Informacje o funkcji Lokalne źródło instalacji mogą zostać utracone podczas korzystania z telefonu działa Lync 2010 Phone Edition

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Wdrażanie lokalizacji serwera informacji (LIS) i Enhanced 9-1-1 (E9-1-1) w środowisku Microsoft Lync Server 2010.

  • Zaloguj się do 2010 r. Lync przy użyciu telefonu z systemem Lync 2010 Phone Edition.

  • Informacje o funkcji Lokalne źródło instalacji jest pobierana pomyślnie.

  • Korzystanie z telefonu przez kilka godzin.

W tym scenariuszu telefonu może spowodować utratę informacji funkcję Lokalne źródło instalacji i wyświetla żółtą ikonę ostrzegawczą powyżej przycisku Menu soft klucz. W związku z tym nie informacje o lokalizacji jest świadczone przez funkcję Lokalne źródło instalacji podczas wywołania użytkownika E9-1-1.Uwaga Po ponownym uruchomieniu telefonu, można pobrać informacje funkcji Lokalne źródło instalacji.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ telefon nie może uzyskać nowy bilet sieci web z usługi sieci Web biletu, po wygaśnięciu bilet bieżącej sieci web.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następującej aktualizacji zbiorczej:

2577593 Opis zbiorczej aktualizacji programu Microsoft Lync 2010 Phone Edition Polycom CX700 i 8540 telefonowania IP LG Nortel: lipca 2011 Dla polycomcx500, polycomcx600 i Polycom CX3000:

2577594 Opis zbiorczej aktualizacji programu Lync 2010 Phone Edition dla polycomcx500, polycomcx600 i Polycom CX3000: lipca 2011 Aastra 6721ip i Aastra 6725ip telefon:

2577595 Opis zbiorczej aktualizacji programu Lync 2010 Phone Edition, Aastra, 6721ip i Aastra 6725ip: lipca 2011

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze E9-1-1 w Lync Server 2010 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje o obsłudze E9-1-1 w Lync Server 2010Aby uzyskać więcej informacji o usłudze sieci Web biletu odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje o usłudze sieci Web biletu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×