kb4011040-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 4011107 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3213568 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4011040 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Pakiet Office dla komputerów Mac 2011

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.7.7 pakietu Office dla komputerów Mac 2011 na komputerze należy odinstalować dowolną wersję pakietu Office dla komputerów Mac 2011 wcześniejszą niż pakiet Office dla komputerów Mac 2011 14.0.4. Ponadto należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany system Mac OS X 10,5 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania wstępne dotyczące wersji systemu operacyjnego, kliknij pozycję Informacje o tym komputerze Mac w menu Apple .

Aby ustalić, która wersja pakietu Office dla komputerów Mac 2011 jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Przejdź kliknij pozycję aplikacje.

 2. Uruchom pakiet Office dla komputerów Mac 2011.

 3. W menu pakietu Office kliknij pozycję Office — informacje.

W oknie dialogowym Informacje o pakiecie Office jest wyświetlany numer wersji pakietu Office dla komputerów Mac 2011.

Instalowanie aktualizacji

Pobierz i zainstaluj aktualizację pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 14.7.7 z Centrum pobierania Microsoft.

 1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, w tym wszystkie aplikacje pakietu Office, program Microsoft Messenger i powiadomienia o pakiecie Office, ponieważ mogą one zakłócać instalację.

 2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.

 3. Kliknij pozycję Pobierzlub kliknij łącze odpowiedniej wersji językowej.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać plik na dysku twardym. Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari, pobrany plik zostanie zapisany na komputerze, o ile nie podano innej lokalizacji w oknie dialogowym Preferencje . Aby sprawdzić preferencje, w menu Safari kliknij pozycję Preferencje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

 5. Kliknij dwukrotnie plik pobrany w kroku 4, aby umieścić na komputerze wolumin Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update, a następnie kliknij dwukrotnie wolumin, aby go otworzyć. Ten krok mógł zostać wykonany.

 6. W oknie woluminu Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update kliknij dwukrotnie aplikację Office dla komputerów Mac 2011 Update, aby rozpocząć proces aktualizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 7. Jeśli instalacja została ukończona pomyślnie, możesz usunąć instalatora aktualizacji z dysku twardego. Aby usunąć instalatora aktualizacji, najpierw przeciągnij wolumin Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update do kosza, a następnie przeciągnij pobrany plik do kosza.

Uwaga Ta aktualizacja jest również dostępna za pośrednictwem programu Microsoft AutoUpdate, aplikacji, która może automatycznie aktualizować oprogramowanie firmy Microsoft. Aby użyć programu AutoUpdate, otwórz pakiet Microsoft Office, a następnie w menu Pomoc kliknij polecenie Sprawdź aktualizacje.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zainstalowana w systemie, którego dotyczy problem, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Przejdź kliknij pozycję aplikacje.

 2. Uruchom pakiet Office dla komputerów Mac 2011.

 3. W menu pakietu Office kliknij pozycję Office — informacje.

W oknie dialogowym Informacje o pakiecie Office jest wyświetlany numer wersji pakietu Office dla komputerów Mac 2011. Jeśli Najnowsza zainstalowana wersja aktualizacji to 2011 14.7.7, aktualizacja została zainstalowana pomyślnie.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu aktualizacji 14.7.7 pakietu Office dla komputerów Mac 2011 zalecamy ponowne uruchomienie komputera przed zalogowaniem się do pakietu Office dla komputerów Mac 2011.

Usuwanie aktualizacji

Aby odinstalować aktualizację, przeciągnij plik pakietu Office dla komputerów Mac 2011, który został pobrany do kosza.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytania techniczne lub problemy z pobieraniem lub używaniem tej aktualizacji, zobacz Pomoc techniczną firmy Microsoft dla komputerów Mac , aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach pomocy technicznej.

 

Tabele wdrażania platformy .NET — wersja tylko zabezpieczenia

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, aby uzyskać tylko informacje dotyczące zabezpieczeń.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla 32-bitowy system Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040964-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP45-KB4040960-x86. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP46-KB4040957-x86. exe

 

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów x64 z dodatkiem Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040964-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP46-KB4040960-x64. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP46-KB4040957-x64. exe

 

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów z procesorem Itanium z dodatkiem Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040964-ia64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Plik dziennika aktualizacji

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2: Nie dotyczy

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040960_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040960_ * _*. html

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6: KB4040957_ * _ * — Microsoft .NET Framework 4,6-MSP0. txt KB4040957_ * _*. html

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040964 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040960 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040957 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Program Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 (4040964): Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tej aktualizacji.

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target Version]\KB4040960 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4040957 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework, które są uruchomione we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, aby uzyskać tylko informacje dotyczące zabezpieczeń.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040966-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP45-KB4040960-x86. exe

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 zainstalowanego we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP46-KB4040957-x86. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040966-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP45-KB4040960-x64. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP46-KB4040957-x64. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Plik dziennika aktualizacji

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1: Nie dotyczy

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040960_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040960_ * _*. html

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4040957_ * _ * — Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0. txt KB4040957_ * _*. html

 

Program Microsoft .NET Framework 4.6.2: Nie dotyczy

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040966 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040960 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040957 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1: Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tej aktualizacji.

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target Version]\KB4040960 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4040957 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server 2008 R2 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 w celu uzyskania wyłącznie zabezpieczeń.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040966-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: NDP45-KB4040960-x86. exe

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 zainstalowanego we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP46-KB4040957-x86. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 dla systemów z procesorem Itanium z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040966-ia64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Plik dziennika aktualizacji

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1: Nie dotyczy

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040960_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040960_ * _*. html

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: KB4040957_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040957_ * _*. html

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040966 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040960 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040957 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1: Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tej aktualizacji.

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target Version]\KB4040960 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [wersja docelowa .NET]-\\KB4040957 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 8,1 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8,1, aby uzyskać tylko informacje dotyczące zabezpieczeń.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku systemu Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych: Windows 8.1-kb4040967-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych: Windows 8.1-kb4040958-x86. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych: Windows 8.1-kb4040956-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows 8,1 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 8.1-kb4040967-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows 8,1 dla komputerów z procesorami x64: Windows 8.1-kb4040958-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows 8,1 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 8.1-kb4040956-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl historię aktualizacji, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040967 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040958 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040956 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Te aktualizacje nie dodają klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tych aktualizacji.

 

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 w celu udostępnienia wyłącznie zabezpieczeń.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040965-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040959-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040955-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040967-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040958-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040956-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl historię aktualizacji, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040965 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040959 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040955 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040967 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040958 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040956 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Te aktualizacje nie dodają klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tych aktualizacji.

 

Tabele wdrażania platformy .NET — zestawienie miesięczne

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla pakietu zbiorczego comiesięcznego.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla 32-bitowy system Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040978-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP45-KB4040977-x86. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP46-KB4040973-x86. exe

 

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów x64 z dodatkiem Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040978-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP45-KB4040977-x64. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: NDP46-KB4040973-x64. exe

 

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów z procesorem Itanium z dodatkiem Service Pack 2: Windows 6.0-kb4040978-ia64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Plik dziennika aktualizacji

Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2: Nie dotyczy

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040977_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040977_ * _*. html

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6: KB4040973_ * _ * — Microsoft .NET Framework 4,6-MSP0. txt KB4040973_ * _*. html

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040978 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040977 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040973 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Program Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2 (4040978): Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tej aktualizacji.

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [wersja docelowa platformy .net]\ KB4040977 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4040973 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla pakietu zbiorczego comiesięcznego.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040980-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP45-KB4040977-x86. exe

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 zainstalowanego we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP46-KB4040973-x86. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040980-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP45-KB4040977-x64. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: NDP46-KB4040973-x64. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Plik dziennika aktualizacji

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1: Nie dotyczy

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040977_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040977_ * _*. html

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4040973_ * _ * — Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0. txt KB4040973_ * _*. html

 

Program Microsoft .NET Framework 4.6.2: Nie dotyczy

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040980 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040977 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040973 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tej aktualizacji.

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target Version]\KB4040977 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [wersja docelowa .NET]-\KB4040973 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server 2008 R2 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla pakietu zbiorczego comiesięcznego.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040980-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: NDP45-KB4040977-x64. exe

 

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: NDP46-KB4040973-x64. exe

 

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 dla systemów z procesorem Itanium z dodatkiem Service Pack 1: Windows 6.1-kb4040980-ia64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Plik dziennika aktualizacji

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1: Nie dotyczy

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4040977_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040977_ * _*. html

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: KB4040973_ * _ * — Microsoft .NET Framework [.NET Target wersja]-MSP0. txt KB4040973_ * _*. html

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040980 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040977 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040973 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tej aktualizacji.

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET Target Version]\KB4040977 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [wersja docelowa .NET]-\KB4040973 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 8,1 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8,1 dla pakietu zbiorczego comiesięcznego.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku systemu Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych: Windows 8.1-kb4040981-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych: Windows 8.1-kb4040974-x86. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych: Windows 8.1-kb4040972-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows 8,1 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 8.1-kb4040981-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows 8,1 dla komputerów z procesorami x64: Windows 8.1-kb4040974-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows 8,1 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 8.1-kb4040972-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl historię aktualizacji, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040981 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040974 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040972 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Te aktualizacje nie dodają klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tych aktualizacji.

 

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework, które są uruchomione we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 w ramach zbiorczej aktualizacji miesięcznej.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040979-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040975-x64.MS

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4040971-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040981-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012 R2: Windows8.1-KB4040974-x64.MS

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7 w systemie Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4040972-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 2844699 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie ponownie uruchamia usługi. Jeśli jednak nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiegoś powodu lub jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl historię aktualizacji, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4040979 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040975 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040971 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040981 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040974 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040972 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Te aktualizacje nie dodają klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć obecność tych aktualizacji.

 

Windows RT 8,1 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework, które są uruchomione w systemie Windows RT 8,1 dla pakietu zbiorczego miesięcznego.

Wdrożenia

Aktualizacja 4040974 jest dostępna tylko za pośrednictwem usługi Windows Update . Aktualizacja 4040972 jest dostępna tylko za pośrednictwem usługi Windows Update .

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Zobacz artykuł 4040974 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4040972 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Informacje o plikach

Zobacz poszczególne artykuły z bazy wiedzy Knowledge Base, które wymieniono w sekcji "dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji zabezpieczeń".

 

Windows 10 (instalacje platformy .NET Framework)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10 dla systemów 32-bitowych: Windows 10.0-kb4038781-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10 dla komputerów z procesorami x64: Windows 10.0-kb4038781-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10 dla systemów 32-bitowych: Windows 10.0-kb4038781-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4,6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10 dla komputerów z procesorami x64: Windows 10.0-kb4038781-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach 32-bitowych systemu Windows 10 w wersji 1511: Windows 10.0-kb4038783-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1511: Windows 10.0-kb4038783-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4.6.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 10 w wersji 1511: Windows 10.0-kb4038783-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.1 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1511: Windows 10.0-kb4038783-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach 32-bitowych systemu Windows 10 w wersji 1607: Windows 10.0-kb4038782-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1607: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 10 w wersji 1607: Windows 10.0-kb4038782-x86. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1607: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach 32-bitowych systemu Windows 10 w wersji 1703: Windows 10.0-kb4038788-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 3,5 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1703: Windows 10.0-kb4038788-x64. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4,7 we wszystkich obsługiwanych wersjach 32-bitowych systemu Windows 10 w wersji 1703: Windows 10.0-kb4038788-x86. msu

 

Program Microsoft .NET Framework 4,7 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 10 w wersji 1703: Windows 10.0-kb4038788-x64. msu

Przełączniki instalacji

Program Microsoft .NET Framework można znaleźć w artykule 2844699 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą programu WUSA, użyj przełącznika /Uninstall Setup. Lub kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4038781 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4038783 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4038782 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4038788 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Te aktualizacje nie dodają klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Windows Server 2016

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń instalacji platformy .NET Framework uruchomionej we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 10.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 3,5 w systemie Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

 

W przypadku programu Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 w systemie Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4038782-x64. msu

Przełączniki instalacji

Program Microsoft .NET Framework można znaleźć w artykule 2844699 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą programu WUSA, użyj przełącznika /Uninstall Setup. Lub kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie w obszarze "Windows Update" kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4038782 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Te aktualizacje nie dodają klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Microsoft Exchange Server

Program Microsoft Exchange Server 2013

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Exchange Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1: Exchange2013-KB4036108-x64-en. msp

 

W przypadku programu Microsoft Exchange Server 2013 aktualizacja zbiorcza 16 i Zbiorcza aktualizacja 17: Exchange2013-KB4036108-x64-en. msp

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia systemu. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia systemu.

Plik dziennika aktualizacji

KB4036108.log

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4036108 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Obsługiwane wersje programu Microsoft Exchange Server 2013: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2013 \ KB4036108

 

Program Microsoft Exchange Server 2016

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja dotycząca tego problemu będzie dostępna w przyszłym dodatku Service Pack lub pakiecie aktualizacyjnym.

 

Aktualizacja zbiorcza 5 dla programu Microsoft Exchange Server 2016: Exchange2016-KB4036108-x64-en. msp

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja zbiorcza 6 dla programu Microsoft Exchange Server 2016: Exchange2016-KB4036108-x64-en. msp

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia systemu. W przypadku wystąpienia takiego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia systemu.

Plik dziennika aktualizacji

KB4036108.log

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4036108 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Obsługiwane wersje programu Microsoft Exchange Server 2016: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2016 \ KB4036108

 

Program Adobe Flash

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 8,1 dla systemów 32-bitowych: Windows 8.1-kb4038806-x86. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 8,1 dla komputerów z procesorem x64: Windows 8.1-kb4038806-x64. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows RT 8,1: Windows 8.1-kb4038806-ARM. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4038806-x64. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4038806-x64. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 dla systemów 32-bitowych: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 w wersji 1511 dla systemów 32-bitowych: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 w wersji 1511 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych: Windows 10.0-kb4038806-x86. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na procesorach x64: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

 

W przypadku programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4038806-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4038806 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji. Użyj usługi WMI, aby wykryć tę aktualizację.

 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×