Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x86.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x86.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x86.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x86.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x86.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8.1-KB4287903-x86.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8.1-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8.1-KB4287903-arm.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8-RT-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4287903

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4287903-x64.msu

4103729

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Przeglądarka

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4230450

IE Cumulative

Windows8-RT-KB4230450-x64.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4284855

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4284855-x64.msu

4103730

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4284860

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284860-x86.msu

4103716

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4284860

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284860-x64.msu

4103716

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x86.msu

4103723

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x64.msu

4103723

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4284874

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284874-x86.msu

4103731

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4284874

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284874-x64.msu

4103731

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x86.msu

4103727

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x64.msu

4103727

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4284835

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284835-x86.msu

4103721

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4284835

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284835-x64.msu

4103721

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4230450

IE Cumulative

IE11-Windows6.1-KB4230450-X86.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-x86.msu

4103718

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4230450

IE Skumulowany

IE11-Windows6.1-KB4230450-X64.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-x64.msu

4103718

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4230450

IE Cumulative

Windows8.1-KB4230450-x86.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-x86.msu

4103725

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4230450

IE Skumulowany

Windows8.1-KB4230450-x64.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-x64.msu

4103725

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-arm.msu

4103725

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4230450

IE Cumulative

IE11-Windows6.1-KB4230450-X64.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-x64.msu

4103718

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4230450

IE Skumulowany

Windows8.1-KB4230450-x64.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-x64.msu

4103725

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x64.msu

4103723

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4230450

IE Skumulowany

IE9-Windows6.0-KB4230450-X86.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4230450

IE Cumulative

IE9-Windows6.0-KB4230450-X64.msu

4103768

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4284860

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284860-x86.msu

4103716

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4284860

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284860-x64.msu

4103716

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x86.msu

4103723

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x64.msu

4103723

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4284874

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284874-x86.msu

4103731

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4284874

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284874-x64.msu

4103731

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x86.msu

4103727

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x64.msu

4103727

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4284835

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284835-x86.msu

4103721

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4284835

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284835-x64.msu

4103721

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x64.msu

4103723

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Narzędzia programowe

Core

NULL

Zatmów

Aktualizacja zabezpieczeń

Core June 2018 Gold

Tak

Microsoft Office

Usługi programu Excel

Program Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1

4018391

Aktualizacja zabezpieczeń

xlsrvloc2013-kb4018391-fullfile-x64-glb.exe

4018343

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4022209

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2010-kb4022209-fullfile-x86-glb.exe

4022146

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

4022209

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2010-kb4022209-fullfile-x64-glb.exe

4022146

Być może

Tak

Microsoft Office

Program Microsoft Excel 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022191

Aktualizacja zabezpieczeń

4022191 — Microsoft Excel 2013 RT

4018399

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)

NULL

4022191

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2013-kb4022191-fullfile-x86-glb.exe

4018399

Być może

Tak

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Excel 2013 (wersje 64-bitowe)

NULL

4022191

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2013-kb4022191-fullfile-x64-glb.exe

4018399

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (wersja 32-bitowa)

NULL

4022174

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2016-kb4022174-fullfile-x86-glb.exe

4018382

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (wersja 64-bitowa)

NULL

4022174

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2016-kb4022174-fullfile-x64-glb.exe

4018382

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

NULL

4022151

Aktualizacja zabezpieczeń

xlview2007-kb4022151-fullfile-x86-glb.exe

4011719

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

3115197

Aktualizacja zabezpieczeń

oart2010-kb3115197-fullfile-x86-glb.exe

3101520

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

3115248

Aktualizacja zabezpieczeń

oartconv2010-kb3115248-fullfile-x86-glb.exe

3054984

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4022199

Aktualizacja zabezpieczeń

graph2010-kb4022199-fullfile-x86-glb.exe

2899590

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

3115197

Aktualizacja zabezpieczeń

oart2010-kb3115197-fullfile-x64-glb.exe

3101520

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

3115248

Aktualizacja zabezpieczeń

oartconv2010-kb3115248-fullfile-x64-glb.exe

3054984

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

4022199

Aktualizacja zabezpieczeń

graph2010-kb4022199-fullfile-x64-glb.exe

2899590

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4018387

Aktualizacja zabezpieczeń

4018387 — Microsoft Office 2013 RT

4018288

Być może

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022182

Aktualizacja zabezpieczeń

4022182 — Microsoft Office 2013 RT

3172436

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)

NULL

4018387

Aktualizacja zabezpieczeń

oart2013-kb4018387-fullfile-x86-glb.exe

4018288

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)

NULL

4022182

Aktualizacja zabezpieczeń

graph2013-kb4022182-fullfile-x86-glb.exe

3172436

Być może

Tak

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2013 (wersje 64-bitowe)

NULL

4018387

Aktualizacja zabezpieczeń

oart2013-kb4018387-fullfile-x64-glb.exe

4018288

Być może

Tak

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2013 (wersje 64-bitowe)

NULL

4022182

Aktualizacja zabezpieczeń

graph2013-kb4022182-fullfile-x64-glb.exe

3172436

Być może

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa)

NULL

4022177

Aktualizacja zabezpieczeń

graph2016-kb4022177-fullfile-x86-glb.exe

4018327

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (wersja 64-bitowa)

NULL

4022177

Aktualizacja zabezpieczeń

graph2016-kb4022177-fullfile-x64-glb.exe

4018327

Być może

Tak

Microsoft Office

Wersja 32-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji "Kliknij, aby uruchomić" (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Wersja 32-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji "Kliknij, aby uruchomić" (C2R)

Nie

Microsoft Office

Wersja 64-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji Click-to-Run (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Wersja 64-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji Click-to-Run (C2R)

Nie

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office Compatibility Pack

NULL

4022196

Aktualizacja zabezpieczeń

xlconv2007-kb4022196-fullfile-x86-glb.exe

4022150

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4022203

Aktualizacja zabezpieczeń

wac2010-kb4022203-fullfile-x64-glb.exe

4022142

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022183

Aktualizacja zabezpieczeń

wacserver2013-kb4022183-fullfile-x64-glb.exe

4018393

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server 2016

NULL

4011026

Aktualizacja zabezpieczeń

wacserver2016-kb4011026-fullfile-x64-glb.exe

4011023

Być może

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4022205

Aktualizacja zabezpieczeń

outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x86-glb.exe

4011711

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

4022205

Aktualizacja zabezpieczeń

outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x64-glb.exe

4011711

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022169

Aktualizacja zabezpieczeń

4022169 — Microsoft Outlook 2013 RT

4011697

Być może

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)

NULL

4022169

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2013-kb4022169-fullfile-x86-glb.exe

4011697

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe)

NULL

4022169

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2013-kb4022169-fullfile-x64-glb.exe

4011697

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (wersja 32-bitowa)

NULL

4022160

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2016-kb4022160-fullfile-x86-glb.exe

4011682

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (wersja 64-bitowa)

NULL

4022160

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2016-kb4022160-fullfile-x64-glb.exe

4011682

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4022210

Aktualizacja zabezpieczeń

pjsrvloc2010-kb4022210-fullfile-x64-glb.exe

3114889

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Publisher 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4011186

Aktualizacja zabezpieczeń

publisher2010-kb4011186-fullfile-x86-glb.exe

3141537

Być może

Tak

Microsoft Office

Program Microsoft Publisher 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

4011186

Aktualizacja zabezpieczeń

publisher2010-kb4011186-fullfile-x64-glb.exe

3141537

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4022173

Aktualizacja zabezpieczeń

sts2016-kb4022173-fullfile-x64-glb.exe

4018381

Być może

Nie

Microsoft Office

Program Microsoft SharePoint Foundation 2013 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022190

Aktualizacja zabezpieczeń

sts2013-kb4022190-fullfile-x64-glb.exe

4018398

Być może

Nie

Microsoft Office

Usługi automatyzacji programu Word

Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2

4022197

Aktualizacja zabezpieczeń

wdsrv2010-kb4022197-fullfile-x64-glb.exe

4022135

Być może

Nie

Microsoft Office

Usługi automatyzacji programu Word

Program Microsoft SharePoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1

4022179

Aktualizacja zabezpieczeń

wdsrvloc2013-kb4022179-fullfile-x64-glb.exe

4018388

Być może

Nie

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Windows

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284860

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284860-x86.msu

4103716

Tak

Windows

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4284860

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284860-x64.msu

4103716

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x86.msu

4103723

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x64.msu

4103723

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284874

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284874-x86.msu

4103731

Tak

Windows

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4284874

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284874-x64.msu

4103731

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x64.msu

4103727

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x86.msu

4103727

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x64.msu

4103727

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284835

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284835-x86.msu

4103721

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4284835

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284835-x64.msu

4103721

Tak

Windows

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-x86.msu

4103718

Tak

Windows

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284867

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4284867-x86.msu

Tak

Windows

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-x64.msu

4103718

Tak

Windows

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284867

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4284867-x64.msu

Tak

Windows

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-x86.msu

4103725

Tak

Windows

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

NULL

4284878

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4284878-x86.msu

Tak

Windows

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-x64.msu

4103725

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Windows

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4284878

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4284878-x64.msu

Tak

Windows

Windows RT 8.1

NULL

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-arm.msu

4103725

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4093227

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4130956

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4130956-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4230467

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4230467-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4234459

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4234459-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4294413

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4294413-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4093227

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4130956

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4130956-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4230467

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4230467-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4234459

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4234459-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4294413

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4294413-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4093227

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4093227-ia64.msu

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Windows

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

NULL

4130956

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4130956-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

NULL

4230467

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4230467-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4234459

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4234459-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

NULL

4294413

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4294413-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4093227

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4130956

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4130956-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4230467

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4230467-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4234459

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4234459-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4294413

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4294413-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4093227

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4130956

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4130956-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4230467

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4230467-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4234459

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4234459-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4294413

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4294413-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-ia64.msu

4103718

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284867

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4284867-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-x64.msu

4103718

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4284867

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4284867-x64.msu

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano na

Numer KB

Typ pakietu

Nazwa pakietu

Przecedence

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

NULL

4284826

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4284826-x64.msu

4103718

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

NULL

4284867

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4284867-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012

NULL

4284846

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4284846-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012

NULL

4284855

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4284855-x64.msu

4103730

Tak

Windows

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

NULL

4284846

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4284846-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

NULL

4284855

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4284855-x64.msu

4103730

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-x64.msu

4103725

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4284878

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4284878-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

NULL

4284815

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4284815-x64.msu

4103725

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

NULL

4284878

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4284878-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2016

NULL

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x64.msu

4103723

Tak

Windows

Windows Server 2016 (instalacja programu Server Core)

NULL

4284880

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284880-x64.msu

4103723

Tak

Windows

Windows Server, wersja 1709 (Server Core Installation)

NULL

4284819

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284819-x64.msu

4103727

Tak

Windows

Windows Server, wersja 1803 (instalacja server core)

NULL

4284835

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4284835-x64.msu

4103721

Tak

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×