Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 13 czerwca 2017 r.

Informacje o wdrożeniu

Tabele wdrażania systemu Microsoft Windows

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4021903-x86. msu Windows 6.0-KB4021923-x86. msu Windows 6.0-KB4022008-x86. msu Windows 6.0-KB4022010-x86. msu Windows 6.0-KB4022013-x86. msu Windows 6.0-KB4022883-x86. msu Windows 6.0-KB4022884-x86. msu Windows 6.0-KB4022887-x86. msu Windows 6.0-KB4024402-x86. msu

 

Wszystkie obsługiwane wersje x64 systemu Windows Server 2008: Windows 6.0-kb3217845-x64. msu Windows 6.0-KB4018106-x64. msu Windows 6.0-KB4021903-x64. msu Windows 6.0-KB4021923-x64. msu Windows 6.0-KB4022008-x64. msu Windows 6.0-KB4022010-x64. msu Windows 6.0-KB4022013-x64. msu Windows 6.0-KB4022883-x64. msu Windows 6.0-KB4022884-x64. msu Windows 6.0-KB4022887-x64. msu Windows 6.0-KB4024402-x64. msu

 

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium: Windows 6.0-kb4018106-ia64. msu Windows 6.0-KB4021903-ia64. msu Windows 6.0-KB4021923-ia64. msu Windows 6.0-KB4022008-ia64. msu Windows 6.0-KB4022013-ia64. msu Windows 6.0-KB4022883-ia64. msu Windows 6.0-KB4022884-ia64. msu Windows 6.0-KB4022887-ia64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Program WUSA. exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3217845 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4018106 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4021903 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4021923 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4022008 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4022010 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4022013 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4022883 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4022884 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4022887 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 4024402 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

Tabele wdrażania programu Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 zainstalowane w systemie Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008: IE9-Windows 6.0-kb4021558-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4021558-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla 32-bitowy system Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4021558-x86. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8,1: Windows 8.1-kb4021558-x86. msu

 

Program Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4021558-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla komputerów z procesorem x64 z dodatkiem Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4021558-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z systemem x64 z dodatkiem Service Pack 1: IE11-Windows 6.1-kb4021558-x64. msu

 

W przypadku programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows 8,1: Windows 8.1-kb4021558-x64. msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 934307 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

Program WUSA. exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną przez Narzędzie WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 4021558 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie powoduje dodania klucza rejestru w celu sprawdzenia jego instalacji.

 

Tabele wdrażania pakietu Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (wszystkie wersje) i inne oprogramowanie

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3: office2003-kb3203484-fullfile-enu. exe convloc2007-kb3118304-fullfile-x86-glb. exe ogl2007-kb3191828-fullfile-x86-glb. exe usp102007-kb3191837-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3: mso2007-kb3203436-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2007 z dodatkiem Service Pack 3: outlook2007-kb3191898-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft PowerPoint 2007 z dodatkiem Service Pack 3 powerpoint2007-kb3127888-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet zgodności Microsoft Office z dodatkiem Service Pack 3 wordconv2007-kb3203438-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word 2007 z dodatkiem Service Pack 3: Word2007-kb3203441-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word Viewer: office2003-kb3203427-fullfile-enu. exe office2003-kb3203484-fullfile-enu. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3203484 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3118304 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191828 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191837 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203436 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191898 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3127888 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203438 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203441 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203427 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203484 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): offowc2010-kb3118389-fullfile-x86-glb. exe usp102010-kb3191844-fullfile-x86-glb. exe ogl2010-kb3191848-fullfile-x86-glb. exe mso2010-kb3203460-fullfile-x86-glb. exe convloc2010-kb3203461-fullfile-x86-glb. exe kb24286772010-kb3203463-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): offowc2010-kb3118389-fullfile-x64-glb. exe usp102010-kb3191844-fullfile-x64-glb. exe ogl2010-kb3191848-fullfile-x64-glb. exe mso2010-kb3203460-fullfile-x64-glb. exe convloc2010-kb3203461-fullfile-x64-glb. exe kb24286772010-kb3203463-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft OneNote 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): wce2010-kb3191908-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft OneNote 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): wce2010-kb3191908-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe): outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Word 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe): Word2010-kb3191843-fullfile-x86-glb. exe Word2010-kb3203464-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)): Word2010-kb3191843-fullfile-x64-glb. exe Word2010-kb3203464-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3118389 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191844 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191848 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203460 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203461 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203463 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191908 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203467 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191843 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203464 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe): dcf2013-kb3162051-fullfile-x86-glb. exe mso2013-kb3203386-fullfile-x86-glb. exe conv2013-kb3203392-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe): dcf2013-kb3162051-fullfile-x64-glb. exe mso2013-kb3203386-fullfile-x64-glb. exe conv2013-kb3203392-fullfile-x64-glb. exe

Microsoft Outlook 2013 (wersje 32-bitowe): outlook2013-kb3191938-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Outlook 2013 (wersje 64-bitowe): outlook2013-kb3191938-fullfile-x64-glb. exe

Microsoft Word 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe) Word2013-kb3203393-fullfile-x86-glb. exe

Microsoft Word 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe) Word2013-kb3203393-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3162051 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203386 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203392 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191938 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203393 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base  

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office 2013 RT (wszystkie wersje)

Wdrożenia

Aktualizacja 3203393 dla programu Microsoft Word 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update.

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję system i zabezpieczenia, kliknij pozycję Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też kliknij pozycję zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3203393 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base  

 

Microsoft Office 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Pakiet Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa): msodll202016-kb3178667-fullfile-x86-glb. exe msodll302016-kb3191882-fullfile-x86-glb. exe msodll99l2016-kb3191943-fullfile-x86-glb. exe mso2016-kb3191944-fullfile-x86-glb. exe conv2016-kb3203383-fullfile-x86-glb. exe

 

Pakiet Microsoft Office 2016 (wersja 64-bitowa): msodll202016-kb3178667-fullfile-x86-glb. exe msodll302016-kb3191882-fullfile-x86-glb. exe msodll99l2016-kb3191943-fullfile-x86-glb. exe mso2016-kb3191944-fullfile-x86-glb. exe conv2016-kb3203383-fullfile-x86-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Outlook 2016 (32-bit Edition): outlook2016-kb3191932-fullfile-x86-glb. exe

 

W przypadku programu Microsoft Outlook 2016 (64-bit Edition): outlook2016-kb3191932-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Word 2016 (wersja 32-bitowa): word2016-kb3191945-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Word 2016 (wersja 64-bitowa): word2016-kb3191945-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3178667 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191882 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191943 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191944 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203383 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191932 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3191945 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2007 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft SharePoint Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3 (wersje 32-bitowe) pptconv2007-kb3127894-fullfile-x86-glb. exe

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3127894 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 wdsrv2010-kb3203458-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3203458 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1: ubersrv2013-kb3203430-fullfile-x64-glb. exe coreserverloc2013-kb3203387-fullfile-x64-glb. exe lpsrvloc2013-kb3203388-fullfile-x64-glb. exe ifsloc2013-kb3203397-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft SharePoint Foundation 2013 z dodatkiem Service Pack 1 smsloc2013-kb3203385-fullfile-x64-glb. exe

 

W przypadku usług programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1 xlsrvloc2013-kb3203390-fullfile-x64-glb. exe

 

Usługi Word Automation Services w programie Microsoft SharePoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1 wdsrvloc2013-kb3203384-fullfile-x64-glb. exe

 

W przypadku usług automatyzacji programu Power Point w programie Microsoft SharePoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1 pptserverloc2013-kb3172445-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Project Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1 pjsrvloc2013-kb3203399-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3203430 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203387 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203388 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203397 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203385 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203390 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203384 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3203399 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base Zobacz artykuł 3172445 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

W przypadku programu Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016: sts2016-kb3203432-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3203432 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Office Web Apps 2010 z dodatkiem Service Pack 2: wac2010-kb3203466-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3203466 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Microsoft Office Web Apps Server 2013 z dodatkiem Service Pack 2: wacserver2013-kb3203391-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3203391 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Serwer usługi Office Online

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje programu Office Online Server: wacserver2016-KB-3191915-fullfile-x64-GLB

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Zobacz artykuł 3191915 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Platformy i oprogramowanie Microsoft Communications

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Lync 2013 (32-bitowa): lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x86-glb. exe lync2013-kb3191939-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Lync 2013 (64-bitowa): lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x64-glb. exe lync2013-kb3191939-fullfile-x64-glb. exe

 

Skype dla firm 2016 (32-bitowa)lync2016-kb3203382-fullfile-x86-glb. exe

 

Skype dla firm 2016 (64-bitowa)lync2016-kb3203382-fullfile-x64-glb. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł 912203 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymaganie ponownego uruchamiania

W przypadku tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja będzie wymagała ponownego uruchomienia. W przypadku wystąpienia tego zachowania zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, Zatrzymaj wszystkie usługi, których dotyczy problem, i Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików, których dotyczy problem, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynach, dla których może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3203382 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Pakiet Office dla komputerów Mac 2011

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.7.5 pakietu Office dla komputerów Mac 2011 na komputerze należy odinstalować dowolną wersję pakietu Office dla komputerów Mac 2011 wcześniejszą niż pakiet Office dla komputerów Mac 2011 14.0.4. Ponadto należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany system Mac OS X 10,5 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania wstępne dotyczące wersji systemu operacyjnego, kliknij pozycję Informacje o tym komputerze Mac w menu Apple .

Aby ustalić, która wersja pakietu Office dla komputerów Mac 2011 jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Przejdź kliknij pozycję aplikacje.

 2. Uruchom pakiet Office dla komputerów Mac 2011.

 3. W menu pakietu Office kliknij pozycję Office — informacje.

W oknie dialogowym Informacje o pakiecie Office jest wyświetlany numer wersji pakietu Office dla komputerów Mac 2011.

Instalowanie aktualizacji

Pobierz i zainstaluj aktualizację pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 14.7.5 z Centrum pobierania Microsoft.

 1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, w tym wszystkie aplikacje pakietu Office, program Microsoft Messenger i powiadomienia o pakiecie Office, ponieważ mogą one zakłócać instalację.

 2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.

 3. Kliknij pozycję Pobierzlub kliknij łącze odpowiedniej wersji językowej.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać plik na dysku twardym. Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari, pobrany plik zostanie zapisany na biurku, chyba że w oknie dialogowym Preferencje przeglądarki Safari nie podano innej lokalizacji. Aby sprawdzić preferencje, kliknij pozycję Preferencje w menu Safari, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

 5. Kliknij dwukrotnie plik pobrany w kroku 5, aby umieścić na komputerze wolumin Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update, a następnie kliknij dwukrotnie wolumin, aby go otworzyć. Ten krok mógł zostać wykonany.

 6. W oknie woluminu Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update kliknij dwukrotnie aplikację Office dla komputerów Mac 2011 Update, aby rozpocząć proces aktualizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 7. Jeśli instalacja została ukończona pomyślnie, możesz usunąć instalatora aktualizacji z dysku twardego. Aby usunąć instalatora aktualizacji, najpierw przeciągnij wolumin Microsoft Office dla komputerów Mac 2011 Update do kosza, a następnie przeciągnij pobrany plik do kosza.

Uwaga Ta aktualizacja jest również dostępna za pośrednictwem programu Microsoft AutoUpdate, aplikacji, która może automatycznie aktualizować oprogramowanie firmy Microsoft. Aby użyć programu AutoUpdate, otwórz pakiet Microsoft Office, a następnie w menu Pomoc kliknij polecenie Sprawdź aktualizacje.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń została zainstalowana w systemie, którego dotyczy problem, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Przejdź kliknij pozycję aplikacje.

 2. Uruchom pakiet Office dla komputerów Mac 2011.

 3. W menu pakietu Office kliknij pozycję Office — informacje.

W oknie dialogowym Informacje o pakiecie Office jest wyświetlany numer wersji pakietu Office dla komputerów Mac 2011. Jeśli Najnowsza zainstalowana wersja aktualizacji to 2011 14.7.5, aktualizacja została zainstalowana pomyślnie.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu aktualizacji 14.7.5 pakietu Office dla komputerów Mac 2011 zalecamy ponowne uruchomienie komputera przed zalogowaniem się do pakietu Office dla komputerów Mac 2011.

Usuwanie aktualizacji

Aby odinstalować aktualizację, przeciągnij plik pakietu Office dla komputerów Mac 2011 pobrany do kosza.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytania techniczne lub problemy z pobieraniem lub używaniem tej aktualizacji, zobacz Pomoc techniczną firmy Microsoft dla komputerów Mac , aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach pomocy technicznej.

Silverlight 5 dla systemu Windows (wszystkie obsługiwane wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Aktualizacja zabezpieczeń, nazwy plików

W przypadku programu Microsoft Silverlight 5 zainstalowanego we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Microsoft Windows: Silverlight. exe

 

W przypadku programu Microsoft Silverlight 5 Developer Runtime zainstalowanego we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Microsoft Windows: silverlight_developer. exe

 

W przypadku programu Microsoft Silverlight 5 zainstalowanego we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Microsoft Windows: silverlight_x64. exe

 

W przypadku programu Microsoft Silverlight 5 Developer Runtime zainstalowanego we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Microsoft Windows: silverlight_developer_x64. exe

Przełączniki instalacji

Zobacz Przewodnik po wdrożeniu dodatku Silverlight Enterprise

Wymaganie ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. (Uwaga: nie można usunąć aktualizacji bez usuwania programu Silverlight).

Informacje dotyczące pliku

Zobacz artykuł 3106614 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Weryfikacja klucza rejestru

W przypadku instalacji 32-bitowych programu Microsoft Silverlight 5: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Version" = "5.1.50901.0"

 

W przypadku instalacji 64-bitowych programu Microsoft Silverlight 5: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "Version" = "5.1.40416.0" do HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Version" = "5.1.50901.0"

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×