Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Sierpnia wersji głównej Pomocy technicznej pakietu wdrażania tabel

Microsoft Windows deployment tabel

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4022750-x86.msu
Windows6.0-KB4034034-x86.msu
Windows6.0-KB4034741-x86.msu
Windows6.0-KB4034744-x86.msu
Windows6.0-KB4034745-x86.msu
Windows6.0-KB4034775-x86.msu
Windows6.0-KB4035055-x86.msu
Windows6.0-KB4035056-x86.msu
Windows6.0-KB4035679-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB4034034-x64.msu
Windows6.0-KB4022750-x64.msu
Windows6.0-KB4034741-x64.msu
Windows6.0-KB4034744-x64.msu
Windows6.0-KB4034745-x64.msu
Windows6.0-KB4034775-x64.msu
Windows6.0-KB4035055-x64.msu
Windows6.0-KB4035056-x64.msu
Windows6.0-KB4035679-x64.msu

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4022750-ia64.msu
Windows6.0-KB4034034-ia64.msu
Windows6.0-KB4034741-ia64.msu
Windows6.0-KB4034744-ia64.msu
Windows6.0-KB4034745-ia64.msu

Windows6.0-KB4034775-ia64.msu
Windows6.0-KB4035055-ia64.msu
Windows6.0-KB4035056-ia64.msu
Windows6.0-KB4035679-ia64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update", kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4022750
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4034034
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4034741
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4034744
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4034745
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4034775
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4035055
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4035056
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4035679

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie dodaje klucz rejestru, aby sprawdzić poprawność jej instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Internet Explorer

Program Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 zainstalowany w systemie Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Dla programu Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4034733-x86.msu

 

Dla programu Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008:
Windows8-RT-KB4034733-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4034733-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla systemów 32-bitowej z dodatkiem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4034733-x86.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB4034733-x86.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4034733-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 7 dla systemów opartych na x64 Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4034733-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na x64 z dodatkiem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4034733-x64.msu

 

Dla programu Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 x64:
Windows8.1-KB4034733-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze "Windows Update", kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4034733

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Ta aktualizacja nie dodaje klucz rejestru, aby sprawdzić poprawność jej instalacji.

 

Tabele wdrażania programu Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Program Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2
coreserver2010-kb2956077-fullfile-x64-glb.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu SharePoint, należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć proces instalacji.

Należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, jest wyświetlany komunikat doradzający konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dlaczego może być wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o pliku

Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2956077

Weryfikacja klucza rejestru

Nie dotyczy

 

Tabele wdrażania programu SQL Server

Dodatek Service Pack 3 dla programu SQL Server 2012

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2012 Service Pack 3 dla systemów 32-bitowych:
SQLServer2012-KB4019092-x86.exe

 

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2012 Service Pack 3 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2012-KB4019092-x64.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2012 Service Pack 3 dla systemów 32-bitowych:
SQLServer2012-KB4025925-x86.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2012 Service Pack 3 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2012-KB4025925-x64.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Plik dziennika aktualizacji

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\ < sygnatury czasowej > \MSSQLServer\Summary_ < NazwaKomputera > _ < sygnatury czasowej > .txt

Specjalne instrukcje

Aktualizacja będzie także oferowana dla wystąpień programu SQL Server 2012, które są zgrupowane.

Jeśli klaster programu SQL Server 2012 ma węzłem pasywnym, aby zmniejszyć czas przestoju, firma Microsoft zaleca, że skanowanie i zastosować aktualizację do węzła nieaktywne, a następnie skanować i zastosować go do aktywnego węzła. Gdy wszystkie składniki zostały zaktualizowane na wszystkich węzłach, aktualizacja nie będzie oferowana.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić wystąpienia programu SQL Server, jeśli pliki są w użyciu.
Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie komputera, Instalator monituje lub zwrócony kod wyjścia 3010.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2012 Service Pack 3:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019092

CU aktualizacja dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2012:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019090

 

Dodatek Service Pack 1 dla programu SQL Server 2014 r.

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2014 Service Pack 1 dla systemów 32-bitowych:
SQLServer2014-KB4019091-x86.exe

 

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2014 Service Pack 1 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2014-KB4019091-x64.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2014 Service Pack 1 dla systemów 32-bitowych:
SQLServer2014-KB4019099-x86.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2014 Service Pack 1 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2014-KB4019099-x64.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Plik dziennika aktualizacji

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\120\Setup Bootstrap\LOG\ < sygnatury czasowej > \MSSQLServer\Summary_ < NazwaKomputera > _ < sygnatury czasowej > .txt

Specjalne instrukcje

Aktualizacja będzie także oferowana dla wystąpień dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2014 r., które są zgrupowane.

Jeśli dodatek Service Pack 1 dla programu SQL Server 2014 r. klaster ma węzłem pasywnym, aby zmniejszyć czas przestoju, firma Microsoft zaleca, że skanowanie i zastosować aktualizację do węzła nieaktywne, a następnie skanować i zastosować go do aktywnego węzła. Gdy wszystkie składniki zostały zaktualizowane na wszystkich węzłach, aktualizacja nie będzie oferowana.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić wystąpienia programu SQL Server, jeśli pliki są w użyciu.
Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie komputera, Instalator monituje lub zwrócony kod wyjścia 3010.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2014 Service Pack 1:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019091

CU aktualizacja dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2014:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4032542

 

Dodatek Service Pack 2 dla programu SQL Server 2014

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów 32-bitowych:
SQLServer2014-KB4019093-x86.exe

 

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2014-KB4019093-x64.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów 32-bitowych:
SQLServer2014-KB4019094-x86.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2014-KB4019094-x64.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Plik dziennika aktualizacji

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\120\Setup Bootstrap\LOG\ < sygnatury czasowej > \MSSQLServer\Summary_ < NazwaKomputera > _ < sygnatury czasowej > .txt

Specjalne instrukcje

Aktualizacja będzie także oferowana dla wystąpień dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2014 r., które są zgrupowane.

Jeśli klaster dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2014 r. ma węzłem pasywnym, aby zmniejszyć czas przestoju, firma Microsoft zaleca, że skanowanie i zastosować aktualizację do węzła nieaktywne, a następnie skanować i zastosować go do aktywnego węzła. Gdy wszystkie składniki zostały zaktualizowane na wszystkich węzłach, aktualizacja nie będzie oferowana.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić wystąpienia programu SQL Server, jeśli pliki są w użyciu.
Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie komputera, Instalator monituje lub zwrócony kod wyjścia 3010.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 2:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019093

CU aktualizacja dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2014:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4036996

 

Program SQL Server 2016

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2016 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2016-KB4019088-x64.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2016 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2016-KB4024304-x64.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Plik dziennika aktualizacji

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\130\Setup Bootstrap\LOG\ < sygnatury czasowej > \MSSQLServer\Summary_ < NazwaKomputera > _ < sygnatury czasowej > .txt

Specjalne instrukcje

Aktualizacja będzie także oferowana dla wystąpień programu SQL Server 2016, które są zgrupowane.

Jeśli klaster SQL Server 2016 ma węzłem pasywnym, aby zmniejszyć czas przestoju, firma Microsoft zaleca, że skanowanie i zastosować aktualizację do węzła nieaktywne, a następnie skanować i zastosować go do aktywnego węzła. Gdy wszystkie składniki zostały zaktualizowane na wszystkich węzłach, aktualizacja nie będzie oferowana.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić wystąpienia programu SQL Server, jeśli pliki są w użyciu.
Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie komputera, Instalator monituje lub zwrócony kod wyjścia 3010.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2016:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019088

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2016:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019086

 

Dodatek Service Pack 1 dla programu SQL Server 2016

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2016 Service Pack 1 dla systemów opartych na x64:
SQLServer2016-KB4019089-x64.exe

 

CU aktualizacja dla programu SQL Server 2016 dla systemów opartych na x64 dodatku Service Pack 1:
SQLServer2016-KB4024305-x64.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Plik dziennika aktualizacji

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\130\Setup Bootstrap\LOG\ < sygnatury czasowej > \MSSQLServer\Summary_ < NazwaKomputera > _ < sygnatury czasowej > .txt

Specjalne instrukcje

Aktualizacja będzie także oferowana dla wystąpień programu SQL Server 2016, które są zgrupowane.

Jeśli klaster SQL Server 2016 ma węzłem pasywnym, aby zmniejszyć czas przestoju, firma Microsoft zaleca, że skanowanie i zastosować aktualizację do węzła nieaktywne, a następnie skanować i zastosować go do aktywnego węzła. Gdy wszystkie składniki zostały zaktualizowane na wszystkich węzłach, aktualizacja nie będzie oferowana.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić wystąpienia programu SQL Server, jeśli pliki są w użyciu.
Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie komputera, Instalator monituje lub zwrócony kod wyjścia 3010.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Aktualizacja GDR dla programu SQL Server 2016 Service Pack 1:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019089

CU aktualizacja dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2016:
Zobacz artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 4019095

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×