Informacje o wdrażaniu aktualizacji zabezpieczeń: 14 sierpnia 2018 r.

Tabela wdrażania

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902 -x86.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902 -x64.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902 -x86.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902-x64.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902-x86.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902-x64.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902-x86.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902-x64.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902-x86.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343902-x64.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8.1-KB4343902-x86.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8.1-KB4343902-x64.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8.1-KB4343902-arm.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8-RT-KB4343902-x64.msu

4338832

Tak

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4343902

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows8.1-KB4343902-x64.msu

4338832

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Przeglądarka

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4343205

IE Skumulowany

Windows8-RT-KB4343205-x64.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4343901

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4343901-x64.msu

4338830

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x86.msu

4338829

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x64.msu

4338829

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x86.msu

4338814

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x86.msu

4338826

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x64.msu

4338826

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x86.msu

4338825

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x86.msu

4338819

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4343205

IE Cumulative

IE11-Windows6.1-KB4343205-X86.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-x86.msu

4338818

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4343205

IE Skumulowany

IE11-Windows6.1-KB4343205-X64.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-x64.msu

4338818

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4343205

IE Cumulative

Windows8.1-KB4343205-x86.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-x86.msu

4338815

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4343205

IE Skumulowany

Windows8.1-KB4343205-x64.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-x64.msu

4338815

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-arm.msu

4338815

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4343205

IE Skumulowany

IE11-Windows6.1-KB4343205-X64.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-x64.msu

4338818

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4343205

IE Skumulowany

Windows8.1-KB4343205-x64.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-x64.msu

4338815

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4343205

IE Cumulative

IE9-Windows6.0-KB4343205-X86.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4343205

IE Skumulowany

IE9-Windows6.0-KB4343205-X64.msu

4339093

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x86.msu

4338829

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x64.msu

4338829

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x86.msu

4338814

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x86.msu

4338826

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x64.msu

4338826

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x86.msu

4338825

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x86.msu

4338819

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Przeglądarka

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Narzędzia programowe

Core

NULL

Zatmów

Aktualizacja zabezpieczeń

GitHub Open Source

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4344151

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.0-KB4344151-x86.msu

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4344176

Tylko zabezpieczenia

Windows6.0-KB4344176-x86.msu

3142023

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 2

4344151

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.0-KB4344151-ia64.msu

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 2

4344176

Tylko zabezpieczenia

Windows6.0-KB4344176-ia64.msu

3142023

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4344151

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.0-KB4344151-x64.msu

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4344176

Tylko zabezpieczenia

Windows6.0-KB4344176-x64.msu

3142023

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4344151

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.0-KB4344151-x86.msu

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4344176

Tylko zabezpieczenia

Windows6.0-KB4344176-x86.msu

3142023

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

4344151

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.0-KB4344151-ia64.msu

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 2

4344176

Tylko zabezpieczenia

Windows6.0-KB4344176-ia64.msu

3142023

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4344151

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.0-KB4344151-x64.msu

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4344176

Tylko zabezpieczenia

Windows6.0-KB4344176-x64.msu

3142023

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x86.msu

4338829

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x64.msu

4338829

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x86.msu

4338814

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x86.msu

4338826

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x64.msu

4338826

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x86.msu

4338825

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x86.msu

4338819

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4344153

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344153-x86.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4344178

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344178-x86.msu

3142026; 3142030

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4344153

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344153-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4344178

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344178-x64.msu

3142026; 3142030

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

4344150

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4344150-x64.msu

4291495; 4340557

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

4344175

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4344175-x64.msu

3142025

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

4344150

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4344150-x64.msu

4291495; 4340557

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

4344175

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4344175-x64.msu

3142025

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4344153

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344153-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4344178

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344178-x64.msu

3142026; 3142030

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

4344153

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344153-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

4344178

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344178-x64.msu

3142026; 3142030

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2016

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2016 (instalacja programu Server Core)

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server, wersja 1709 (Server Core Installation)

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server, wersja 1803 (instalacja podstawowa serwera)

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4344152

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4344152-x86.msu

4291493; 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4344177

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4344177-x86.msu

3142024

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344152

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4344152-x64.msu

4291493; 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344177

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4344177-x64.msu

3142024

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 1

4344152

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4344152-ia64.msu

4291493; 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 dla Itanium-Based Service Pack 1

4344177

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4344177-ia64.msu

3142024

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344152

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4344152-x64.msu

4291493; 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344177

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4344177-x64.msu

3142024

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

4344152

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4344152-x64.msu

4291493; 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

4344177

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4344177-x64.msu

3142024

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4344149

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP45-KB4344149-x86.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4344173

Tylko zabezpieczenia

NDP45-KB4344173-x86.exe

4020507

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344149

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344173

Tylko zabezpieczenia

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4344147

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344147-x86.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4344171

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344171-x86.msu

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4344147

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344147-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4344171

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344171-x64.msu

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4344147

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344147-arm.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4344149

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP45-KB4344149-x86.exe

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

4344173

Tylko zabezpieczenia

NDP45-KB4344173-x86.exe

4020507

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4344149

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291501; 4340559

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

4344173

Tylko zabezpieczenia

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344149

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344173

Tylko zabezpieczenia

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

4344149

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP45-KB4344149-x64.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

4344173

Tylko zabezpieczenia

NDP45-KB4344173-x64.exe

4020507

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4344148

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4344148-x64.msu

4291495; 4340557

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4344172

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4344172-x64.msu

4020506

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

4344148

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4344148-x64.msu

4291495; 4340557

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

4344172

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4344172-x64.msu

4020506

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4344147

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344147-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4344171

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344171-x64.msu

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

4344147

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344147-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

4344171

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344171-x64.msu

Być może

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x86.msu

4338814

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (instalacja programu Server Core)

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x86.msu

4338829

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x64.msu

4338829

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4344146

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP46-KB4344146-x86.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

4344167

Tylko zabezpieczenia

NDP46-KB4344167-x86.exe

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344146

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP46-KB4344146-x64.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344167

Tylko zabezpieczenia

NDP46-KB4344167-x64.exe

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4344145

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344145-x86.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

4344166

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344166-x86.msu

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4344145

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344145-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

4344166

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344166-x64.msu

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4344145

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344145-arm.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344146

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP46-KB4344146-x64.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

4344167

Tylko zabezpieczenia

NDP46-KB4344167-x64.exe

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

4344146

Comiesięczny raport zbiorczy

NDP46-KB4344146-x64.exe

4291493, 4340556

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

4344167

Tylko zabezpieczenia

NDP46-KB4344167-x64.exe

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4344144

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4344144-x64.msu

4291495; 4340557

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4344165

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4344165-x64.msu

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

4344144

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4344144-x64.msu

4291495; 4340557

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

4344165

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4344165-x64.msu

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4344145

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344145-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4344166

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344166-x64.msu

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

4344145

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4344145-x64.msu

4291497; 4340558

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

4344166

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4344166-x64.msu

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x86.msu

4338825

Tak

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, wersja 1709 (instalacja server core)

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x86.msu

4338819

Tak

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Narzędzia programowe

Program Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, wersja 1803 (instalacja server core)

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x86.msu

4338826

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x64.msu

4338826

Tak

Narzędzia programowe

Microsoft Visual Studio 2015 Update 3

NULL

4456688

Aktualizacja zabezpieczeń

VS2015-U3

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft Visual Studio 2017

NULL

Informacje o wersji

Aktualizacja zabezpieczeń

VS-2017

Być może

Narzędzia programowe

Microsoft Visual Studio 2017 w wersji 15.8

NULL

Informacje o wersji

Aktualizacja zabezpieczeń

VS2017–15.8

Być może

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 r. pakiet zbiorczy aktualizacji dodatku Service Pack 3 23

NULL

4340733

Aktualizacja zabezpieczeń

Exchange2010-KB4340733-x64

4295699

Być może

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 aktualizacja skumulowana 20

NULL

4340731

Aktualizacja zabezpieczeń

Exchange2013-KB4340731-x64

4092041

Być może

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 21 marca 2013 r.

NULL

4340731

Aktualizacja zabezpieczeń

Exchange2013-KB4340731-x64

Być może

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016, aktualizacja skumulowana 10

NULL

4340731

Aktualizacja zabezpieczeń

Exchange2016-KB4340731-x64

Być może

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016, aktualizacja skumulowana 9

NULL

4340731

Aktualizacja zabezpieczeń

Exchange2016-KB4340731-x64

4092041

Być może

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Microsoft Office

Wersja 32-bitowa programu Microsoft Excel 2016 w wersji "Kliknij, aby uruchomić" (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Wersja 32-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji "Kliknij, aby uruchomić" (C2R)

Być może

Microsoft Office

Wersja 64-bitowa programu Microsoft Excel 2016 w wersji "Kliknij, aby uruchomić" (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Aktualizowanie kanałów

Być może

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4032223

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2010-kb4032223-fullfile-x86-glb.exe

4022209

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

4032223

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2010-kb4032223-fullfile-x64-glb.exe

4022209

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Program Microsoft Excel 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4032241

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2013-kb4032241-fullfile-RT-glb.exe

4022191

Być może

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)

NULL

4032241

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2013-kb4032241-fullfile-x86-glb.exe

4022191

Być może

Tak

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Excel 2013 (wersje 64-bitowe)

NULL

4032241

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2013-kb4032241-fullfile-x64-glb.exe

4022191

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (wersja 32-bitowa)

NULL

4032229

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2016-kb4032229-fullfile-x86-glb.exe

4022174

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (wersja 64-bitowa)

NULL

4032229

Aktualizacja zabezpieczeń

excel2016-kb4032229-fullfile-x64-glb.exe

4022174

Być może

Tak

Microsoft Office

Program Microsoft Excel Viewer 2007 z dodatkiem Service Pack 3

NULL

4022195

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2007-kb4022195-fullfile-x86-glb.exe

4018308

Być może

Tak

Microsoft Office

Program Microsoft Excel Viewer 2007 z dodatkiem Service Pack 3

NULL

4032213

Aktualizacja zabezpieczeń

xlview2007-kb4032213-fullfile-x86-glb.exe

4022151

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

3213636

Aktualizacja zabezpieczeń

offowc2010-kb3213636-fullfile-x86-glb.exe

3118389<br><br>4022173

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4022198

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2010-kb4022198-fullfile-x86-glb.exe

4022137

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

3213636

Aktualizacja zabezpieczeń

offowc2010-kb3213636-fullfile-x64-glb.exe

3118389<br><br>4022173

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

4022198

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2010-kb4022198-fullfile-x64-glb.exe

4022137

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4032239

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2013-kb4032239-fullfile-arm

4018330

Być może

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)

NULL

4032239

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2013-kb4032239-fullfile-x86-glb.exe

4018330

Być może

Tak

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2013 (wersje 64-bitowe)

NULL

4032239

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2013-kb4032239-fullfile-x64-glb.exe

4018330

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa)

NULL

4032233

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2016-kb4032233-fullfile-x64-glb.exe

4018328

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (wersja 64-bitowa)

NULL

4032233

Aktualizacja zabezpieczeń

mso2016-kb4032233-fullfile-x64-glb.exe

4018328

Być może

Tak

Microsoft Office

Wersja 32-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji Click-to-Run (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Wersja 32-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji Click-to-Run (C2R)

Być może

Microsoft Office

Wersja 64-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji Click-to-Run (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Aktualizowanie kanałów

Być może

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 dla komputerów Mac

NULL

Informacje o wersji

Aktualizacja zabezpieczeń

Microsoft Office 2016 dla komputerów Mac

Nie

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office Compatibility Pack

NULL

4032212

Aktualizacja zabezpieczeń

xlconv2007-kb4032212-fullfile-x86-glb.exe

4022196

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4032220

Aktualizacja zabezpieczeń

wac2010-kb4032220-fullfile-x64-glb.exe

4022203

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022238

Aktualizacja zabezpieczeń

wacserver2013-kb4022238-fullfile-x64-glb.exe

4022183

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Word Viewer

NULL

4092433

Aktualizacja zabezpieczeń

wordview-KB4092433-exe_none_ship_x86.exe

4018309<br><br>4011703

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office Word Viewer

NULL

4092434

Aktualizacja zabezpieczeń

mso-KB4092434-exe_none_ship_x86.exe

4011703

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4032222

Aktualizacja zabezpieczeń

outlookloc2010-kb4032222-fullfile-x86-glb.exe

4022205

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)

NULL

4032222

Aktualizacja zabezpieczeń

outlookloc2010-kb4032222-fullfile-x64-glb.exe

4022205

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4032240

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2013-kb4032240-arm

4022169

Być może

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe)

NULL

4032240

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2013-kb4032240-fullfile-x86-glb.exe

4022169

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe)

NULL

4032240

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2013-kb4032240-fullfile-x64-glb.exe

4022169

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (wersja 32-bitowa)

NULL

4032235

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2016-kb4032235-fullfile-x86-glb.exe

4022160

Być może

Tak

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (wersja 64-bitowa)

NULL

4032235

Aktualizacja zabezpieczeń

outlook2016-kb4032235-fullfile-x64-glb.exe

4022160

Być może

Tak

Microsoft Office

Wersja 32-bitowa programu Microsoft Outlook 2016 w wersji "Kliknij, aby uruchomić" (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Wersja 32-bitowa pakietu Microsoft Office 2016 w wersji Click-to-Run (C2R)

Być może

Microsoft Office

Wersja 64-bitowa programu Microsoft Outlook 2016 w wersji "Kliknij, aby uruchomić" (C2R)

NULL

Kliknij, aby uruchomić

Aktualizacja zabezpieczeń

Aktualizowanie kanałów

Być może

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)

NULL

4018310

Aktualizacja zabezpieczeń

powerpoint2010-kb4018310-fullfile-x86-glb.exe

3128027

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft PowerPoint 2010 (wersje 64-bitowe)

NULL

4018310

Aktualizacja zabezpieczeń

powerpoint2010-kb4018310-fullfile-x64-glb.exe

3128027

Być może

Używanie elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

Microsoft Office

Program Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4018392

Aktualizacja zabezpieczeń

pptserverloc2013-kb4018392-fullfile-x64-glb.exe

4011586<br><br>4011586

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022234

Aktualizacja zabezpieczeń

wdsrvloc2013-kb4022234-fullfile-x64-glb.exe

4022179<br><br>4018392

Być może

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4032256

Aktualizacja zabezpieczeń

sts2016-kb4032256-fullfile-x64-glb.exe

4022228

Być może

Nie

Microsoft Office

Program Microsoft SharePoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4022236

Aktualizacja zabezpieczeń

xlsrvloc2013-kb4022236-fullfile-x64-glb.exe

4018391

Być może

Nie

Microsoft Office

Usługi automatyzacji programu Word

Program Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2

4032215

Aktualizacja zabezpieczeń

wdsrv2010-kb4032215-fullfile-x64-glb.exe

4022197

Być może

Nie

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4458842

Aktualizacja zabezpieczeń

SQLServer2016-KB4458842-x64.exe

4293801

Być może

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 dla systemów opartych na systemach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (CU)

NULL

4293808

Aktualizacja zabezpieczeń

SQLServer2016-KB4293808-x64.exe

4058561

Być może

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4293802

Aktualizacja zabezpieczeń

SQLServer2016-KB4293802-x64.exe

Być może

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2 (CU)

NULL

4458621

Aktualizacja zabezpieczeń

SQLServer2016-KB4458621-x64.exe

Być może

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4293803

Aktualizacja zabezpieczeń

SQLServer2017-KB4293803-x64.exe

4057122

Być może

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4293805

Aktualizacja zabezpieczeń

SQLServer2017-KB4293805-x64.exe

4058562

Być może

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Windows

Windows 10 dla systemów 32-bitowych

NULL

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x86.msu

4338829

Tak

Windows

System Windows 10 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4343892

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343892-x64.msu

4338829

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów 32-bitowych

NULL

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x86.msu

4338814

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1607 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1703 dla systemów 32-bitowych

NULL

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x86.msu

4338826

Tak

Windows

System Windows 10 w wersji 1703 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4343885

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343885-x64.msu

4338826

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów 32-bitowych

NULL

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x86.msu

4338825

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1709 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów 32-bitowych

NULL

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x86.msu

4338819

Tak

Windows

Windows 10 w wersji 1803 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Windows

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4343899

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4343899-x86.msu

Tak

Windows

Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-x86.msu

4338818

Tak

Windows

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4343899

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4343899-x64.msu

Tak

Windows

System Windows 7 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-x64.msu

4338818

Tak

Windows

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

NULL

4343888

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4343888-x86.msu

Tak

Windows

Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

NULL

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-x86.msu

4338815

Tak

Windows

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4343888

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4343888-x64.msu

Tak

Windows

System Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64

NULL

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-x64.msu

4338815

Tak

Windows

Windows RT 8.1

NULL

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-arm.msu

4338815

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4338380

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4338380-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4340937

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340937-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4340939

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340939-x86.msu

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4341832

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4341832-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4343674

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4343674-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4344104

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4344104-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4338380

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4338380-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4340937

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340937-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4340939

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340939-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4341832

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4341832-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4343674

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4343674-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4344104

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4344104-x86.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

NULL

4338380

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4338380-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

NULL

4340937

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340937-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

NULL

4340939

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340939-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla Itanium-Based Service Pack 2

NULL

4341832

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4341832-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4343674

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4343674-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemu Itanium-Based Systems z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4344104

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4344104-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4338380

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4338380-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4340937

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340937-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4340939

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340939-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4341832

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4341832-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4343674

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4343674-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na systemach opartych na proc. x64 z dodatkiem Service Pack 2

NULL

4344104

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4344104-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4338380

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4338380-x64.msu

Tak

Rodzina produktów

Produkt

Zainstalowano
w dniu

KB
numer

Pakiet
wpisz

Pakiet
nazwa

Przesądy

Ponowne uruchamianie

Można odinstalować

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4340937

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340937-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4340939

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4340939-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4341832

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4341832-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4343674

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4343674-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja server core)

NULL

4344104

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows6.0-KB4344104-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla Itanium-Based Service Pack 1

NULL

4343899

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4343899-ia64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla Itanium-Based Service Pack 1

NULL

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-ia64.msu

4338818

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4343899

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4343899-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64 z dodatkiem Service Pack 1

NULL

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-x64.msu

4338818

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

NULL

4343899

Tylko zabezpieczenia

Windows6.1-KB4343899-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 (instalacja server core)

NULL

4343900

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows6.1-KB4343900-x64.msu

4338818

Tak

Windows

Windows Server 2012

NULL

4343896

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4343896-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012

NULL

4343901

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4343901-x64.msu

4338830

Tak

Windows

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

NULL

4343896

Tylko zabezpieczenia

Windows8-RT-KB4343896-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012 (instalacja programu Server Core)

NULL

4343901

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8-RT-KB4343901-x64.msu

4338830

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4343888

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4343888-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-x64.msu

4338815

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

NULL

4343888

Tylko zabezpieczenia

Windows8.1-KB4343888-x64.msu

Tak

Windows

Windows Server 2012 R2 (instalacja programu Server Core)

NULL

4343898

Comiesięczny raport zbiorczy

Windows8.1-KB4343898-x64.msu

4338815

Tak

Windows

Windows Server 2016

NULL

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Windows

Windows Server 2016 (instalacja programu Server Core)

NULL

4343887

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343887-x64.msu

4338814

Tak

Windows

Windows Server, wersja 1709 (Server Core Installation)

NULL

4343897

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343897-x64.msu

4338825

Tak

Windows

Windows Server, wersja 1803 (instalacja server core)

NULL

4343909

Aktualizacja zabezpieczeń

Windows10.0-KB4343909-x64.msu

4338819

Tak

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×